MENU

Personalizovaná terapia a testovanie génových mutácií

medicc
Rovnako, ako je jedinečný každý človek, líšia sa aj nádory. Preto je nevyhnutné onkologických pacientov liečiť cielene, s ohľadom na individuálne zdravotné potreby. Personalizáciu liečby rakoviny dnes umožňuje genetické testovanie nádorov na mutácie v génoch.

Cit. „Karcinómy sú odlišné aj napriek tomu, že na základe histologickej klasifikácie môžu mať rovnaké meno.“

Nádory vznikajú mutáciou génov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v procesoch delenia buniek, v kontrole regulácie rastových signálov, v oprave genetického materiálu bunky a mutáciou iných génoch. Gény, ktoré nazývame „onkogénny“ sa uplatňujú najmä v raste buniek. Potom sú tu tzv. „nádorové supresorové gény“, ktoré rast brzdia. Niektoré gény prijímajú signály z prostredia a bunke určujú, kedy sa rozmnožovať.

Keď v týchto životne dôležitých génoch nastane mutácia, môže vzniknúť chybný produkt génu. Niekedy to stačí na to, aby sa bunka začala nekontrolovane rozmnožovať. Stane sa bunkou nádorovou.

 

Blokácia poškodených génov

Vedcom sa podarilo objaviť liečivá, ktoré dokážu takto poškodené gény blokovať. Nie každý nádor však obsahuje rovnako mutovaný gén. Existujú aj prípady, keď môže normálnu bunku na nádorovú zmeniť i nadprodukcia jedného génu. Inak povedané, ten istý liek na rovnaký typ nádoru u jedného pacienta zaberie, u iného nie. Navyše, ak u pacienta liečivo nezaberá, môže byť preňho svojou toxicitou škodlivé.

 

Personalizovaná terapia

Preto sa moderná medicína snaží liečbu onkologických pacientov personalizovať. Základom je pritom genetické testovanie nádorov na mutácie v génoch.

Častým nálezom v nádoroch hrubého čreva sú mutácie v KRAS géne. Existuje liečivo na báze monoklónovej protilátky, ktorá blokuje receptor epidermálneho rastového faktora. Toto liečivo je účinné na metastatické nádory, v ktorých KRAS gén nie je zmutovaný. Pri nádoroch, v ktorých sa nájdu mutácie KRAS génu v kodónoch 12, 13 a 61, liek aktívny nie je.

Iným príkladom je liečivo namierené na protoonkogén BRAF, ktorý sa mutovaný vyskytuje v malígnom melanóme. To isté liečivo, ktoré selektívne inhibuje BRAF s mutáciou V600E, čím blokuje bunkovú proliferáciu a spúšťa apoptózu, bude u pacientov s nemutovaným BRAF neúčinné.

 

Otázka efektívnosti a ekonomickosti

Z uvedeného vyplýva, že karcinómy sú odlišné aj napriek tomu, že na základe histologickej klasifikácie môžu mať rovnaké meno. Keďže liečivá na báze monoklonových protilátok sú drahé, a majú aj vedľajšie účinky, okrem medicínskeho hľadiska má otázka, kedy takéto liečivo použiť, aj svoje ekonomické aspekty. Spomínané príklady jasne ukazujú, že genetické testovanie nádorov na mutácie v génoch je pre správny výber liečby nesmierne dôležité.

Čestmír Altaner - Onkologický ústav sv. Alžbety, Ústav experimentálnej onkológie SAV

 

Zdroj: Špecializovaná príloha spol. Media Planet: Bojujeme proti rakovine (Pravda)

Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.