MENU

Rakovina prsníka a partnerské vzťahy

medicc
Aby partnerské vzťahy naďalej dobre fungovali, je potrebné, aby bol partner veľmi citlivý, chápajúci a ústretový. Veľakrát chorobu a jej riešenie partnerské vzťahy utuží. Partneri sa ešte viac zblížia a naučia sa ťažké obdobie života riešiť spoločne. Ak partneri nie sú schopný zvládať problémy samostatne, môžu vyhľadať pomoc odborníka.

Zistenie ženy, že trpí rakovinou prsníka vyvolá u nej veľký stres a ten môže viesť až k závažnému obmedzeniu kvality jej života. Takmer každá stránka života ženy sa zmení. Dokonca aj ženy, ktoré v minulosti dobre zvládali významnejšie nepriaznivé životné situácie, trpia zvyčajne pri rakovine a jej liečbe značným stresom - dokonca aj pri vykonávaní bežných denných úkonov. Nie každá žena trpiaca rakovinou prsníka sa stretne s celým spektrom problémov, väčšina žien však problémy má a má aj potrebu ich riešiť. Žena môže mať problémy osobné, sociálne alebo vo vzťahu k okoliu.

U onkologických ochorení prsníka dochádza k ohrozeniu sociálnych vzťahov u ženy prevažne:

  • z pozmenenej úlohy v rodine
  • zo strachu z toho, že postihnutá nie je už tak atraktívne pre svojho partnera
  • z obavy zo straty z odlúčenia
  • z ohrozenia alebo ukončenia profesionálnej činnosti
  • zo stiahnutia sa z okruhu kolegov z práce a priateľov
  • zo starosti o osud vlastných detí
  • zo zmeny v sexualite
  • zo závislosti na lekárskom personále

 

Aby partnerské vzťahy naďalej dobre fungovali, je potrebné, aby bol partner veľmi citlivý, chápajúci a ústretový. Veľakrát chorobu a jej riešenie partnerské vzťahy utuží. Partneri sa ešte viac zblížia a naučia sa ťažké obdobie života riešiť spoločne. Ak partner skutočnosť choroby ženy nie je schopný sám psychicky zvládnuť, môže navštíviť psychológa a nájsť u neho pomoc.

Spolužitie s partnerom alebo manželom záleží na vzájomnom pochopení a pevnosti citového a rozumového vzťahu. Pre ženu znamená mastektómia (chirurgický zákrok pri ktorom sa odstraňuje mliečna žľaza) nielen psychickú a fyzickú záťaž, ale pre mnohé ženy aj dlhodobé trauma pri sexuálnom styku. Odmietajú sa obnažiť, odmietajú nežnosti a láskanie partnera.

Žena sa musí snažiť nájsť čo najskôr vnútornú rovnováhu a osobnú traumu prekonať kvôli spoločnému rodinnému spolužitiu. Operáciou život nekončí, budúcnosť zacelí telesnú i duševnú ranu a vzťah k partnerovi a rodine bude ďalej zmyslom naplneného života.

Obnovenie normálneho sexuálneho života je zvyčajne možné, aj keď si niekedy vyžiada dlhší čas a konzultácie so sexuológom. Mnohé vzťahy sa však po mastektómii prsníka rozpadajú, muž opúšťa ženu v najkritickejšom období, kedy by potrebovala najviac partnerovu podporu a pomoc. Zo strany mužov je toto správanie nezodpovedné a dá sa tomu zabrániť predovšetkým otvorenými rozhovormi a spoločným hľadaním východísk a pochopiteľne aj dobrou vôľou.

  • Zdroj informácií: NEZU, Arthur M. et al. Pomoc pacientům při zvládání rakoviny. TRESS, Wolfgang, Johannes KRUSE a Jurgen OTT. Základní psychosomatická péče. ABRAHÁMOVÁ, Jitka et al. Co byste měli vědět o rakovině prsu. DIENSTBIER, Zdeněk. Rakovina prsu u žen: Prevence a poléčebná péče. KLENER, Pavel. Klinická onkologie.
Rakovina prsníka a partnerské vzťahy - 4.1 out of 5 based on 8 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.