MENU

14 faktorov vplývajúcich na vznik rakoviny prsníka

medicc
Zhubný nádor prsníka patrí medzi najčastejšie zhubné nádorový ktorým trpia ženy v Slovenskej republike. Výskyt rakoviny prsníka neustále stúpa, dobrou správou však je, že sa znižuje úmrtnosť. Vďaka zavedeniu pravidelného vyšetrovanie žien a lepších liečebných možností umiera menej žien, ktoré ochoreli zhubným nádorom prsníka.

Príčiny rakoviny prsníka rozdeľujeme do dvoch skupín:

  1. genetické
  2. získané

Doteraz celkom presne nevieme, čo spôsobuje vznik zhubného nádoru prsníka. Vieme však o určitých rizikových faktoroch, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť jeho vzniku. Je dobré, aby ste o týchto faktoroch vedeli aj vy.

 

Rizikové faktory súvisiace so vznikom rakoviny prsníka u žien

Je dôležité mať na pamäti, že rôzne druhy zhubných nádorov majú odlišné rizikové faktory. Niektoré rizikové faktory ako je napríklad fajčenie môžu byť nami ovplyvnené. Preto dôrazne odporúčame nefajčiť ! Iné, ako napríklad výskyt nádorov v rodine alebo vek ženy, sa ovplyvniť nedajú.

 

Akú sú preukázané rizikové faktory

Pohlavie:

Najväčším rizikom je jednoducho byť ženou. Muži môžu tiež ochorieť zhubným nádorom prsníka, ale je to veľmi zriedkavé.

Vek:

Riziko vzniku zhubného nádoru prsníka sa zvyšuje so zvyšujúcim sa vekom. Najčastejšie je výskyt tejto choroby medzi 50. a 60. rokom života.

Výskyt nádorov v rodine a genetické faktory:

Riziko zhubného nádoru prsníka je väčšia medzi ženami, ktorých pokrvné príbuzné už ochoreli touto chorobou. Príbuzní môžu byť z matkinej ale aj otcovej strany. Ak má zhubný nádor prsníka matka, sestra alebo dcéra je riziko ochorenia skoro dvojnásobné ako u ostatnej populácie.

Okolo 5 % až 10 % zhubných nádorov prsníka môže vzniknúť na základe dedičnej dispozície. Dnes sú genetici schopní vyšetriť určité gény a odhaliť prípadnú poruchu ich funkcie. Vieme, že ženy, ktoré zdedili chybu v géne BRCA1 alebo BRCA2, majú mnohonásobne vyššie riziko ochorenia nádorom prsníka alebo vaječníka ako je to u ostatnej populácie.

Sú známe ešte ďalšie gény, ktoré môžu pri poškodení byť príčinou vyššieho rizika vzniku nádorov. U rodín s výskytom nádorov prsníka alebo vaječníkov u dvoch a viac blízkych príbuzných, keď aspoň jedna zo žien ochorela v ranom veku pod 50 rokov, je vysoké podozrenie na dedičnú poruchu niektorého génu.

Osobné dispozície:

U ženy so zhubným nádorom v jednom prsníku je vyššie riziko vzniku zhubného nádoru v druhom prsníku.

Etnikum:

Belošky sú týmto ochorením ohrozené viac ako afro - americké ženy. Angloameričanky však na túto chorobu častejšie umierajú. U aziatok a hispánok je riziko zhubného nádoru prsníka najmenšie.

Liečba žiarením v predchádzajúcom období:

U žien, ktoré boli v detstve alebo mladosti liečené žiarením(napr. pre iné zhubné ochorenie, ako je zhubný nádor lymfatických uzlín), je riziko zhubného nádoru prsníka významne vyššie.

Inou možnosťou je užívanie lieku s hormonálnou aktivitou. Liek s účinnou látkou Tamoxifén sa používa pri liečení zhubného nádoru prsníka po mnoho rokov. Posledné štúdie ukazujú, že ženy s vysokým rizikom vzniku zhubného nádoru prsníka majú menšiu pravdepodobnosť ochorenia, keď užívajú Tamoxifén. Liek má však aj nežiaduce účinky.

Iná látka, Raloxifen(e), takisto bráni vplyvu estrogénu (ženských pohlavných hormónov) na prsné tkanivo a niektoré štúdie zrejme preukážu, že skutočne zmenšuje riziko ochorenia zhubným nádorom prsníka. Avšak použitie Raloxifen(e) v praxi nebolo doteraz na tento účel povolené.

Biopsia v predchádzajúcom období:

U žien, u ktorých bola v minulosti vykonaná biopsia z prsníka (odber tkaniva na histologické vyšetrenie) a u ktorých boli v prsnom tkanive nájdené určité zmeny, môžu mať mierne vyššie riziko vzniku zhubného nádoru prsníka.

Menštruácia:

U žien, ktoré začali skoro menštruovať (pred 12. rokom) a u ktorých menopauza nastala po 50. roku, je riziko zhubného nádoru prsníka vyššie. To isté platí aj pre ženy, ktoré nemali deti alebo ktoré mali prvé dieťa až po 30. roku svojho života.

Hormonálna substitučná liečba: (užívanie ženských pohlavných hormónov za účelom zníženia problémov v prechode)

Niektoré štúdie predpokladajú, že dlhodobá hormonálna substitučná liečba (viac ako 5 rokov) na zmiernenie klimakterických ťažkostí môže mierne zvýšiť riziko vzniku zhubného nádoru prsníka. Vyššie riziko znamená kombinovaná hormonálna substitučná liečba (estrogény a gestagény) proti samotnej liečbe estrogénmi.

 

Riziko zhubného nádoru prsníka a životný štýl

Antikoncepčné tabletky:

Stále nie je jasné, aký vplyv môžu mať antikoncepčné pilulky na rakovinu prsníka. Posledné štúdie zistili mierne zvýšené riziko u žien užívajúcich antikoncepčné tabletky. U žien, ktoré ich prestali brať pred desiatimi a viac rokmi, je riziko rovnaké, ako by ich nikdy neužívali. Antikoncepcia však na druhej strane znižuje riziko vzniku zhubného nádoru vaječníka asi o 50 %. Každá žena by mala riziká aj prínosy antikoncepcia v tabletkách prebrať sa svojím lekárom.

Dojčenie:

Niektoré štúdie predpokladajú, že dojčenie, ak trvá 1,5 až dva roky, môže mierne zmenšiť riziko zhubného nádoru prsníka. Iné štúdie nenašli žiadne spojenie medzi dojčením a rizikom zhubného nádoru prsníka.

Alkohol:

Pitie alkoholu môže znamenať zvýšené riziko vývinu zhubného nádoru prsníka. U žien, ktoré vypijú približne jeden pohárik alkoholického nápoja denne, je zvýšenie rizika nepatrné. U žien, ktoré denne vypijú 2 až 5 pohárov, je riziko asi 1,5-krát vyššie ako oproti abstinujúcim ženám.

Strava:

Môže byť určitá súvislosť medzi nadváhou a rizikom zhubného nádoru prsníka, obzvlášť pre ženy po menopauze. Strava má však vplyv na mnoho iných drohov rakoviny, treba to preto brať v úvahu.

Cvičenie:

Niektoré štúdie predpokladajú, že cvičenie v mladosti môže poskytnúť celoživotnú ochranu pred zhubným nádorom prsníka. Dokonca mierna telesná aktivita v dospelosti by mohla znížiť riziko zhubného nádoru prsníka.

  • Zdroj informácií: http://nemoci.vitalion.cz http://www.breastcancer.cz/ Petráková K. , Vyzula R., O nádorech prsu Zdraví rakovina prsu: (online) 2013 (cit. 26.5.2013). Dostupné z: http://prevencezdravi/clanky/co-byste-meli-vedet-rakovine-prsu.
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.