medicc logo

MENU

Biologická terapia - Medicc.eu

Pri karcinóme prsníka sa nezriedka hovorí o tom, že skorá liečba šance pacientok zvyšuje. Aké možnosti liečby a s akou efektivitou majú pacientky s pokročilejšími štádiami karcinómu? Odpovedá onkologička z Národného onkologického ústavu v Bratislave, MUDr. Eva Oravcová, PhD.
Zatiaľ nebol vynájdený liek alebo liečebný postup na rakovinu, ktorý by pôsobil len na tkanivo nádoru. Každá liečebná metóda v rôznej miere postihuje aj zdravé tkanivo. Preto je hranica liečebných možností daná znášanlivosťou terapie práve týmito zdravými tkanivami. Každá liečebná metóda používaná v onkológii je teda sprevádzaná väčšími či menšími vedľajšími účinkami, ktoré je potrebné poznať a byť na ne pripravený.
Významný úspech liečby s inhibítormi tyrozínkinázy (TKI) u chorých s Philadelphia chromozóm (Ph) pozitívnou chronickou myelocytovou leukémiou (CML) dramaticky zmenil prognózu tohto ochorenia. Aj napriek tomu, že prvolíniová liečba CML použitím imatinibu znamená významný benefit pre väčšinu chorých, ukazuje sa, že 25 - 35 % pacientov potrebuje v priebehu 5 rokov zmenu liečby z dôvodu rezistencie alebo zlyhania liečby.
U nádorových ochorení biologická liečba zastavuje, napráva alebo obmedzuje všetky procesy, vedúce k nádorovému rastu. Biologická liečba sa okrem iných typov rakoviny používa aj pri Grawitzovom nádore, chronickej lymfatickej leukémii a pri kolorektálnom karcinóme. Práve o týchto typoch rakoviny pojednáva tento článok.
Podanie biologickej liečby pri rakovine sa zvyčajne realizuje iba v komplexných onkologických centrách. Cielená biologická liečba je podávaná ako doplnok chemoterapie alebo rádioterapie, a (alebo) po vyčerpaní všetkých terapeutických možností. Je to liečba dlhodobá, preto aj finančne náročná. Biologická liečba zabraňuje zhoršeniu choroby a pacient nemusí do invalidného dôchodku, vzhľadom k minimu nežiaducich účinkov, ktoré sú navyše prechodné.
Biologická liečba leukémie (rakoviny krvi) je liečba, ktorá zlepšuje prirodzenú obranyschopnosť proti chorobe. Monoklonálna protilátka sa viaže na leukemické bunky. Jeden druh monoklonálnej protilátky nesie toxín, ktorý zabíja leukemické bunky. Iný druh pomáha imunitnému systému zničiť leukemické bunky. Cielená terapia používa lieky, ktoré blokujú rast leukemických buniek. Cielená terapia môže napríklad blokovať účinok abnormálnych bielkovín, ktoré podporujú rast leukemických buniek.
Pod pojmom biologická liečba rakoviny môžeme rozumieť nové a účinné typy liečby nádorových, ale aj iných chorôb. Biologické lieky sú vo svojej podstate produkty živej prírody, stimulujúce funkciu imunitného systému, zasahujúce priamo vybraný cieľ s minimálnym poškodením celého organizmu Biologická liečba využíva obranyschopnosť organizmu v boji proti rakovine.
Liečba rakoviny hrubého čreva má často pozitívne výsledky, nesie so sebou však aj nežiaduce účinky, ktoré môžu ovplyvniť poňatie osoby chorého, jeho psychický a fyzický stav a početnosť a kvalitu kontaktu s okolitým prostredím. Chirurgická operácia je základnou metódou liečby zhubného nádoru hrubého čreva a súčasne najstaršou formou liečby rakoviny. Liečba žiarením (rádioterapia) sa uplatňuje hlavne u nádorov konečníka. Často sa kombinuje s chemoterapiou.

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.