medicc logo

MENU

Pravidelné prehliadky - základ ženského zdravia

medicc
Prečo je potrebné absolvovať pravidelné gynekologické vyšetrenie aj vtedy, ak žiadne zdravotné problémy nemáte? Nádorové ochorenia ženských orgánov sa dlho rozvíjajú bez zjavných príznakov a bolestí. Preventívna prehliadka ich môže včas odhaliť. Dokáže zabrániť vzniku vážneho ochorenia. Prečítajte si ďalší z článkov od vydavateľstva Mediaplanet. Pod článkom nájdete tiež zaujímavú prílohu.

Epidemiológovia a gynekológovia upozorňujú, že v rámci prevencie rakoviny krčku maternice a niektorých ďalších nádorových ochorení typických pre ženy, je Slovensko na jednej z posledných priečok v Európe. Mnohým závažným ochoreniam sa pritom ženy môžu vyhnúť.

 

Včasná diagnostika je dôležitá

Základom ženského zdravia je prevencia. V prípade karcinogénnych ochorení ide najmä o samovyšetrenie prsníkov a pravidelné absolvovanie gynekologických prehliadok. Včasná diagnostika dokáže totiž zabrániť rozvinutiu vážneho ochorenia, a v niektorých prípadoch pacientke doslova zachráni život.

Definícia gynekologickej prehliadky

Gynekologická prehliadka sa definuje ako komplexné vyšetrenie, ktoré sa zameriava na vyhľadávanie a včasnú diagnostiku organických a funkčných porúch ženských pohlavných orgánov. Vyšetrenie vykonávajú špecialisti – gynekológovia-pôrodníci. Orgánmi, ktoré sa primárne vyšetrujú, sú prsníky vaječníky a krčok maternice.

Čo zahŕňa vyšetrenie?

Rozsah vyšetrenia stanovuje zákon, prispôsobuje sa však veku, zdravotnému stavu a  rodinnej anamnéze pacientky. Bežnou súčasťou prehliadky je palpačné vyšetrenie prsníkov, pohmat cez brušnú stenu, vyšetrenie pošvy a krčka maternice, odbery na mikrobiologické vyšetrenie, ster na cytologické vyšetrenie krčka maternice a vyšetrenie orgánov podbruška ultrazvukom. Lekári u pacientok pozorne sledujú aj výskyt malígnych ochorení v rodine. Tie totiž pre ženu vytvárajú zvýšené riziko vzniku závažného ochorenia.

 

Na prehliadku máte nárok

gynekologicke kresloNa pravidelnú gynekologickú prehliadku má raz za rok nárok každá žena po dovŕšení 18 roka. Po tomto veku má okrem základného vyšetrenia raz za dva roky nárok na ultrasonografiu prsníkov.

Po tridsiatom roku sa u žien s mutáciou BRCA génu rozsah vyšetrení raz za šesť dopĺňa o preventívne testovanie tumor markeru Ca 125. Po veku 35 rokov majú na toto vyšetrenie raz za rok nárok aj ženy s rodinnou anamnézou karcinómu vaječníkov.

Vo veku 23-64 rokov má žena nárok na skríning rakoviny krčka maternice. Prvé dve vyšetrenia sa realizujú raz za rok. V prípade dvoch negatívnych cytológií sa vyšetrenie realizuje už len raz za tri roky.

Vo veku nad 40 rokov ženy absolvujú raz za dva roky RTG mamografiu.

Nadštandardná starostlivosť

Niektoré poisťovne ponúkajú v rámci starostlivosti o ženské zdravie benefity navyše. Môže ísť napríklad o preplácanie vakcinácie proti HPV vírusu, prípadne akceptáciu cytológie nad rámec zákona či akceptáciu nižšej vekovej hranice pre cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice.

Okrem pravidelných gynekologických vyšetrení by ženy nemali zabúdať ani na pravidelné (mesačné) samovyšetrenia prsníkov a dodržiavanie zdravej životosprávy.

Pravidelné prehliadky - základ ženského zdravia - 3.5 out of 5 based on 2 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.