MENU

Hormonálna liečba rakoviny prsníka a inhibítory aromatázy

medicc
Lieky nazývané inhibítory aromatázy môžu byť použité na blokovanie aktivity enzýmu nazývaného aromatáza, ktorý telo používa na produkciu estrogénu vo vaječníkoch a v iných tkanivách. Inhibítory aromatázy Anastrozol a Letrozol môžu byť podávané ženám po menopauze ako počiatočná terapia pri metastatickej hormonálne citlivej rakovine prsníka.

Vzhľadom k tomu, že vaječníky sú hlavným zdrojom estrogénov u premenopauzálnych žien, môže byť hladiny estrogénov u týchto žien znížená vďaka odstráneniu alebo potlačeniu ovariálnej funkcie. Viacero stratégií bolo vyvinutých na liečbu hormonálne citlivej rakoviny prsníka.

 

Blokovanie funkcie vaječníkov

Vzhľadom k tomu, že vaječníky sú hlavným zdrojom estrogénov u premenopauzálnych žien, môže byť hladiny estrogénov u týchto žien znížená vďaka odstráneniu alebo potlačeniu ovariálnej funkcie. Blokovanie ovariálnej funkcie sa nazýva ovariálna ablácia.

Ovariálna ablácia môže byť vykonaná chirurgicky odstránením vaječníkov (tzv. ooforektómia), alebo pomocou liečby žiarením. Tento typ ovariálnej ablácia je zvyčajne trvalý.

Alternatívna funkcia vaječníkov môže byť potlačená dočasnou liečbou vďaka liekom nazývanými „gonadotropin-releasing hormone (GnRH) agonist“ tiež známymi ako “luteinizing hormone-releasing hormone (LH-RH) agonists“. Tieto lieky rušia signály z hypofýzy, ktorá stimuluje vaječníky k produkcii estrogénu.

Príklady liekov ktoré potlačujú funkciu vaječníkov sú napríklad lieky obsahujúce Goserelín (Zoladex ®) a Leuprorelín (Lupron ®).

 

Blokovanie produkcie estrogénu

Lieky nazývané inhibítory aromatázy môžu byť použité na blokovanie aktivity enzýmu nazývaného aromatáza, ktorý telo používa na produkciu estrogénu vo vaječníkoch a v iných tkanivách. Inhibítory aromatázy sú používané predovšetkým u žien po menopauze, pretože vaječníky u premenopauzálnych žien produkujú príliš veľa aromatázy pre inhibítory, aby ich dokázali účinne zablokovať.

Avšak tieto lieky môžu byť môžu byť použité u premenopauzálnych žien, ak sú podávané spolu s liekom, ktorý potláča ovariálnu funkciu.

Príklady inhibítorov aromatázy sú Anastrozol (Arimidex ®) a Letrozol (Femara ®), ktoré oba dočasne deaktivujú aromatázu, a Exemestan (Aromasin ®), ktorý trvale inaktivuje enzým.

 

Blokovanie účinku estrogénu

Niekoľko druhov liekov ruší schopnosť estrogénu stimulovať rast buniek rakoviny prsníka:

Selektívne modulátory estrogénových receptorov

(po anglicky „Selective estrogen receptor modulators (SERMs)“ ) sa viažu na estrogénové receptory a tým bránia estrogén aby sa viazal. Príkladom je napríklad Tamoxifén (Nolvadex ®), Raloxifén (Evista ®), a Toremifén (Fareston ®). Tamoxifén sa používa už viac ako 30 rokov na liečbu hormonálne receptor-pozitívneho karcinómu prsníka.

Vzhľadom k tomu že sa selektívne modulátory estrogénových receptorov viažu na estrogénové receptory, môžu potenciálne nielen blokovať estrogénové aktivity, ale taktiež napodobniť účinky estrogénu.

Väčšina selektívnych modulátorov estrogénnych receptorov sa správa ako protivník estrogénu v niektorých tkanivách a ako agonista estrogénu v iných tkanivách. Napríklad Tamoxifén blokuje účinky estrogénu v prsnom tkanive, ale pôsobí ako estrogén v maternici a kostiach.

Ďalšie antiestrogénne lieky, ako je Fulvestrant (Faslodex ®)

pracuje trochu odlišným spôsobom za cieľom zablokovania účinku estrogénu. Fulvestrant sa viaže na estrogénový receptor a funguje ako estrogén antagonista (blokátor estrogénu). Avšak, na rozdiel od SERM, Fulvestrant nemá žiadny efekt agonistu estrogénu. Je to čistý antiestrogén. Okrem toho, keď sa Fulvestrant viaže na estrogénový receptor, je tento receptor určený k zničeniu.

 

Hormonálna terapia na liečbu rakoviny prsníka

Existujú tri hlavné spôsoby, akými sa hormonálna terapia používa na liečbu hormonálne citlivej rakoviny prsníka:

Adjuvantná liečba pri skorom štádiu rakoviny prsníka

Výskum ukázal, že ženy liečené na počiatočné (včasné) štádium ER-pozitívnej rakoviny prsníka mali prínos z dostávania adjuvantnej hormonálnej terapie po dobu aspoň 5 rokov. Adjuvantná terapia je liečba po hlavnej liečbe (napríklad po operácii, v prípade ranom štádiu rakoviny prsníka) za účelom zvýšenia pravdepodobnosti vyliečenia.

Adjuvantná liečba môže zahŕňať rádioterapiu a niektoré kombinácie chemoterapie, hormonálnej terapie a cielenej terapie. Tamoxifén bol schválený pri adjuvantnej hormonálnej liečbe premenopauzálnych a postmenopauzálnych žien (a mužov) s ER-pozitívnym včasným štádiom rakoviny prsníka, a Anastrozol a Letrozol boli schválené pre toto použitie u žien po menopauze.

Tretí inhibítor aromatázy, Exemestane, je schválený pre adjuvantnú liečbu pri skorom štádiu rakoviny prsníka u žien po menopauze, ktoré užívali Tamoxifén skôr.

Až do nedávnej doby, väčšina žien, ktoré dostali adjuvantnú hormonálnú terapiu kvôli zníženiu šance na opakovanie rakoviny prsníka užívali Tamoxifén každý deň po dobu 5 rokov. Avšak s príchodom novších hormonálnych terapií, kde niektoré z nich boli porovnané s Tamoxifénom v klinických štúdiách, stali sa bežnými ďalšie prístupy k hormonálnej terapii.

Niektoré ženy napríklad môžu užívať inhibítor aromatázy každý deň po dobu 5 rokov, namiesto Tamoxifénu. Iné ženy môžu byť liečené dodatočnou liečbou inhibítorom aromatázy po 5 rokoch liečenia Tamoxifénom.

Napokon, niektoré ženy môžu prejsť na inhibítor aromatázy po 2 alebo 3 rokoch užívania Tamoxifénu, pričom celková doba liečenia bude 5 alebo viac rokov hormonálnej terapie.

Rozhodnutie o type a trvaní adjuvantnej hormonálnej terapie musí byť individuálne. Tento komplikovaný proces rozhodovania je najlepšie vykonávať za pomoci onkológa.

Liečba metastatického karcinómu prsníka

Niekoľko typov hormonálnej liečby sa používa na liečbu hormonálne citlivej rakoviny prsníka, ktorá je metastatická (rozšírila do ďalších častí tela).

Štúdie preukázali, že Tamoxifén je účinný pri liečbe metastatického karcinómu prsníka u žien a mužov. Toremifén je tiež schválený pre toto použitie. Antiestrogén Fulvestrant môže byť použitý u žien v postmenopauze s metastatickým ER-pozitívnym karcinómom prsníka po liečbe inými antiestrogénom.

Inhibítory aromatázy Anastrozol a Letrozol môžu byť podávané ženám po menopauze ako počiatočná terapia pri metastatickej hormonálne citlivej rakovine prsníka. Tieto dva lieky, rovnako ako inhibítor aromatázy Exemestane, môžu byť tiež použité na liečbu postmenopauzálnej ženy s pokročilým karcinómom prsníka, ktorej ochorenie sa zhoršilo po liečbe Tamoxifénom.

Neoadjuvantná liečba rakoviny prsníka

Použitie hormonálnej terapie na liečbu rakoviny prsníka pred operáciou (neoadjuvantna terapia) bolo sledované v klinických štúdiách. Cieľom neoadjuvantnej terapie je znížiť veľkosť nádoru prsníka. Údaje z randomizovaných kontrolovaných štúdií preukázali, že terapia inhibítormi aromatázy môže byť efektívna pri znižovaní veľkosti nádorov prsníka u žien po menopauze.

Výsledky u premenopauzálnych žien sú menej jasné, pretože doposiaľ bolo vykonaných len niekoľko malých štúdií zahŕňajúcich relatívne málo žien pred menopauzou.

  • Zdroj informácií: National Cancer Institute.: Hormone Therapy for Breast Cancer Dostupné z [http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Therapy/hormone-therapy-breast] Disclaimer: "The U.S. National Cancer Institute does not currently endorse any foreign-language translations of NCI information by other organizations or individuals, and no such endorsement should be inferred."
Páči sa?
Komentáre  
+1 # Anna MIZENKOVA 2016-08-29 19:18
JE NUTNE POZIVAT HORMONALNE LIEKY PO OPERACII ZHUBNEHO NADORU PRSNIKA
Odpovedať
+1 # sona cavojova 2017-01-01 16:27
mam zaujem
Odpovedať
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.