medicc logo

MENU

Psychika a rakovina - Medicc.eu

51 let mě děsí myšlenka, že se to zase vrátí…
Onkologická diagnóza prináša výraznú zmenu do života nielen pacienta, ale aj jeho rodiny. 
V dnešnej dobe sa našťastie vytráca prístup, ktorý považuje dieťa za zmenšeného dospelého. Dieťa trpiace rakovinou musí byť brané ako dynamicky sa rozvíjajúci a meniaci sa organizmus so špecifickými potrebami.
Onkologické ochorenia sú funkčnými poruchami s ireverzibilnými morfologickými zmenami, kde je zatiaľ neistý psychosomatický výklad.  
Závažné ochorenie človeka ktoréhokoľvek veku vždy zasiahne celú rodinu. Pri ochorení dieťaťa je situácia ešte komplikovanejšia. Najmä rodičia môžu mať pocit, že vo svojej úlohe zlyhali, napríklad že niečo zanedbali. 
Nádorové ochorenia vznikajú na základe multifaktoriálnych príčin. Úlohu tu zohrávajú faktory životného prostredia (žiarenie, vírusy, karcinogény), psychosociálne faktory (stres), imunologické faktory, ale aj endokrinné a genetické faktory.
Za svojho života približne 20 - 25% ľudí bude mať skúsenosti s depresiou. Smutná nálada až depresívne stavy sú prítomné prakticky u všetkých vážne chorých, ktorí v týchto chvíľach prežívajú pocity smútku, vyčerpanosti, beznádeje, opustenosti, márnosti a podobne.
Diagnostika onkologického ochorenia patrí medzi komplexné postupy. Pre stanovenie diagnózy, liečebného režimu a odhadnutia prognózy treba veľa vyšetrení a odberov. V súčasnosti tiež platí, že diagnózu - nielen tú onkologickú - má právo oznamovať len ošetrujúci lekár na špecializovanom pracovisku. 
Závažné ochorenie, ako je rakovina, preruší svojou prítomnosťou a liečbou všetky sociálne aktivity chorej. Tieto zmeny sa týkajú predovšetkým fungovania v rodine, postojov najbližších priateľov, známych, susedov a vzájomných medziľudských vzťahov.
Mnohé rodiny sa ocitnú v kríze, keď musia čeliť diagnóze rakovina. Hlavne rodičia detí sa obávajú, ako ich potomkovia prijmú tieto zlé správy. Držať dieťa v nevedomosti však môže byť horšie ako pravda, pretože deti sú veľmi vnímavé a rakovina je choroba, ktorá sa veľmi ťažko tají.

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.