medicc logo

MENU

Cesta človeka k zisteniu onkologickej diagnózy

medicc
Diagnostika onkologického ochorenia patrí medzi komplexné postupy. Pre stanovenie diagnózy, liečebného režimu a odhadnutia prognózy treba veľa vyšetrení a odberov. V súčasnosti tiež platí, že diagnózu - nielen tú onkologickú - má právo oznamovať len ošetrujúci lekár na špecializovanom pracovisku. 

Cesta ku zistení diagnózy a jej oznámeniu pacientovi tak môže byť pomerne zdĺhavá a zložitá.

Podozrenie na onkologické ochorenia môže pojať chorý sám a vyhľadať tak špecialistu, praktického lekára, či sa dostaviť na preventívne vyšetrenie. Iniciovanie k špecializovanému vyšetreniu však môže dať aj lekár vykonávajúci vyšetrenie či zákrok s onkologickou problematikou nesúvisiace.

 

Prvotné náznaky choroby

Cesta pacienta k zisteniu, že sa potýka s onkologickým ochorením, tak môže trvať ešte násobne dlhšiu dobu. Na počiatku tak zvyčajne stoja prežívané subjektívné ujmy a dojmy. Človek sa stretáva s rôznymi ťažkosťami či len vágnymi náznakmi, že sa s jeho telom niečo deje. Prežíva tak pocit ohrozenia, ktorý vyvoláva úzkosť. Tá sa môže prejavovať - ako aj v iných situáciách - zhoršenou kvalitou spánku, nepríjemnými snami a mnohými fyziologickými prejavmi (búšenie srdca, potenie, tras, menšia chuť do jedla, zhoršená schopnosť sústredenia atď.).

 22

Pri zhoršovaní prežívaných ťažkostí človek postupne prichádza k ich vyhodnoteniu ako signálov choroby. Začína teda na seba nazerať ako na chorého, prežíva so zmenou súvisiace afektívne reakcie, uvažuje o možných dôsledkoch tohto zistenia. Momenty uvádzajúci do činnosti správanie človeka pri narušení zdravia, ako sú napríklad:

  1. Do akej miery je človek znepokojený príznakmi?
  2. Akú povahu a kvalitu má tento príznak?
  3. Do akej miery daný príznak ohrozuje vzájomný vzťah daného človeka s inými ľuďmi?
  4. Do akej miery prekáža objavenie zdravotného problému uskutočneniu zamýšľanej činnosti?
  5. Aké sociálne „sankcie“ stoja v pozadí danej situácie?

 

Mýtus o rakovine

 V rodinách bez skúsenosti s onkologickým ochorením sa často objavuje pôsobenie "mýtu o rakovine", ako o chorobe zákernej, nečistej, choroby vyvolávajúcej strach a pocit hanby. Pojem rakovina oddávna obklopuje mystická predstava nevyliečiteľnosti a neodvratnej smrti, ktorej predchádzajú kruté a neutíšiteľné bolesti, iné utrpenia a obmedzenia kvality života.

 

Na základe subjektívneho hodnotenia príznakov a dostupných informácií si človek pokúša stanoviť vlastnú "laickú diagnózu". "Diagnóza je pre neho inštrumentálnym pojmom, s ktorého pomocou si môže zaradiť ťažkosti a zároveň posúdiť ich nebezpečnosť. Predstavy o svoje vlastné chorobe spočívajú v potrebe kauzality každého človeka.

 

Rakovina ako trest?

 

Na interpretáciu a hodnotení situácie sa podieľa mnoho vplyvov. Medzi zásadné v kontexte onkologických ochorení patrí najmä predchádzajúca skúsenosť s ochorením (osobná, v rodine, alebo sprostredkovaná).

 21

Ľudskému uvažovaniu je blízka predstava o vzniku choroby v dôsledku vplyvu stresu, potláčaných emócií či prepracovania. Existuje odborná i laická diskusia o vplyve životného štýlu, stravovania a fajčenis. Z toho vyplývajúce úvahy o vlastnom omyle alebo zavinenia choroby - akomsi  "treste rakovinou" – sú pre pacientov s onkologickým ochorením typické, avšak veľmi často mylné.

 

 Zdržanie na strane chorého

 

Proces, ktorý predchádza návšteve lekára, teda môže trvať dni, týždne, mesiace, dokonca aj roky. V rámci tejto doby rozlišujeme tri druhy zdržanie na strane chorého:

 

  1. Zdržanie pri hodnotení príznaku (Čas, ktorý uplynie od objavenia sa príznaku do chvíle, kedy chorý dôjde k presvedčeniu o jeho závažnosti.)

  1. Zdržanie pri vyhodnotení vážnosti choroby (Čas, ktorý uplynie od hodnotenia príznaku ako závažného do chvíle, kedy chorý dôjde k záveru, že by mal navštíviť lekára.)

 

  1. Zdržanie pri realizácii rozhodnutia (Čas, ktorý uplynie od rozhodnutia navštíviť lekára do doby, kedy toto rozhodnutie realizuje.) "

 

Z dostupných výskumov vyplýva, že najmenšieho zdržania vo vyhľadanie lekára dosahovali tí chorí, ktorí pociťovali veľmi výrazné príznaky, jasne zodpovedajúce konkrétnej choroby, či ľudia sa skúseností s určitým symptómom, u ktorého je nutné promptné lekárske ošetrenie.

 

V nasledujucom článku si povieme o počiatočných reakciách pri zdelení choroby.

 

Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.