medicc logo

MENU

Diagnostika onkologických ochorení a prejavy nádorových ochorení

medicc
Hlavné faktory pri rozhodovaní o liečbe rakoviny sú histológia, klinické štádium, performance status (celková fyzická zdatnosť) a grade. Do úvahy sa taktiež berie vek, stav výživy a prianie pacienta. U nádorových ochorení rozlišujeme prejavy lokálne a systémové. 

Hlavné faktory pri rozhodovaní o liečbe rakoviny sú histológia, klinické štádium, performance status (celková fyzická zdatnosť) a grade. Do úvahy sa taktiež berie vek, stav výživy a prianie pacienta.

1, Histológia

Nádory triedime podľa miery diferenciácie. Podľa nej usudzujeme stupeň bujnenia, agresivitu a rýchlosť rastu. Klasifikácia zahŕňa štyri stupne (I., II., III., a IV), pričom stupeň I. znamená diferencovanosť z celých 70-100%, zatiaľ čo stupeň IV je menej, ako 25%.

 

2, Klinické štádium

Ďalej nádory klasifikujeme podľa miery, do akej sa nádor šíri do okolitého tkaniva. Rozlišujeme štyri štádia, pričom platí, že vyššia štádia značí intenzívne prenikanie primárneho nádoru do okolitých štruktúr, lymfatických ciest či vytváranie vzdialených metastáz.

Staging vykonáva onkológ na základe vyšetrenia patológa.

T (tumor): znamená veľkosť a rozsah miestneho šírenia primárneho nádoru

T1-T4: podľa veľkosti tumoru

T0 primárny nádor nebol preukázaný

Tis preinvazivní nádor v danej lokalizácii

N (node, uzlina): hodnotí postihnutie regionálnych uzlín

N0 - bez metastáz N1-N3 podľa počtu a veľkosti postihnutých uzlín

M (metastáza): hodnotí prítomnosť vzdialených metastáz

M0 - bez vzdialených metastáz M1 - s metastázy

 

Pre každú lokalizáciu tumoru sú definované dve TNM klasifikácie:

• predliečebná (TNM) - na základe klinického, rtg, endoskopického vyšetrenia

• patologická- (pTNM) - na základe histopatologického vyšetrenia

 

lab-work-1238422-1277x480

 

3. Performance status

Performance status predstavuje zhodnotenie celkovej fyzickej zdatnosti. Najčastejšie pre jeho vyčíslenie používame Karnovského škálu / skóre. Stav výživy je zásadným faktorom najmä pri zvažovaní nasadení chemoterapeutickej liečby. Stavom kachexie rozumieme úbytok hmotnosti, ktorý má kauzálnu spojitosť so závažným ochorením.

 

4, Grade

Určujeme tiež stupeň diferencovanosti nádoru. Grading nádoru znamená stanovenie stupňa diferenciácie buniek (strata podobnosti nádoru s pôvodným tkanivom) a proliferačnú aktivity. Ide o určenie stupňa malignity na základe histologického vyšetrenie, vykonáva ho patológ. Čím nižšia je diferenciácie, tým má nádor agresívnejšie správanie a vyššií metastatické potenciál.

• Grade 1- dobre diferencovaný nádor

• Grade 2 - stredne diferencovaný nádor

• Grade 3 - málo diferencovaný nádor

• Grade 4 - anaplastický nádor

 

Prejavy nádorových ochorení

 

U nádorových ochorení rozlišujeme prejavy lokálne a systémové

 

Lokálne ťažkosti

Môžu byť spôsobené nepriaznivou lokalizáciou nádoru (napr. dysfágia u nádoru pažeráka). Ďalším častým pôsobením je mechanický tlak rastúceho nádoru (napr. jeho tlak na mozog a miechu, tlaková atrofia zvyšku endokrinnej žľazy pri nádoru v žľaze pod.). Časté sú tiež obehové zmeny v nádore a okolitom tkaníve (edém a hemorhagia).

lab-work-1575849-1599x1066 

 

Systémové ťažkosti

Sú potom vysoko komplexné zmeny typické pre malígne nádory. Rozlišujeme tak nádorovú kachexiu zahŕňajúce slabosť, nechutenstvo, anémiu, váhový úbytok a ďalšie klinické prejavy. Kachexia je vyvolaná toxickými metabolickými produktami nádorové tkanivá a sprostredkovaná humorálne prostredníctvom cytozinov.

 

Veľkou skupinou klinických príznakov spôsobených látkami produkovanými malígnymi nádory sú paraneoplastické syndrómi (napr. trombotická diatéza, migrujúce venózne trombózy, DIC, nebakteriálna endokarditída, anémia, polycytémia a ďalšie).

Nádor sa tiež prejavuje produkciou hormónov v nádoroch neendokrinnáho pôvodu (napr.Cushingov syndróm). Medzi ďalšie nemenej významné prejavy špecifické pre niektoré diagnózy patrí hyperkalciémia a jej komplikácie, dermatologický efekt s postihnutím kože a slizníc či neuropatický efekt progresívne demyelinizácia centrálnej nervovej sústavy.

 

Pre onkologické ochorenia je však - bohužiaľ - typické, že bolesti a špecifické ťažkosti pôsobia až pokročilejšie štádia ochorenia. Príznaky skorých štádií sú napospol neľahko zaznamenateľné a poväčšinou spadajú do kategórie nešpecifických prejavov (únava, zvýšená teplota, chudnutie).

 

Naopak, za viac záťažovú, než samotné ochorenia, je považovaná samotná liečba onkologických ochorení.

 

Diagnostika onkologických ochorení a prejavy nádorových ochorení - 5.0 out of 5 based on 1 review
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.