medicc logo

MENU

Biologická liečba rôznych druhov rakoviny

medicc
U nádorových ochorení biologická liečba zastavuje, napráva alebo obmedzuje všetky procesy, vedúce k nádorovému rastu. Biologická liečba sa okrem iných typov rakoviny používa aj pri Grawitzovom nádore, chronickej lymfatickej leukémii a pri kolorektálnom karcinóme. Práve o týchto typoch rakoviny pojednáva tento článok.

Prehľad ochorení ovplyvniteľných biologickou liečbou

 • nádory obličiek
 • nádory prostaty
 • nádory hrubého čreva a konečníka
 • nádory pľúc
 • nádory prsníka
 • niektoré gynekologické nádory
 • melanóm

U nádorových ochorení biologická liečba zastavuje, napráva alebo obmedzuje všetky procesy, vedúce k nádorovému rastu.

Reumatologické ochorenia

 • reumatoidná artritída
 • juvenilná idiopatická artritída (kĺbové zápalové ochorenia u adolescentov)
 • Bechterevova choroba
 • systémový lupus erythematosus

Kožné ochorenia

 • ťažká psoriáza (lupienka)
 • rozsiahle atopické ekzémy

Nešpecifické črevné zápaly

 • Crohnova choroba, ak nereaguje na predchádzajúcu liečbu kortikoidmi, imunosupresívami a antibiotikami, je vhodná aj pri mimočrevných komplikáciách, menej vhodná je u pacientov s fistulami
 • ulcerózna kolitída

Alzheimerova choroba

Pri génovej liečbe sa do mozgu prevádzajú geneticky bunky vlastných tkanív, ktoré produkujú tzv. rastový faktor. Táto forma terapie spomalí rozvoj demencie až o polovicu v porovnaní s doterajšou liečbou.

Autoimúnne ochorenia

 • systémový lupus erythematosus
 • systémová sklerodermia
 • dermatomyozitída a iné.

 

Biologická liečba konkrétnych typov nádorov

Grawitzov nádor

Klinický obraz: dlhú dobu bezpríznakový priebeh, prvými príznakmi sú: zvýšená teplota, únava, vracanie, bolesť brucha a chrbta, chudnutie, krv v moči, metastázy v celom tele, najviac v skelete.

Biologická liečba má 2 možnosti:

 • interferón alfa, ktorý je bežne tvorený v ľudskom tele

Dávkovanie: 3x týždenne subkutánnou (podkožnou) injekciou. V 1. týždni liečby môže pacient reagovať zvýšením teploty, zimnicou, bolesťou hlavy, bolesťami chrbta, kĺbov a svalov.

 • interleukín 2

stimuluje leukocyty proti nádorovým bunkám, nežiaducim účinkom sú iba tráviace ťažkosti.

Chronická lymfatická leukémia

Biologické lieky užívané pri liečbe tohto typu leukémie blokujú zvláštne bielkoviny - tzv cyklín-dependentné kinázy, ktoré ovplyvňujú bunkový metabolizmus. Liek sa podáva v infúzii, ktorá kvapká 6 hodín.

Metastázy kolorektálneho karcinómu

U karcinómu hrubého čreva je základom liečby chirurgický zákrok, u nádorov konečníka sa vykonáva ožiarenia predoperačne a prípadne aj pooperačné. Pri ťažkých stupňoch ochorenie sa vykonáva stómia (dočasný vývod čreva cez brušnú stenu).

V prípadoch, keď sa prostriedky biologickej liečby podávali súčasne s cytostatikami, predĺžila sa dĺžka života pacienta. Ak sa operatívne odstránili metastázy z pečene, zvýšila sa nádeje na prežitie chorých.

Užívajú sa tieto 3 registrovaných preparáty:

 • Avastin (bevacizumab)

Tento liek blokuje novotvorbu ciev, viaže sa na povrch endotelovej bunky, čím blokuje existujúce a vytvárajúce sa cievne siete. Nádor nemôže rásť ani metastázovať, pretože sa preruší zdroj výživy pre nádor. V úvodnej fáze liečby sa Avastin najprv pridáva k cytostatikám až do progresie účinku a potom sa cytostatiká vysádzajú. Zvolený postup výrazne predĺži dobu prežitia pacienta. Avastin bol efektívny napríklad u metastázujúceho nádoru prsníka, obličky a nemalobunkového karcinómu pľúc.

 • Erbitux (cetuximab)
 • Vectibix (panitumumab)

Voľbu biologickej liečby u kolorektálneho karcinómu ovplyvňuje tím lekárov z odboru onkológia, chirurgia, rádioterapia, gastroenterológie. K liečbe Avastinom nepristupujeme u gravidných žien, u pacientov, ktorí sú alergickí na účinnú látku.

 

Pre viac článkov o biologickej liečbe kliknite sem.

Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.