MENU

Biologická liečba rôznych druhov rakoviny

medicc
U nádorových ochorení biologická liečba zastavuje, napráva alebo obmedzuje všetky procesy, vedúce k nádorovému rastu. Biologická liečba sa okrem iných typov rakoviny používa aj pri Grawitzovom nádore, chronickej lymfatickej leukémii a pri kolorektálnom karcinóme. Práve o týchto typoch rakoviny pojednáva tento článok.

Prehľad ochorení ovplyvniteľných biologickou liečbou

 • nádory obličiek
 • nádory prostaty
 • nádory hrubého čreva a konečníka
 • nádory pľúc
 • nádory prsníka
 • niektoré gynekologické nádory
 • melanóm

U nádorových ochorení biologická liečba zastavuje, napráva alebo obmedzuje všetky procesy, vedúce k nádorovému rastu.

Reumatologické ochorenia

 • reumatoidná artritída
 • juvenilná idiopatická artritída (kĺbové zápalové ochorenia u adolescentov)
 • Bechterevova choroba
 • systémový lupus erythematosus

Kožné ochorenia

 • ťažká psoriáza (lupienka)
 • rozsiahle atopické ekzémy

Nešpecifické črevné zápaly

 • Crohnova choroba, ak nereaguje na predchádzajúcu liečbu kortikoidmi, imunosupresívami a antibiotikami, je vhodná aj pri mimočrevných komplikáciách, menej vhodná je u pacientov s fistulami
 • ulcerózna kolitída

Alzheimerova choroba

Pri génovej liečbe sa do mozgu prevádzajú geneticky bunky vlastných tkanív, ktoré produkujú tzv. rastový faktor. Táto forma terapie spomalí rozvoj demencie až o polovicu v porovnaní s doterajšou liečbou.

Autoimúnne ochorenia

 • systémový lupus erythematosus
 • systémová sklerodermia
 • dermatomyozitída a iné.

 

Biologická liečba konkrétnych typov nádorov

Grawitzov nádor

Klinický obraz: dlhú dobu bezpríznakový priebeh, prvými príznakmi sú: zvýšená teplota, únava, vracanie, bolesť brucha a chrbta, chudnutie, krv v moči, metastázy v celom tele, najviac v skelete.

Biologická liečba má 2 možnosti:

 • interferón alfa, ktorý je bežne tvorený v ľudskom tele

Dávkovanie: 3x týždenne subkutánnou (podkožnou) injekciou. V 1. týždni liečby môže pacient reagovať zvýšením teploty, zimnicou, bolesťou hlavy, bolesťami chrbta, kĺbov a svalov.

 • interleukín 2

stimuluje leukocyty proti nádorovým bunkám, nežiaducim účinkom sú iba tráviace ťažkosti.

Chronická lymfatická leukémia

Biologické lieky užívané pri liečbe tohto typu leukémie blokujú zvláštne bielkoviny - tzv cyklín-dependentné kinázy, ktoré ovplyvňujú bunkový metabolizmus. Liek sa podáva v infúzii, ktorá kvapká 6 hodín.

Metastázy kolorektálneho karcinómu

U karcinómu hrubého čreva je základom liečby chirurgický zákrok, u nádorov konečníka sa vykonáva ožiarenia predoperačne a prípadne aj pooperačné. Pri ťažkých stupňoch ochorenie sa vykonáva stómia (dočasný vývod čreva cez brušnú stenu).

V prípadoch, keď sa prostriedky biologickej liečby podávali súčasne s cytostatikami, predĺžila sa dĺžka života pacienta. Ak sa operatívne odstránili metastázy z pečene, zvýšila sa nádeje na prežitie chorých.

Užívajú sa tieto 3 registrovaných preparáty:

 • Avastin (bevacizumab)

Tento liek blokuje novotvorbu ciev, viaže sa na povrch endotelovej bunky, čím blokuje existujúce a vytvárajúce sa cievne siete. Nádor nemôže rásť ani metastázovať, pretože sa preruší zdroj výživy pre nádor. V úvodnej fáze liečby sa Avastin najprv pridáva k cytostatikám až do progresie účinku a potom sa cytostatiká vysádzajú. Zvolený postup výrazne predĺži dobu prežitia pacienta. Avastin bol efektívny napríklad u metastázujúceho nádoru prsníka, obličky a nemalobunkového karcinómu pľúc.

 • Erbitux (cetuximab)
 • Vectibix (panitumumab)

Voľbu biologickej liečby u kolorektálneho karcinómu ovplyvňuje tím lekárov z odboru onkológia, chirurgia, rádioterapia, gastroenterológie. K liečbe Avastinom nepristupujeme u gravidných žien, u pacientov, ktorí sú alergickí na účinnú látku.

 

Pre viac článkov o biologickej liečbe kliknite sem.

 • Zdroj informácií: MUDr. Lenka Hronovská.: Biologická léčba u nádorových onemocnění. Jaké místo má biologická léčba v onkologii a v jiných oborech? Liga proti rakovině Praha. Dostupné z www.lpr.cz
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.