MENU

Príčiny ochorenia na rakovinu

Vysoká spotreba červeného mäsa je rizikovým faktorom pre niekoľko typov rakoviny, najmä pre kolorektálny karcinóm, rakovinu prostaty, močového mechúra, prsníka, žalúdka a pankreasu. 
Vlastnosti vnútorných činiteľov sú často určené genetickou informáciou, ktorá vzniká pri splynutí dvoch pohlavných buniek. Do tejto skupiny faktorov vzhľadom k ochoreniu zhubného nádora patri genetický základ, pohlavie a rasa.
Keď ide o bolesť, alebo iné zdravotné problémy, mnohým z nás sa môžu zdať nepodstatné. Avšak pozor, neznamená to, že by ste ich nemali brať vážne. Môžu byť znakom toho, že vám hrozí rakovina. 
Bojujete s myšlienkou, že raz prestanete fajčiť? Alebo patríte k tým, ktorí "prestali" už snáď 100krát? Viete, čo sa stane s Vaším telom, hneď po tom, ako si zapálite poslednú cigaretu? Ak prestanete fajčiť, začnete priberať na hmotnosti? Zbavte sa jednej z najrizikovejších činností podporujúcich vznik viacerých druhov rakoviny.
Tabakový dym je dynamickým komplexom viac ako 4000 plynných (92%) a hmotných (8%) látok. Obsahuje 69 karcinogénov prispievajúcich k rakovine. Zlom v rozvoji epidémie fajčenia nastal na konci 19. storočia, kedy boli do ulíc zavedené automaty na cigarety. Tabak sa tak stal prístupnejším. Ak sa nazdávate, že so "zdravším" tabakom ste pred ochoreniami v bezpečí, mýlite sa...
Príčiny vzniku leukémie nie sú presne známe. Avšak výskumy ukazujú, že niektoré rizikové faktory zvyšujú pravdepodobnosť, že človek dostane tento typ rakoviny. Radiačná terapia môže zvýšiť riziko leukémie. Fajčenie cigariet zvyšuje riziko akútnej myeloidnej leukémie. Expozícia benzénu na pracovisku môže spôsobiť akútnu myeloidú leukémiu.
Nádory hlavy a krku tvoria asi 3% všetkých prípadov rakoviny v Spojených štátoch. Tieto nádory sú takmer dvakrát častejšie diagnostikované u mužov, ako sú u žien. Nádory hlavy a krku sú tiež diagnostikované častejšie u osôb nad 50 rokov veku, než medzi mladšími ľuďmi. Liečba môže zahŕňať chirurgiu, rádioterapiu, chemoterapiu, cielené terapie, alebo kombináciu procedúr.
Rakovina, ktorá sa začína v kostiach je nezvyčajná. Bolesť je najčastejším príznakom rakoviny kostí. Chirurgia je obvyklá liečba rakoviny kostí.  S modernými chirurgickými technikami pri 9 z 10 ľudí, ktorí majú rakovinu kostí v hornej alebo dolnej končatine nie je nutná amputácia. Vzhľadom k tomu, že rakovina kostí sa môže vrátiť po liečbe, pravidelné nadväzujúce návštevy u lekára sú dôležité.
Rizikové faktory týkajúce sa rakoviny hrubého čreva možno rozdeliť na vonkajšie a vnútorné. Vonkajšie faktory ovplyvňujúce riziko vzniku rakoviny hrubého čreva sú spojené so stravou. Existujú aj príčiny, ktoré nie sú s výživou a životným štýlom priamo spojené. Aj u rakoviny hrubého čreva a konečníka existuje genetická predispozícia.
Nadváha a obezita zodpovedá za približne 14 - 25% všetkej mortality súvisiacej s nádorovými ochoreniami. Veľký význam v prevencii rakoviny prsníka majú aj opatrenia zamerané na zníženie konzumácie alkoholických nápojov. Mäso a údeniny taktiež obsahujú množstvo zložiek, ktoré môžu riziko vzniku rakoviny zvyšovať. Zvýšenie výskytu nádoru rakoviny prsníka u fajčiarok sa pohybuje približne medzi 23-30% v porovnaní s nefajčiarkami.

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.