medicc logo

MENU

Mechanizmus pôsobenia antioxidantov

medicc
Veľkosť spotreby antioxidantov je priamo úmerná rýchlosti a obsahu vznikajúcich voľných radikálov. Mechanizmus a rovnako aj účinnosť pôsobenia antioxidantov sú ovplyvňované prítomnosťou reaktívnych produktov autooxidácie lipidov.

Účinnosť antioxidantov sa zvyšuje, ak sú do chráneného substrátu pridané ešte pred rozvinutím vlastnej oxidačnej reakcie. Potravinu, ktorá je vystavená oxidatívnemu pôsobeniu kyslíka sú schopné chrániť pred ďalšou oxidáciou len vysoko účinné antioxidanty, ktoré rozkladajú hydroperoxy zlúčeniny na neaktívne látky. Menej účinné antioxidanty a inhibítory, ktoré nereagujú s hydroperoxidami sú účinné len vtedy, keď sú pridané pred začiatkom reakcie.

Významnú úlohu v mechanizme účinku fenolických antioxidantov zohrávajú aj vodíkové väzby, ktoré boli vytvorené intermediálne medzi funkčnými skupinami obsiahnutými v oxidovanom substráte.

 

Voľné radikály a antioxidanty

 

Voľný radikál je z chemického hľadiska akákoľvek molekula, atóm alebo ión s nepárovými elektrónmi vo valenčnej sfére, schopný aspoň krátkodobej samostatnej existencie.

 

Voľné radikály sprostredkovávajú tisícky normálnych chemických reakcií v organizme človeka.

 

Medzi tieto reakcie patrí aj okysličovanie, ktoré je nevyhnutné pri tvorbe energie, ktorú využívajú bunky organizmu pre svoj život. Asi 2 až 5 % voľných radikálov, ktoré sú zapojené do procesu okysličenia uniknú z molekulového zoskupenia a môžu poškodiť molekuly v bunkách a tkanivách. Ľudský organizmus využíva antioxidačné výživné látky na ich neutralizáciu.

mix-o-tex

Medzi tieto výživné látky patrí napríklad vitamín B, C a E, karotén, selén, bioflavonoidy a koenzým Q10 , tiež aj niekoľko enzýmov, ktoré obsahujú zinok, magnézium a meď. Pri nedostatku antioxidantov môžu nastať reakcie reťazcov voľných radikálov, čo môže viesť k biologicky nevhodným biochemickým reakciám, ďalej k vzniku abnormálnych a toxických zložiek a rôznym ochoreniam.

 

Voľné radikály a ich pôsobenie

 

Voľný radikál má jeden alebo viacero nespárených elektrónov, je nestabilný a vysoko relatívny. K takýmto voľným radikálom a iným oxidantom, ktoré sú prítomné v organizme patria napríklad hydroxylový radikál (OH), hydrogén peroxid (H2O2), singletový kyslík (O2) a ozón (O3).

Reaktívne kyslíkové molekuly sa vytvárajú v organizme človeka neustále ako dôsledok metabolických procesov. Ak nie sú voľné radikály inaktivované, môžu spôsobovať poškodenie všetkých typov bunkových makromolekúl, teda bielkovín, sacharidov, nukleových kyselín a lipidov. Rôzne poškodenia, ktoré môžu vnikať pôsobením voľných radikálov, možno považovať za príčinu degeneratívnych ochorení.

 

Voľné radikály sú bežnou súčasťou biochemických procesov v živých organizmoch.


Reakcie vyvolané radikálmi vedú k následným zmenám v štruktúre buniek, k poškodeniu tkanív, orgánov a nakoniec k poškodeniu dôležitých funkcií v organizme. Uplatňujú sa najmä pri procesoch starnutia, pri vzniku a vývoji onkologických chorôb, srdcovo-cievnych chorobách a rozvoji rôznych metabolických, neurodegeneratívnych chorôb (napríklad Parkinsonovej choroby, Alzheimerovej choroby), ale aj vo viacerých imunitných mechanizmoch. Voľné radikály sú v našich telách prítomné stále. Sú súčasťou metabolických procesov v organizme, zúčastňujú sa na mnohých reakciách, často sú produktmi alebo substrátom pre rôzne enzýmy

old-man-1560302-1920x1440

Voľné radikály nie sú pre organizmus človeka len škodlivé a je treba poznamenať, že majú aj priaznivé účinky. Zohrávajú dôležitú úlohu v deštrukcii choroboplodných mikroorganizmov špeciálnymi krvnými bunkami, ktoré sú nazývané fagocyty.
Organizmus človeka má niekoľko obranných mechanizmov pred voľnými radikálmi a inými kyslíkovými molekulami. Obranným mechanizmom, ktorý považujeme za najvýznamnejší je systém enzýmov. Patria sem aj glutatión perocdázy, superoxid dismutázy a katalázy, ktoré sa podieľajú na znižovaní koncentrácie najškodlivejších oxidantov.

 

Pôvod voľných radikálov

 

Voľné radikály a ďalšie reaktívne kyslíkové molekuly môžu pochádzať z dvoch hlavných zdrojov. A to buď z normálnych metabolických procesov, ktoré sú nevyhnutné alebo z externých zdrojov. Do prvej skupiny zdrojov zaraďujeme mitochondriu, fagocyty, peroxizómy, zápalové procesy či cvičenie. Do druhej radíme ozón, cigaretový dym, znečistenie životného prostredia, ultrafialové svetlo a niektoré liečivá, anestetiká, pesticídy a podobne.

Odstraňovanie voľných radikálov môže prebiehať niekoľkými spôsobmi. A to napríklad:

- pomocou antioxidantov
- pevné zachytenie voľných radikálov inými molekulami a ich následné zneškodnenie,
- pri reakcii dvoch voľných radikálov dôjde k zdieľaniu elektrónov a voľné radikály zaniknú,
- vylučovanie voľných radikálov z tela ( močom, stolicou, hnisom a podobne).

 

 

Mechanizmus pôsobenia antioxidantov - 5.0 out of 5 based on 2 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.