MENU

Fajčenie a typy rakoviny s tým súvisiace

medicc
Fajčenie je vdychovanie a vydychovanie dymu z tlejúceho tabaku, ktoré má znaky naučeného správania so psychickými, fyzickými a spoločenskými zážitkami. Je spojované s rakovinou pľúc, krku, ústnej dutiny, rakoviny pankreasu, rakoviny konečníka a rakovina močového mechúra a obličiek.

Rakovina úst a krku

 

Fajčenie cigariet, fajok a cigár je rizikovým faktorom pre rakovinu hrtanu, ústnej dutiny a pažeráka. Riziko týchto foriem rakoviny sa zvyšuje s počtom vyfajčených cigariet. Silní fajčiari majú riziko úmrtia na rakovinu hrtanu až 30 krát vyššie, než nefajčiari. Riziká spojené s tabakom a alkoholom sa navzájom násobia, pokiaľ sa expozícia oboma vyskytuje súčasne: u tých ktorí sú silní fajčiari a zároveň pijú veľké množstvo alkoholu, sú ich návyky príčinou deviatich z desiatich prípadov rakoviny hrtanu.

 

Tabak a alkohol pôsobí synergicky aj v prípade rakoviny ústnej dutiny a pažeráka. U konzumentov oboch produktov bolo riziko týchto rakovín zvýšené viac ako 35 krát, týka sa to predovšetkým tých osôb, ktoré fajčili dva alebo viac balíkov cigariet denne a vypili viac než štyri alkoholické nápoje denne. Odhaduje sa, že fajčenie tabaku a pitie alkoholu spôsobujú asi tri štvrtiny všetkých rakovín ústnej dutiny a pažeráka.

 young-1944982 1920

 

Vredové žalúdočné ochorenia

 

Niekoľko štúdií, prevedených v rôznych krajinách - súhlasne potvrdilo dvakrát vyšší výskyt vredového žalúdočného ochorenia u fajčiarov ako u nefajčiarov. Podľa dlho uznávaných názorov fajčenie cigariet spomaľovalo spontánne hojenie žalúdočných aj dvanástnikových vredov. Dokonca bolo štatisticky potvrdené významné spomalenie v hojení vredov. Klinické skúsenosti naviac ukazujú, že obyčajné prerušenie fajčenia priaznivo ovplyvňuje problémy chorých, ktorí by mali v aktívnej fáze choroby prestať fajčiť.

 

Doposiaľ nepoznáme plne uspokojivú odpoveď na otázku, ako si vysvetliť negatívne vplyvy fajčenia na hojenie vredov. Nikotín pravdepodobne svojím pôsobením na cirkuláciu gastroduodéna znižuje odolnosť sliznice tejto oblasti. Dá sa tak predpokladať komplexné ovplyvnenie odolnosti sliznice žalúdka a dvanástnika. Fajčenie je často spojené spoločne s pitím kávy a alkoholu, niekedy i so stresovými situáciami. Prítomnosť všetkých týchto faktorov u osoby s geneticky danou dispozíciou k vredovej chorobe výrazne zvyšuje riziko vzniku tejto choroby. Preto účasť týchto faktorov by mala byť posudzovaná komplexne.

 

Rakovina pankreasu

 

Rakovina pankreasu (podžalúdková žľaza) je rýchlo sa zhoršujúce ochorenie končiace smrťou, približne 4% osôb sa dožijú piatich rokov po stanovení diagnózy. Fajčenie cigariet je silný a nezávislý predpovedajúci faktor rakoviny pankreasu, aj keď sa desať rokov potom, čo daná osoba prestane fajčiť, toto riziko v priemere znižuje na úroveň rizika u nefajčiarov. Riziko tejto choroby je úmerné spotrebe tabaku a dĺžke trvania fajčenia.

 boy-1850618 1920

 

Rakovina konečníka

 

V štúdii, realizovanej v Škandinávii sa zistilo, že ženy pred prechodom, ktoré počas štúdie fajčili, mali viac než päťkrát vyššie riziko rakoviny konečníka v porovnaní so ženami, ktoré nikdy nefajčili. Riziko sa zvyšuje o 6,7 % za jeden roko-balíček.

 

Rakovina močového mechúra a obličiek

 

Fajčenie prispieva ako k vzniku rakoviny močového mechúra, tak i rakoviny obličiek. Podľa jednej štúdie, fajčiari majú dvakrát vyššiu pravdepodobnosť, že sa u nich vyvinie rakovina obličiek. Štúdia tiež zistila, že začiatok fajčenia pred 18. rokom života je nezávislým faktorom pre vznik jedného typu rakoviny obličiek.

  • Zdroj informácií: FIXA, B. - KOMÁRKOVÁ, O. 1989. Současnosti a vyhlédky v konzervativní léčbě peptidických vředů 1.vyd. Praha: Avicenum, 1989. 112 s. ISBN 08-099-89 HUTCHIN, K. 1994. Ako nezabiť. 2.vyd. Martin: Osveta, 1994. 571 s. ISBN 70-043- 85 KADANCOVÁ, M. 2013. Klinické dôsledky fajčenia. 2013. 40 s. Nitra KANDUS, J. 1988. Epištoly k smělým kuřákům. 2.vyd. Ostrava: Moravské tiskařské závody, 1988. 68 s. ISBN 08-097-88 OCHABA, R. - ROVNÝ, I. - BIELIK. I. 2008. Základy kontroly tabaku a alkoholu. 1.vyd. Majcichov: ARD, 2008. 62 s. ISBN 978-08-7159-170-2
Fajčenie a typy rakoviny s tým súvisiace - 5.0 out of 5 based on 1 review
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.