medicc logo

MENU

Varovanie: Žiadny tabak Vás pred rakovinou nechráni!

medicc
Tabakový dym je dynamickým komplexom viac ako 4000 plynných (92%) a hmotných (8%) látok. Obsahuje 69 karcinogénov prispievajúcich k rakovine. Zlom v rozvoji epidémie fajčenia nastal na konci 19. storočia, kedy boli do ulíc zavedené automaty na cigarety. Tabak sa tak stal prístupnejším. Ak sa nazdávate, že so "zdravším" tabakom ste pred ochoreniami v bezpečí, mýlite sa...

História tabaku a fajčenia

Nežiadúce zdravotné následky fajčenia sú jednoznačné a častokrát končia smrťou. Tabak je nebezpečný v každej forme. Je dokázaný vzťah vyššieho rizika vzhľadom k výške dávky a dobe trvania pravidelného fajčenia. Môžme povedať, že bezpečná cigareta a neškodlivé fajčenie neexistujú.

Nefajčenie je pozitívny model úspešného správania v spoločnosti a z hľadiska zdravotného sa každému fajčiarovi prestať vždy oplatí. S postupom času klesajú zdravotné riziká z fajčenia na úroveň nefajčiara. Prvé známky zlepšenia zdravotného stavu fajčiara môžeme pozorovať už 8 hodín po zanechaní fajčenia.

Európa sa s tabakom začala zoznamovať až po objavení Ameriky. Pôvodne bol tabak súčasťou náboženských obradov a rituálov, pričom jeho história siaha až do doby 6 000 rokov pred n.l.

povod fajceniaObjavitelia pozorovali pôvodných obyvateľov ako fajčia tabak zabalený do tabakového listu alebo pomocou trubičiek nazývaných "tobago". Počas nasledujúcich rokov námorníci a diplomati rozšírili fajky a cigary po celej Európe.

Paradoxom je, že fajčenie sa sprvu využívalo na liečebné účely - napríklad pri bolestiach zubov či migréne. Preto využíval rastlinu aj Jean Nicot, francúzsky vyslanec v Portugalsku, ktorý sa stal tak nadšeným propagátorom tabaku, že dal meno návykovej látke v ňom obsiahnutej.

Postupne prešlo fajčenie tabaku najrôznejšími zákazmi. Napríklad v Rusku boli za fajčenie také tresty ako useknutiu nosa alebo rozseknutie hornej pery tak, aby už postihnutý nemohol nikdy fajčiť.

Zlom v rozvoji epidémie fajčenia potom nastal na konci 19. storočia, kedy boli do ulíc zavedené automaty na cigarety. Tabak sa tak stal prístupnejším. K rozšíreniu tabaku viedol aj voľný prídel cigariet vojakom v oboch svetových vojnách. Spolu s masovým rozšírením fajčiarskych návykov sa začali objavovať aj negatívne dôsledky. Tým sa fajčenie dostalo do popredia záujmu lekárov a v roku 1950 je publikovaný prvý odborný článok dávajúci tento zlozvyk do súvislosti s karcinómom pľúc.

 

Tabakový dym

Tabakový dym je dynamickým komplexom viac ako 4000 plynných (92 %) a hmotných (8 %) látok. Obsahuje 69 karcinogénov. Dôležitý je aj vysoký obsah oxidu uhoľnatého, najmä v súvislosti s kardiovaskulárnymi ochoreniami: cigarety s nižším obsahom dechtu môžu síce mierne znížiť riziko napr. epidermoidnej rakoviny pľúc, ale riziko kardiovaskulárnych ochorení zostáva rovnaké. V tabakovom dyme je približne 700 aditív - prídavných látok.

Tabakový dym vzniká nedokonalým spaľovaním tabaku, ktoré je ovplyvnené radom faktorov z ktorých sa najviac uplatnia nedostatočný prívod kyslíka, kolísajúca teplota pri fajčení a prítomnosť málo horľavých súčastí tabakových listov.

Všetky formy spotreby tabaku - fajčenie cigariet, cigár, fajky, žuvanie tabaku alebo šnupanie, ale aj pasívne vystavenie produktom horenia tabaku, významne prispievajú k vzniku viac ako dvadsiatich rôznych chorôb a predčasnému úmrtiu na ne.

Reklama
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.