MENU

Klinické príznaky rakoviny semenníkov

medicc
 Nádor testis sa prejavuje lokálnymi príznakmi, zriedkavejšie príznakmi vyvolávanými metastázami a endokrinnou aktivitou nádoru.  

Lokálne príznaky

 

Najčastejší príznak nádoru testis je nebolestivé zväčšenie semenníka. Tento príznak si zväčša indikuje sám pacient pri náhodnom kúpeli alebo ho naň upozorní pocit ,,ťažkého testis“. Pacienti často podcenia prvé príznaky a nádor sa zväčší do obrovských rozmerov, kým navštívia lekára. Asi 20% pacientov uvádza ako prvý príznak bolesť rôznej intenzity v oblasti slabín. Tieto bolesti charakterizujú ako tupé, niekedy prudké, čo spôsobuje krvácanie do nádoru. Príznaky sa nie vždy prejavujú bolesťou.

 

Približne 10 % pacientov je bezpríznakových. Nádor sa u nich odhalí náhodne pri úraze. Niekedy naň upozorní pacientova sexuálna partnerka. Priebeh nádoru semenníka môže sprevádzať aj zmenšenie testis. Občasným príznakom nádoru je strata chuti do sexu a infertilita, no týmto príznakom pacienti nevenujú dostatočnú pozornosť.

man-1769690 1920

Mladí muži neveria, že rakovina testis sa môže vyskytnúť aj v ich vekovej skupine. Preto je dôležité v dostatočne veľkej miere venovať pozornosť informovanosti mladých mužov a viesť ich k správnej zdravotnej výchove. Dôraz treba klásť na potrebu samovyšetrovania semenníkov.

 

U pacientov po úspešnej orchidopexe sa nádor prejavuje podobne ako v normálne uloženom testis, navyše môžu byť prítomné zväčšené ingvinálne lymfatické uzliny. Pre nádor v neliečenom alebo neúspešne liečenom kryptorchickom testis je typický nález prázdneho skróta a nádor hmatateľný v bruchu.

 

Príznaky vyvolané metastázami

 

Asi u 10 % pacientov sa nádor prezentuje príznakmi vyvolanými metastázamiMetastázy v retroperitoneálnych lymfatických uzlinách sú príčinou bolesti v bruchu, v oblasti obličiek a v krížoch, metastázy v pľúcach vyvolávajú kašeľ, dýchavicu a hemoptýzu. Metastázy lokalizované za duodenom privedú pacienta k lekárovi pre nešpecifické príznaky, ako je nechuť do jedenia, nauzea, vracanie a úbytok hmotnosti. 

 

Výnimočne metastázy do skeletu sa prejavia bolesťami v kostiach, prípadná obštrukcia vena cava inferior opuchmi dolných končatín. Ingvinálne lymfatické uzliny sa zväčšujú po predchádzajúcich operáciách na skróte, alebo keď nádor prerástol obaly skróta. Nádor hmatateľný v bruchu a lymfatické uzliny hmatateľné v supraklavikulárnej oblasti sú príznakmi pokročilého ochorenia

 human-skeleton-1813086 1920

 

Príznaky vyvolané endokrinnou aktivitou nádoru

 

U niektorých pacientov s nádorom testis sa v priebehu ochorenia vyvinú príznaky feminizácie a zriedka aj maskulinizácie, ktoré svedčia o hormonálnej aktivite nádoru. Feminizácia sa prejaví gynekomastiou asi u 2,5 – 6 % pacientov so zárodkovým nádorom a u 30 – 50 % s nádorom z Leydigových alebo Sertoliho buniek.

 

Zväčšenie prsníkov sa môže zjaviť ako prvý príznak ešte pred odhalením nádoru testis. U každého muža s gynekomastiou treba vylúčiť prítomnosť nádoru testis na základe palpačného a USG vyšetrenia obsahu skróta. Príznaky maskulinizácie sa vyskytujú pri nádore vychádzajúcom z Leydigových buniek v detstve, lebo u dospelých je ťažké posúdiť účinok nadbytočných mužských hormónov.

 

Produkcia androgénov nádormi spôsobuje u chlapcov vo veku do 15 rokov predčasnú pubertu. V retroperitoneu a mediastíne v extragonadálnej lokalizácii sa môže objaviť zárodkový nádor, ktorý sa prejaví bolesťami chrbta a hmatateľným nádorom brucha. Tento nádor sa prezentuje dýchavicou, bolesťami hrudníka a syndrómom vena cava superior. Pre potvrdenie tejto diagnózy je potrebné vyšetriť markery, prípadne urobiť biopsiu

  • Zdroj informácií: KOJS, M. (2013): Epidemiológia zhubhných nádorov semenníkov. Bratislava, 51 s ONDRUŠ, D. a kol. (2004): Nádory testis – Diagnostika a liečba, Osveta, Martin, ISBN: 80-8063-152-2, s. 301,
Klinické príznaky rakoviny semenníkov - 3.0 out of 5 based on 2 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.