MENU

Diagnostické postupy pri rakovine prsníka

medicc
Počítačová tomografia Počítačová tomografia
O mamografii, sonografii a magnetickej rezonancii sme si povedali v minulom článku "Rakovina prsnika a klinicke priznaky". Dnes si bližšie povieme o scintigrafii skeletu, pozitrónovej emisnej tomografii, duktografii, počítačovej tomografii, o histologickom vyšetrení a tumorových markeroch.

Scintigrafia

Zobrazovanie orgánov ľudského tela pomocou rádionukleidov zavedených do tela, gamagrafia, lekárske vyšetrenie pomocou gama-žiarenia. Pri vyšetrení karcinómu prsníka za účelom stanovenie rozsahu ochorenia sa využíva scintigrafia skeletu. K zobrazeniu kostí sa používa rádioizotop technécia, vysielajúci žiarenie, ktoré je následne snímané špeciálnou gama kamerou. Rádioizotop technécia sa aplikuje do krvného obehu, kde sa prednostne zachytáva v kostiach a to zväčša v miestach s vyšším metabolizmom. To sú práve miesta postihnuté metastázami karcinómu prsníka.

Pozitrónová emisná tomografia

Pozitrónová emisná tomografia je najmodernejšou zobrazovacou metódou nukleárnej medicíny. Pacientovi sa do tela podáva rádiofarmakum (rádioaktívna látka používaná na diagnostické alebo terapeutické účely), ktoré sa zachytáva vo vyšetrovaných orgánoch a tým umožňuje ich zobrazenie. Rádiofarmakum sa po niekoľkých sekundách prípadne minútach vďaka krvnému obehu dostane na vyšetrovacie miesto. Vo vyšetrovanej oblasti vysiela rádioaktívne žiarenie, ktoré je cez detektor PET kamery elektronicky spracované a následne sa vyšetrovaná oblasť zobrazí na obrazovke PC

Duktografia

Duktografia je kontrastné vyšetrenie. Je indikovaná predovšetkým u jednostrannej seróznej a krvavej sekrécie z bradavky, kedy je možné očakávať intraduktálny karcinóm (lokalizovaný typ rakoviny, kde nádorové bunky rastú vo vnútri mliečnych žliaz). Sekrécia farby mliečnej, hnedej, zelenej až čiernej nie je indikáciou na vyšetrenie. Toto vyšetrenie je indikované len veľmi uvážlivo, a to z dôvodu vysokého percenta falošne pozitívnych nálezov

Počítačová tomografia (CT – Computed Tomography)

Vzťah nádoru k okoliu pomáha zhodnotiť počítačová tomografia. Je to rádiologická vyšetrovacia metóda, ktorá využíva röntgenové žiarenie na zobrazenie vnútra ľudského tela.

Histologické vyšetrenie

Vyšetrovacie metódy ako sú mamografia, sonografia a magnetická rezonancia, môžu len vysloviť podozrenie na karcinóm prsníka. Na stanovenie definitívnej diagnózy je potrebné vykonať histologické vyšetrenie, ktoré dokáže alebo vyvráti prítomnosť nádorových buniek v odobratom tkanive. Tkanivo sa získava pomocou biopsie.

Existuje niekoľko druhov biopsií. Pri tenko-ihlovej biopsii sa veľmi tenkou ihlou nasaje tekutina bunky z podozrivého ložiska. Pri punkcii z prsníka sa používa hrubá ihla. Odobraté tkanivo sa vyšetrí mikroskopom, aby sa zistilo, o aký druh zhubného nádoru ide. Vyšetrením sa určí aj stupeň rýchlosti rastu nádoru - grade. Nižší stupeň rýchlosti rastu znamená pomalšie rastúci zhubný nádor. U pacientov s nádorom, ktorý má vyšší stupeň - grade, je aj horšia prognóza.

Tumorové markery

Nádorové bunky vylučujú špeciálne bielkoviny ktorým hovoríme tumorovej markery. Dajú sa zistiť v krvi. Svoje označenie majú podľa nádoru. U karcinómu prsníka ide predovšetkým o CEA, CA 15-3. Čím vyššia je hladina nádorových markerov, o to väčší je aj nádor a existuje viac nádorových buniek.

  • Zdroj informácií: ETRÁKOVÁ, K., VYZULA, R. O nádorech prsu, STRNAD, Pavel. 2001. Karcinom prsu, VALLOVÁ, J.: Stručný přehled informácí o karcinomu prsu, epidemiologii, rizikových faktorech, prevenci, diagnostice a mortalietě tohto onemocnění
Diagnostické postupy pri rakovine prsníka - 4.7 out of 5 based on 3 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.