medicc logo

MENU

Vyhýbanie sa rizikovým faktorom rakoviny prsníka

medicc
Obezita zvyšuje riziko rakoviny prsníka u žien po menopauze, ktoré nepoužívajú hormonálnu substitučnú terapiu. Úroveň rizika stúpa s množstvom konzumovaného alkoholu. Štúdie ukazujú, že keď ženy prestanú užívať estrogén v kombinácii s progesterónom, riziko vzniku rakoviny prsníka klesá. Radiačná terapia aplikovaná na hruď z dôvodu liečby rakoviny zvyšuje riziko rakoviny prsníka, začínajúc 10 rokov po liečbe a trvajúce po celý život.

Vyhnúť sa rizikovým faktorom týkajúcich sa vzniku rakoviny môže pomôcť zabrániť niektorým druhom rakoviny. Medzi rizikové faktory patrí fajčenie, nadváha, a nedostatok pohybu. Zvýšenie ochranných faktorov, ako je odvyknutie si od fajčenia, jedenie zdravej stravy a cvičenie môže tiež pomôcť predísť niektorým druhom rakoviny. Porozprávajte sa so svojím lekárom alebo iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, o tom, ako by ste mohli znížiť riziko rakoviny.

Nasledujúce rizikové faktory môžu zvýšiť riziko vzniku rakoviny prsníka

Estrogén (endogénny)

Endogénny estrogén je hormón tvorený v tele. Pomáha telu vytvoriť a udržiavať ženské sexuálne charakteristiky. Byť vystavený estrogénu po dlhú dobu môže zvýšiť riziko rakoviny prsníka. Hladiny estrogénou sú najvyššie počas rokov, ktorých žena má menštruácie.

Expozícia ženy estrogénom sa zvyšuje nasledujúcim spôsobmi:

Skoré menštruácie: Začiatok menštruáciu vo veku 11 rokov a mladší zvyšuje počet rokov počas ktorých je prsné tkanivo vystavené estrogénu.

Neskorá menopauza: Čím viac rokov žena menštruuje, tým dlhšie je jej prsné tkanivo vystavená estrogénu.

Neskoré tehotenstvá alebo ak žena nikdy nie je tehotná: Vzhľadom k tomu, že hladiny estrogénov sú nižšie v priebehu tehotenstva, je prsné tkanivo vystavené viac estrogénu u žien, ktoré otehotneli po prvýkrát po dosiahnutí veku 35 rokov alebo ktoré nikdy neotehotneli.

Hormonálna substitučná terapia / Hormonálna terapia

Hormóny, ktoré sú vyrobené mimo tela, v laboratóriu, sa nazývajú exogénne hormóny. Estrogén, progestín, alebo oba môžu podávané za účelom nahradenia estrogénu, ktorý sa už neprodukuje vo vaječníkoch u žien po menopauze alebo u žien, ktoré mali vaječníky odstránené. To sa nazýva hormonálna substitučná terapia (HST) alebo hormonálna terapia (HT) a môžu byť uskutočnená jedným z nasledujúcich spôsobov:

Kombinácia HST / HT je estrogén v kombinácii s progesterónom alebo progestínom (syntetickou formou progesterónu). Tento typ HST / HT zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsníka. Ženy podstupujúce kombináciu HST / HT tiež môžu viac pravdepodobne mať abnormálny mamograf. Štúdie ukazujú, že keď ženy prestanú užívať estrogén v kombinácii s progesterónom, riziko vzniku rakoviny prsníka klesá.

Terapia iba estrogénom môže byť podávaný ženám, ktoré mali hysterektómiu. Klinické štúdie zamerané na otázku, či terapia iba pomocou estrogénu ovplyvňuje riziko rakoviny prsníka mali zmiešané výsledky. U žien, ktoré majú maternicu, terapia iba pomocou estrogénu zvyšuje riziko rakoviny maternice.

Vystavenie žiareniu

Radiačná terapia aplikovaná na hruď z dôvodu liečby rakoviny zvyšuje riziko rakoviny prsníka, začínajúc 10 rokov po liečbe a trvajúce po celý život. Riziko vzniku rakoviny prsníka závisí od dávky žiarenia a veku, v ktorom je poskytnutá. Riziko je najvyššie, ak bolo ožarovanie vykonané počas puberty. Napríklad, rádioterapia používaná na liečbu Hodgkinovej choroby vo veku 16 rokov, a to najmä radiácia smerujúca do hrudníka a krku, zvyšuje riziko rakoviny prsníka.

Radiačná liečba na liečbu nádorových ochorení v jednom prsníku pravdepodobne nezvyšuje riziko vzniku rakoviny v druhom prsníku.

Pre ženy, ktoré sú vystavené riziku vzniku rakoviny prsníka v dôsledku zdedených zmien v BRCA1 a BRCA2 génoch, expozícia žiareniu, môže ešte viacej zvyšovať riziko vzniku rakoviny prsníka, a to najmä u žien, ktoré boli vystavené takémuto žiareniu pred dosiahnutím 20 rokov života.

Obezita

Obezita zvyšuje riziko rakoviny prsníka u žien po menopauze, ktoré nepoužívajú hormonálnu substitučnú terapiu.

Alkohol

Pitie alkoholu zvyšuje riziko rakoviny prsníka. Úroveň rizika stúpa s množstvom konzumovaného alkoholu.

Zdedené riziká

Ženy, ktoré zdedili určité zmeny v BRCA1 a BRCA2 génoch majú vyššie riziko vzniku rakoviny prsníka a rakovina prsníka sa môže vyvinúť v mladšom veku.

Vyhýbanie sa rizikovým faktorom rakoviny prsníka - 4.5 out of 5 based on 2 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.