medicc logo

MENU

Karcinóm prsníka (C50)

medicc
Karcinóm prsníka je najčastejším onkologickým ochorením u žien (cca 20% všetkých nádorov u žien), incidencia sa zvyšuje s vekom a kulminuje po 50. rokom veku.

Liečba karcinómu prsníka spočíva na týchto 3 pilieroch:

chirurgický výkon (resekcia tumoru, parciálna, totálna či radikálna mastektómia),

chemoterapia

rádioterapia (teleterapia či brachyterapia).

 

Vplyv klinického štádia na päťročné prežitie je nasledovné:

Štádium I: 98,6%, Štádium II: 87,0%, Štádium III: 64,6%, Štádium IV: 27,7%.

 

Medzi hlavné epidemiologické prognostické faktory radíme vek, komorbiditu, nadváhu / obezitu a rasu. Pri včasnom zachytení tohto ochorenia môže k vyliečeniu za istých podmienok postačiť len lokálna chirurgická a radiačná liečba.

Tieto však nemusia postačovať u pokročilejších štádií choroby. Tu prichádza na rad systémová chemoterapeutická či hormonálna liečba. Hormonálna terapia sa používa u nádorov, ktoré pre svoj rast potrebujú ženské pohlavné hormóny. Často platí, že čím pokročilejšie nádor je, tým jeho hormonálne závislosť klesá.

 111

Liečba transtuzumabom

Relatívna novinkou je biologická liečba transtuzumabom. Ide o látku, ktorá blokuje funkciu bielkoviny HER2 a má tak podobnú funkciu ako protilátka - napomáha imunitnému systému rozpoznať a likvidovať nádorové bunky.

 

Adjuvantneá liečba rakoviny prsníka

 

Adjuvantneá liečba sa používa bežne v rámci štandardnej liečby. Adjuvantná chemoterapia je potom obvykle obmedzená na niekoľko cyklov, niekoľko mesiacov. V prípade adjuvantnej hormonálnej liečby sa však jedná o liečbu dlhodobú, trvajúci roky. Za optimálnu dobu podávania tamoxifénu v adjuvantnej indikácii pri pozitívnych hormonálnych receptoroch sa považuje 5 rokov. Častou komplikáciou chirurgického zákroku býva postmastektomický bolestivý syndróm (4-10% chorých) a riziko vzniku lymfedému v prípade radikálnej či totálnej mastektómie.

 

Rakovina prsníka a výskum

 

Karcinóm prsníka zároveň patrí medzi psychoonkologickými výskumamy najsledovanejšou diagnózou, čo je zrejme umožnené najmä ochotou týchto pacientoch vstupovať do výskumov zameraných na psychosociálne aspekty ochorenia, s pomerne homogénnym priebehom ochorenia aj vysokou prevalenciou tohto ochorenia

114

Ženy postihnuté rakovinou prsníka zažívajú po stanovení diagnózy a počas následnej liečby veľmi široké spektrum praktických, psychologicky a emocionálne náročných situácií, s ktorými sa musia vysporiadať. Patria sem zvládnutie:

  • Šoku z diagnózy - u až 48% chorých je možné po oznámení diagnózy zaznamenať manifestnú posttraumatickú stresovú poruchu
  • Vedľajších účinkov liečby, ako je nevoľnosť, vracanie a chronická únava
  • Fyzických zmien telesného obrazu a telesných funkcií.

 

Sociálny status ženy s rakovinou prsníka

 

Život každej ženy s rakovinou prsníka je ďalej sťažovaný zmenami v oblasti sociálnych rolí, zmenami v usporiadaní rodinného života, obmedzením pracovnej schopnosti a zmenou finančnej situácie. Zhruba polovica chorých žien sa musí vyrovnávať s ďalším postupom choroby a s možnosťou, prípadne aj nevyhnutnosťou smrti.

 

U 20 - 60% chorých je uvádzaný opakovaný distres. U väčšiny chorých žien sa objavia úzkostné symptómy, z ktorých zhruba v 12-30% prípadov môžeme hovoriť o klinicky relevantnej úzkosti. V prípade pokročilého štádia ochorenia a paliatívnej liečby hovoria niektoré štúdie až o 40% klinicky depresívnych pacientok.

 

113

Psychické ťažkosti

 

Aj keď liečba postupuje úspešne, psychické ťažkosti pretrvávajú a majú tendenciu stať sa chronickými. Pacientka je väčšinou šokovaná a nezriedka aj traumatizovaná, bežné je popieranie reálnych aspektov informácií o chorobe. Vzniká tu potreba vysoko kompetentného odovzdávanie informácií, ktoré má preukázateľný vplyv na stav a ďalšie rozhodovanie postihnutých.

 

Toto odovzdávanie informácií má napríklad tieto pozitívne dôsledky:

Zníženie negatívnej psychické reakcie;

Výrazné zvýšenie porozumenia nutným lekárskym opatreniam

Pacientka si neskôr lepšie vybavuje získané informácie a cíti sa byť podporovaná

 

Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.