MENU

Rakovina prsníka a rizikové faktory

medicc
Nadváha a obezita zodpovedá za približne 14 - 25% všetkej mortality súvisiacej s nádorovými ochoreniami. Veľký význam v prevencii rakoviny prsníka majú aj opatrenia zamerané na zníženie konzumácie alkoholických nápojov. Mäso a údeniny taktiež obsahujú množstvo zložiek, ktoré môžu riziko vzniku rakoviny zvyšovať. Zvýšenie výskytu nádoru rakoviny prsníka u fajčiarok sa pohybuje približne medzi 23-30% v porovnaní s nefajčiarkami.

Nadváha a obezita

Nadváha a obezita zodpovedá za približne 14 - 25% všetkej mortality súvisiacej s nádorovými ochoreniami. Je preukázaná súvislosť so zvýšením rizika vzniku mnohých nádorov, teda aj nádoru prsníka. Odporúča sa počas celého života udržovať si zdravú váhu a to v rozmedzí 18,5 – 25 BMI. Takto udržiavaná váha je jedným z účinných prostriedkov zníženie rizika nádorového ochorenia. Takýto stav sa dá dosiahnuť adekvátnou energetickou bilanciou, teda rovnováhou medzi množstvom energie prijatej stravou a množstvom energie vydanej pohybovou aktivitou.

Alkohol

Veľký význam v prevencii rakoviny prsníka majú aj opatrenia zamerané na zníženie konzumácie alkoholických nápojov. Riziko vzniku karcinómu prsníka sa podstatne zvyšuje pri konzumácii viac ako dvoch dávok alkoholu denne. Jedna dávka zodpovedá 1 dcl vína alebo väčšiemu poháru piva. U žien sa riziko karcinómu prsníka výrazne zvyšuje pri pravidelnej konzumácii alkoholických nápojov, a to už jednej dávky denne.

Mechanizmus účinku na vznik karcinómu prsníka nie je doposiaľ úplne jasný. Zvýšené riziko však môže byť spôsobené alkoholom indukovaným znížením hladiny cirkulujúcich estrogénov a ďalších hormónov v krvi, znížením hladiny kyseliny listovej, alebo efektom alkoholu či jeho metabolitov na prsné tkanivo. V každom prípade však eliminácia príjmu alkoholu môže pre mnoho žien znamenať cestu, ako výrazne znížiť riziko vzniku karcinómu prsníka.

Vyššie riziko vzniku ochorenia majú prevažne ženy so zníženým príjmom kyseliny listovej. Užívanie alkoholu je považované za veľmi významný faktor rizika či naopak v prevencii karcinómu prsníka. Rozhodujúci nie je typ konzumovaného alkoholického nápoja, ale množstvo konzumovaného alkoholu

Mäso a údeniny

Mäso a údeniny obsahujú množstvo zložiek, ktoré môžu riziko vzniku rakoviny zvyšovať. K týmto zložkám patria nielen mutagény a karcinogény vznikajúce pri kuchynskej príprave za použitia vysokých teplôt, ale aj nitrozamíny (nitrozamíny sú rakovinotvorné a pozostávajú z nitridu a amínov) poškodzujúccih DNA vznikajúcich z látok požívaných pri spracovaní mäsových výrobkov.

Mäso je však tiež výborným zdrojom veľmi kvalitných bielkovín, dôležitých vitamínov a minerálnych látok. Preto je nutné používať šetrné spôsoby prípravy mäsa, vyvarovať sa vysokých teplôt, avšak pri zachovaní bezpečnosti prípravy pokrmu - napríklad parazitárnej bezpečnosti. Nemenej dôležité je obmedzenie konzumácie červeného mäsa a nahradenie ho hidinovým mäsom a rybami.

Fajčenie

Fajčenie je považované za jednu z príčin tvorby rakoviny. Tabakový dym vyvoláva zhubné bujnenie nielen v tkanivách, s ktorými je v priamom kontakte, ale aj v orgánoch od nich vzdialených. Vyššie riziko je ovplyvnené typom tabaku, množstvom tabaku vyfajčeným za deň, dĺžkou fajčenia, spôsobom inhalácie dymu a individuálnej vnímavosti. Zvýšenie výskytu nádoru rakoviny prsníka u fajčiarok sa pohybuje približne medzi 23-30% v porovnaní s nefajčiarkami.

Riziko vzniku zhubného ochorenia prsníka je zvýšené u žien, ktoré začali pravidelne fajčiť v období dospievania, teda v čase, keď epitel tkaniva prsnej žľazy proliferuje (rastie). Vylúčiť fajčenie zo životného štýlu je najúčinnejšia intervencia pre zníženie chorobnosti a úmrtnosti na rakovinu prsníka.

Ovocie, zelenina

Strava bohatá na ovocie a zeleninu znižuje riziko karcinómu prsníka. Tento vzťah je výraznejší u zeleniny a to u zeleniny prevažne zelenej farby. Zelenina a ovocie sú vysoko komplexné potraviny, obsahujúce široké spektrum potenciálne prospešných látok ako sú vitamíny, minerálne látky, vláknina, karotenoidy, flavonoidy a mnoho ďalších bioaktívnych substancií, ktoré môžu eliminovať riziko vzniku karcinómu prsníka.

Pozitívny vplyv konzumácie zeleniny a ovocia na zdravotný stav viedol k úsiliu izolovať rôzne druhy vitamínov či iných zložiek a podávať ich izolovane ako suplementy v tabletách. Avšak je dôležité uvedomiť si, že väčšina týchto pokusov sa ukázala v prevencii rakoviny ako neúčinná a niekedy aj škodlivá. Užívanie vitamínov v tabletkách, ako náhražka zeleniny a ovocia preto v prevencii rakoviny nemožno odporučiť. Jednou z hlavných výživových rád pre prevenciu karcinómu prsníka je dostatočne vysoká konzumácia zeleniny a ovocia. Žiaľ v praxi sú v tejto oblasti stále veľké rezervy

Pohybová aktivita

Vysoká pohybová aktivita sa prejavuje ako významný protektívny faktor proti nádoru prsníka. Príslušné odporúčanie zahŕňa aktívny životný štýl zodpovedajúci približne jednej hodine rýchlej chôdze denne a ďalej aspoň jednej hodine intenzívneho cvičenia týždenne.

  • Zdroj informácií: FIALA, J. Současný stav vnímání výţivy v prevenci rakoviny, FIALA, J., BRÁZDOVÁ, Z. Výživa v prevenci nádorových onemocnění, HRUBÁ, D. Kouření a zhoubné bujení, VALLOVÁ, J.: Stručný přehled informácí o karcinomu prsu, epidemiologii, rizikových faktorech, prevenci, diagnostice a mortalietě tohto onemocnění, PLŠKO, I. Aktuálné problémy štruktúry a orientacie komplexných národných programov boja proti zhoubným nádorom, STRÁNSKÝ, M. Výživa a rakovina prsu. Výživa a potraviny
Rakovina prsníka a rizikové faktory - 4.5 out of 5 based on 2 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.