medicc logo

MENU

Prevencia rakoviny prsníka

medicc
Veľkým problémom v prevencii rakoviny prsníka je podceňovanie rizika vzniku ochorenia zo strany zdravých žien alebo strach z pozitívneho nálezu. Pacientky väčšinou nie sú dostatočne informované a nepoznajú riziká neskorej diagnózy. Veľkým problémom je tiež akási hanba pacientok z vyšetrení, či už ide o náboženské alebo etické dôvody.

V Slovenskej Republike existuje systém preventívnych prehliadok. Ich nevýhodou však je, že preventívne prehliadky sú veľmi málo aktívne využívané. O preventívnej prehliadke začne väčšina jedincov uvažovať až po nejakej mediálnej kampani na pripomenutie dôležitosti takýchto prehliadok alebo pri náhodnom kontakte s rakovinou prsníka.

Medzi odporúčané preventívne postupy u nádorového ochorenia prsníka možno zaradiť tlačené materiály či účinný celoplošný preventívny program primárnej starostlivosti. Veľmi dôležitou prevenciou je taktiež samo vyšetrenie prsníka, pravidelné palpačné vyšetrenie prsníka a uzlín. V prípade zvýšeného rizika výskytu nádorového ochorenia prsníka a pri výskyte nádorového ochorenia prsníka v rodine, je nutné podstupovať mamografické vyšetrenie od približne tridsiatich rokov a u ostatných skupiny od približne štyridsiatich piatich rokov veku.

Veľkým problémom v prevencii nádorového ochorenia prsníka je podceňovanie rizika vzniku ochorenia zo strany zdravých žien alebo strach z pozitívneho nálezu. Pacientky väčšinou nie sú dostatočne informované a nepoznajú riziká neskorej diagnózy. Veľkým problémom je tiež akási hanba pacientok z vyšetrení, či už ide o náboženské alebo etické dôvody.

Bohužiaľ v súčasnej dobe možno označiť ako ďalšiu prekážku v prevencii nádorového ochorenia prsníka nedostupnosť odborného vyšetrenia. Ku komplexnému zlepšenie celej situácie môže napríklad všeobecná sestra využiť ošetrovateľskú intervenciu v podobe podania informácií ženám po dvadsiatom roku života o význame pravidelného samo vyšetrenia prsníka. Je potrebné diskutovať s pacientkou o všetkých rizikách nádorového ochorenia prsníka.

Na každom pracovisku by mal byť zabezpečený dostatok propagačných materiálov, brožúriek a plagátov tak, aby mohli byť všetci pacienti riadne poučení. Taktiež by mala by byť zvýšená pozornosť u žien patriacich do rizikových skupín. Takéto žeby by mali byť informované o možnosti genetického vyšetrenia.

Ženy približne medzi dvadsiatimi a dvadsiatimi deviatimi rokmi by mali absolvovať minimálne raz ročne preventívne gynekologické prehliadky. Pri takejto príležitosti by mali byť informované o význame pravidelného sledovania prsných žliaz, o súvislosti medzi fajčením, alkoholom a rizikom vzniku nádorových ochorení, ako je aj rakovina prsníkov.

Primárna prevencia

Primárna prevencia slúži na uplatnenie súboru preventívnych opatrení, ktorých cieľom je odvrátenie choroby. Ich ďalším cieľom je zvyšovanie odolnosti organizmu. Primárna prevencia sa vykonáva formou osvety. Súčasťou primárnej prevencie je zdravý životný štýl. Opatrenia sú zamerané na elimináciu rizikových faktorov. U faktorov, ktoré ovplyvniť môžeme, ide o osobné záležitosti každého jedinca. Vedecké štúdie informujú o škodlivosti nesprávnych životných návykov, nesprávnej výživy, nedostatočnej starostlivosti o svoje telo a psychiku. Takmer každý je s týmito poznatkami oboznámený, ale aj napriek tomu sú nedostatočne rešpektované. Netreba zabúdať na to, že "prevencia je najúčinnejšia liečba".

Prevencia rakoviny prsníka - 5.0 out of 5 based on 3 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.