MENU

Pankreas a rakovina III. (rizikové faktory)

medicc
Príčina rakoviny pankreasu nie je známa, napriek tomu boli potvrdene rizikové faktory, ktoré sa podieľajú na vzniku tohoto ochorenia.

Najvýznamnejším rizikovým faktorom je fajčenie cigariet, ktoré patrí k najkonzistnejším rizikovým faktorom a považuje sa za etiologický faktor v 25-30% prípadov rakoviny pankreasu. Chronická pankreatitída patrí k nemenej vážnou predispozícou. Dôležité rizikové faktory sú aj dedičné predispozície ako dedičná pankreatitída (autozomálne dominantne – 50-70 krát vyššie riziko), kolorektálny karcinóm, dedičná rakovina prsníka alebo ovárií. K ostatným rizikovým faktorom zaraďujeme Diabetes mellitus, Helicobacter pylori  a cirhóza pečene.

smoking-1313

Patofyziológia rakoviny pankreasu

 

Ako mnoho ďalších malígnych ochorení, pankreatický duktálny karcinóm je výsledkom akumulácie získaných mutácií. Najfrekventovanejšie genetické abnormality v invazívnom adenokarcinóme je mutačná aktivácia K-ras onkogénu, inaktivácia tumorsupresujúcich génov, rozšírené chromozomálne straty, amplifikácia génov a skrátenie teloméry. Skracovanie teloméry je badateľné v skorých štádiách a je zodpovedné za chromozomálnu nestabilitu.

 

Rozvoj malígnych nádorov pankreasu z normálneho tkaniva vzniká prostredníctvom neinvazívnych prekurzorových lézií známych ako pankreatické intraepitelové neoplazmy (PanINs), intraduktálne papilárne mucinózne neoplazmy (IPMN) alebo mucinózne cystických neoplazmy (MCN). Invazívne bunky rakoviny pankreatických kanálov najčastejšie vystupujú z PanINs, pričom získavajú špecifické génové mutácie v procese rozvoja z PanIN-1 na PanIN-3. Jednotlivé typy týchto novotvarov sa odlišujú atypickou bunkovou a tkanivovou stavbou. Genetické mutácie vznikajú už v PanIN-1 prostredníctvom K-ras onkogénnu, ktorý je prítomný v 95% adenokarcinómu.

 

Počas premeny neoplazmy na PanIN-2 a PanIN-3, tumor supresorové gény ako CDKN2A (p16), TP53 (p53) a Smad4 sú často krát inaktivované alebo vymazané. IPMN sú mucín produkujúce neoplazmy, ktoré vznikajú v rámci pankreatického kanála alebo v jednej z jeho vetiev. Majú mnoho genetických mutácií podobných s PanIn mutáciami s tým rozdielom, že nevyraďujú Smad4. MCN sa objavujú u žien a obsahujú ovariálne stromálne bunky a proteíny. Na rozdiel od IPMN, MCN nekomunikujú s veľkými vývodmi pankreasu.

 

capsul-1458131

 

Zvýšená aktivácia K-ras je najbadateľnejší onkogén identifikovaný v nádorových bunkách. Viac ako 95% pankreatických adenokarcinómov vykazuje zvýšenú aktiváciu K-ras onkogénu v skorých štádiách rozvoja ochorenia. Detekcia K-ras mutácií v duodenálnej šťave, pankreatickej šťave a stolici pacientov s rakovinou pankreasu patrí medzi základy detekcie ochorenia. 

 

Tumor-supresujúce gény

 

Tumor-supresujúci gén p16 je inaktivovaný asi v 95% prípadov rakoviny pankreasu a najčastejšie sa vyskytuje v neskorších štádiach pankreatickej karcinogenézy. Najčastejšie v štádiu PanIn-2. Tento gén má funkciu v regulovaní bunkového cyklu, kde inhibuje progresiu cyklu prostredníctvom G1-S bodu.

 

Druhým najčastejšie inaktivovaným tumor-supresujúcim génom je gén TP53, dobre charakterizovaný gén nachádzajúci sa na chromozóme 17p. Jeho funkcia spočíva v zastavení bunkového cyklu, regulovaním G1/S kontrolného bodu podobne ako v prípade p16 a iniciácií apoptózy. Jeho inaktivácia patrí podobne ako pri gén p16 k neskorším prejavom karcinogenézy.


Za zmienku stojí aj SMAD4, tumor supresujúci a transkripčný faktor ktorý sprostredkuje TGFẞ signalizáciu, a má dôležitý inhibičný účinok na rast, regulovaním špecifických génov, a teda strata tejto signálnej cesty môže vyvolať neregulovaný rast buniek. SMAD4 je blokovaný v 55% prípadov, počas neskorej fázy PanIN-3.

  • Zdroj informácií: GHARIBI A - ADAMIAN Y - KELBER J A: Cellular and molecular aspects of pancreatoc cancer. Acta Histochemica. online. 2016. Dostupné na internete: http://dx.doi.org/10.1016/j.acthis.2016.01.009 LABAŠ, J. Farmaceutické a terapeutické využitie zamatu amurského (Phellodendron amurense Rupr.) pri liečbe karcinómu pankreasu. 2016. Košice. 69 s. LI D et al: Pancreatic cancer. Lancet. online. 2004, vol 363, no 9414, pp 1049-1057 ISSN. Dostupné na internete: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673604158418 LOWENFELS A B - MAISONNEUVE P: Epidemiology and risk factors for pancreatic cancer. Best practice & research Clinical Gastroenterology. online. 2006, vol 20, No. 2, pp 197-209. ISSN 1521-6918. Dostupné na internete: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S152169180500154X VINCENT A et al: Pancreatic cancer. Lancet. online. 2011, vol 378, no 9791, pp 607-620. ISSN 0140-6736. Dostupné na internete: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673610623070> XIE D - XIE K: Pancreatic cancer stromal biology and therapy. Genes & Diseases. online. 2015, vol 2, no 2,pp 133-143. Dostupné na internete: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352304215000070
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.