MENU

Boj s rakovinou a vápnikové doplnky

medicc
Pre väčšinu ľudí je bezpečné jesť potraviny, ktoré obsahujú vápnik a zároveň užívať doplnky vápnika, avšak ich kombinácia by nemala prekročiť najvyšší tolerovateľný príjem 2,5 g vápnika za deň. Konzumácia príliš veľkého množstva vápnika - viac ako 5 g denne. môže viesť k niekoľkým škodlivým vedľajším účinkom. Pri ľuďoch, ktorí denne užívali 500 mg vápnika a viac bolo zistené až 31 percentné zníženie rizika rakoviny hrubého čreva a konečníka.

Pre väčšinu ľudí je bezpečné jesť potraviny, ktoré obsahujú vápnik a zároveň užívať doplnky vápnika, avšak ich kombinácia by nemala prekročiť najvyšší tolerovateľný príjem 2,5 g vápnika za deň. Tento horný limit pre denný príjem vápnika u dospelých je najvyššia úroveň, ktorá pravdepodobne nebude predstavovať riziko nežiaducich vedľajších účinkov v bežnej populácii. Horná úroveň 2,5 g denne je priemerne odporúčaná pre všetkých zdravých ľudí, ktorí sú starší ako jeden rok, bez ohľadu na pohlavie.

Konzumácia príliš veľkého množstva vápnika - viac ako 5 g denne, (alebo 3 g denne u ľudí s problémami obličiek) môže viesť k niekoľkým škodlivým vedľajším účinkom. Väčšina z týchto negatívnych vedľajších účinkov je zapríčinená práve užívaním vápnika vo forme doplnku stravy. K zriedkavým vedľajším účinkom z nadbytku vápnika patria obličkové kamene, hyperkalciémia (príliš veľa vápnika v krvi), a zlyhanie obličiek. Okrem toho môže nadmerná konzumácia mlieka (ktoré obsahuje veľa vápnika) a niektorých typov antacidov, najmä antacidy obsahujúce uhličitan vápenatý alebo hydrogénuhličitan sodný (sóda), po dlhú dobu spôsobiť v konečnom dôsledku až zlyhanie obličiek.

Vápnik a zníženie rizika rakoviny hrubého čreva a konečníka

Výsledky epidemiologických štúdií týkajúcich sa vzťahu medzi príjmom vápnika a rakovinou hrubého čreva neboli vždy konzistentné.

Podľa štúdie uskutočnenej American Cancer Society s názvom „Cancer Prevention Study II Nutrition Cohort,“, bola analyzovaná strava, anamnéza a životný štýl viac ako 120 000 mužov a žien. Muži a ženy, ktorí mali najvyšší príjem vápnika vďaka ich strave a doplnkom výživy mali mierne znížené riziko kolorektálneho karcinómu v porovnaní s tými, ktorí mali najnižší príjem vápnika.

Prínos vápnika sa objavil v prípade, keď subjekty mali denný príjem ustálený približne na hodnote 1200 mg za deň. Keď bol vápnik pochádzajúci zo stravy analyzovaný sám, v takomto prípade nebolo nájdené žiadne zníženie rizika rakoviny hrubého čreva a konečníka. Avšak užívanie vápnika v akomkoľvek množstve pochádzajúceho z doplnkov stravy bolo spojené so zníženým rizikom rakoviny hrubého čreva a konečníka. Tento efekt bol najsilnejšie (až 31 percentné zníženie rizika rakoviny hrubého čreva a konečníka), pri ľuďoch, ktorí denne užívali 500 mg vápnika alebo viac.

Silnejší vzťah medzi príjmom vápnika a medzi rizikom rakovinou hrubého čreva a konečníka bol zistený, keď boli analýzy z výskumu „Nurses’ Health Study“ a z výskumu „Health Professionals Follow-up Study“ skombinované a zahŕňali viac ako 135 000 mužov a žien. Jedinci, ktorí mali príjem vápnika viac ako 700 mg za deň mali 35 percentné až 45 percentné znížené riziko rakoviny distálnej (dolnej) časti hrubého čreva, ako tí, ktorí mali príjem vápnika 500 mg alebo menej za deň.

Nebola nájdená súvislosť medzi príjmom vápnika a rizikom rakoviny proximálnej (strednej a hornej) časti hrubého čreva. Ďalšia veľká štúdia uskutočnená na fínskych mužoch preukázala podobný vzťah medzi vyšším príjmom vápnika a zníženým rizikom kolorektálneho karcinómu. Táto štúdia však neposudzovala rakovinu proximálnej a distálnej časti hrubého čreva samostatne.

V štúdii, ktorá zahŕňala viac ako 61 000 švédskych žien, bolo riziko rakoviny hrubého čreva približne o 28 percent nižšie u jedincov, ktorí mali najvyšší príjem vápnika (približne 800-1000 mg denne) v porovnaní s tými, ktorí mali najnižší príjem vápnika (približne 400-500 mg za deň). Údaje z tejto štúdie tiež ukázali, že prínos spojený s vápnikom, bol obmedzený na distálnú časť hrubého čreva. V štúdii, ktorá skúmala viac ako 34 000 postmenopauzálnych žien, vysoký príjem vápnika (približne 1280 mg za deň alebo viac) v porovnaní s nižšími príjmom vápnika (približne 800 mg za deň alebo menej) ako z potravy tak aj z doplnkov bol spojený so 41 percentným zníženým rizikom karcinómu rekta. Znížené riziko karcinómu rekta bolo pozorované aj pri príme vápnika len z potravy ako aj len z doplnkov výživy, avšak tieto asociácie neboli štatisticky významné.

V štúdii zahŕňajúce viac ako 293 000 mužov a 198 000 žien v „National Institutes of Health-American Association of Retired Persons (NIH-AARP) Diet and Health Study“ bol vysoký príjem celkového vápnika, (zo stravy aj zo suplementov) spojený s približne 20 percentným nižším rizikom rakoviny hrubého čreva u mužov a približne 30 percentným nižším rizikom rakoviny hrubého čreva u žien.

Závery z dvoch veľkých randomizovaných, kontrolovaných klinických štúdií „Calcium Polyp Prevention Study“ a „The European Cancer Prevention Organisation Intervention Study„ ukázali, že denná suplementácia s 1200 až 2000 mg elementárneho kalcia bola spojená s nižším rizikom obnovenie kolorektálnych polypov známych ako adenómy u mužov i žien. Adenómy sú považované za prekurzory väčšiny kolorektálnych karcinómov. V týchto štúdiách osoby, ktoré mali predtým jeden alebo viac veľkých adenómov odstránených počas kolonoskopie dostávali náhodne kalcium ako doplnok stravy, alebo placebo. Následne bola miera recidívy polypov a ďalších faktorov porovnaná medzi skupinami.

V „The Calcium Polyp Prevention Study“ sa zúčastnilo 930 účastníkov, ktorý boli náhodne rozdelených do dvoch skupín. V jednej bolo podávaných 3 g uhličitanu vápenatého (1200 mg elementárneho kalcia) denne po dobu 4 rokov, v druhej skupine placebo. Následne bola prevedená kolonoskopia približne 9 mesiacov po skončení štúdie a neskôr znovu 3 roky po tom. V porovnaní s placebo skupinou, jednotlivci ktorí užívali kalcium mali asi 20 percentné nižšie riziko recidívy adenómu.

Výsledky iné klinickej štúdii uskutočnenej v rámci „Health Women Initiative“ ukázali, že suplementácia s 1000 mg elementárneho vápnika (z uhličitanu vápenatého) za deň v priemere po dobu 7 rokov nebola spojená so zníženým rizikom kolorektálneho karcinómu. Doplnky vápnika v tejto štúdii tiež obsahovali vitamín D (400 medzinárodných jednotiek). Počas štúdii bolo diagnostikovaných 128 prípadov invazívneho karcinómu hrubého čreva v skupine ktorá užívala suplementy a 126 prípadov bolo diagnostikovaných v placebo skupine.

V roku 2007 World Cancer Research Fund a Americký inštitút pre výskum rakoviny (WCRF / AICR), vydali výsledky prieskumu existujúcich dôkazov týkajúcich sa potravín, výživy a fyzickej aktivity v súvislosti s rizikom rakoviny. Správa dospela k záveru, že vápnik má pravdepodobne ochranný účinok proti kolorektálnej rakovine.

  • Zdroj informácií: National Cancer Institute.: Calcium and Cancer Prevention: Strengths and Limits of the Evidence Dostupné z [http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/prevention/calcium] Disclaimer: "The U.S. National Cancer Institute does not currently endorse any foreign-language translations of NCI information by other organizations or individuals, and no such endorsement should be inferred."
Boj s rakovinou a vápnikové doplnky - 4.5 out of 5 based on 4 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.