MENU

Čo je galektín 3 a ako súvisí s rakovinou?

Tomas Sieber
Za normálnych okolností sa galektín 3 nachádza v našom organizme v malých množstvách. Vedecké výskumy však ukázali, že vyššie ako priemerné hladiny tejto molekuly, môžu naznačovať prítomnosť celého radu zdravotných stavov, počnúc metastázujúcou rakovinou a chronickým srdcovým zlyhaním, končiac ulceratívnou kolitídou, reumatoidnou artritídou, diabetom 2. typu a mnohými ďalšími ochoreniami.

Rozhodujúce je znižovanie zvýšených hladín galektínu 3

Výskum galektínu 3 predstavuje v súčasnosti jednu z najrýchlejšie vyvíjajúcich sa oblastí medicíny. Epidemiologické štatistiky svedčia o tom, že každých pár dní je publikovaná vedecká prednáška priamo spojená s nadbytkom hladín galektínu 3 v organizme, v súvise s progresiou život ohrozujúcich a zaťažujúcich ochorení, počnúc metastázujúcou rakovinou a chronickým srdcovým zlyhaním, končiac ulceratívnou kolitídou, reumatoidnou artritídou, diabetom 2. typu a mnohými ďalšími ochoreniami.

Narastajúci počet dôkazov tohto typu poukazuje na to, že galektín 3 je súčasťou mnohých degeneratívnych procesov prebiehajúcich vo vnútri organizmu, predovšetkým proliferácie nádorov/tvorby metastáz, zlyhania srdca, chronického zápalu, fibrózy a s ňou súvisiaceho orgánového zlyhania.

V máji 2011 bola na Európskej konferencii prezentovaná prelomová štúdia, zahŕňajúca viac ako 8000 jedincov a zaoberajúca sa galektínom 3 a mortalitou. Výsledky tejto štúdie ukázali, že zvýšené sérové hladiny galektínu 3 zvyšujú celkovú mortalitu vo všeobecnej   populácii trojnásobne (Obrázky 1a/ 1b, uvedené nižšie). Celková mortalita sa v najvyššom kvantile blížila k 15%, v porovnaní s iba 3-4%, v najnižšom kvantile.

 

Uznaný ako dôležitý biomarker

V súvislosti s pokračujúcim zdôrazňovaním vedúcej úlohy galektínu 3 pri rozvoji a progresii zápalových, fibrotických a onkogenetických ochorení, vyplývajúcej z vedeckých výskumov, priťahuje táto „nebezpečná“ molekula pozornosť vedcov a lekárov na celom svete. Galektín 3 sa stáva novým biomarkerom poskytujúcim najviac informácií v súvislosti s  našimi najzávažnejšími civilizačnými chorobami ako je rakovina a srdcové ochorenie, v prípade ktorých, aby bola klinická prognóza úspešná, je skorá detekcia kritická.

Ešte sľubnejšie je galektín 3 uznaný ako jeden z najdôležitejších terapeutických cieľov pri liečbe a menežmente mnohých život ohrozujúcich ochorení, dosiahnuteľný prostredníctvom podávania antagonistov galektínu 3, ako je Modifikovaný citrusový pektín.

Modifikovaný citrusový pektín je jediný prírodný inhibítor galektínu 3, ktorého účinnosť pri znižovaní expresie galektínu 3 a zabraňovaní poškodení spôsobených nadbytkom galektínu 3 v organizme bola preukázaná v publikovanom výskume.

 

Rakovina a srdcové ochorenie môžu súvisieť so zvýšenými hladinami galektínu 3

K ďalšej, veľmi dobre popísanej funkcii galektínu 3, patrí jeho úloha pri vzniku rakoviny a tvorbe metastáz zhubných nádorov. Na povrchu rakovinových buniek sa zistila nadmerná expresia galektínu 3, proteínu, ktorý funguje ako lepidlo na povrchu buniek, podporuje ich zlepovanie, čo umožňuje rakovinovým bunkách navzájom sa zhlukovať a šíriť pomocou obehového systému.

Slúži ako hlavný mechanizmus napomáhajúci rastu nádoru a jeho proliferácii, tvorbe metastáz a angiogenéze (tvorbe krvných ciev), ktorá prispieva k vyživovaniu aktívnych nádorov. Mnoho publikovaných štúdií preukázalo, že nadmerná expresia galektínu 3 priamo súvisí s proliferáciou nádoru a tvorbou metastáz, rovnako ako aj s mnohými ďalšími procesmi spojenými so zlyhaním srdca, proliferáciou myofibroblastov, zápalom a fibrogenézou, opravou poškodeného tkaniva a remodeláciou tkanív a ciev.

Bolo zistené, že zvýšené sérové hladiny galektínu 3 sú významne spojené so zvýšeným rizikom úmrtia v populácii s akútnym dekompenzovaným srdcovým zlyhaním, ako aj s chronickým srdcovým zlyhaním. Tento vzťah závislosti medzi galektínom 3 a mnohými stavmi akútnych a chronických ochorení stavia galektín 3 do úlohy dôležitého diagnostického a terapeutického nástroja, vo veľkej miere akceptovaného lekárskou komunitou.

 

Denná dávka Modifikovaného Citrus Pectínu

Hladiny Galectinu-3

Bez stanovenej diagnózy Kardiovaskulárny zápal Fibróza Hepatitída

Aktívne onkologické ochorenie

Po liečbe onkologického ochorenia

< 12 ng/ml

5 gramov

5 gramov

15 gramov

5 gramov

12-14 ng/ml

5 gramov

10 gramov

15 gramov

10 gramov

14-17.8 ng/ml

10 gramov

15 gramov

15 gramov

15 gramov

>17.8 ng/ml

15 gramov

20 gramov

20-25 gramov

20-25 gramov

Netestovaný

5 gramov

15 gramov

15 gramov

5-10 gramov

 

Viac o modifikovanom citrus pektíne nájdete na www.pectasol.sk 

  • Zdroj informácií: www.dreliaz.org , Isaac Eliaz, MD, MS, LAc
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.