MENU

Možnosti liečby rakoviny kostí

medicc
Ľudia, ktorí mali rakovinu kostí, najmä detí a dospievajúci, majú zvýšenú pravdepodobnosť vzniku iného typu rakoviny, ako je napríklad leukémia. Pravidelná následná starostlivosti zabezpečuje, že zmeny v zdraví vyliečeného pacienta sú sledované a že problémy sú riešené čo možno najrýchlejšie. Účasť v klinických štúdiách je dôležitou možnosťou liečby pre mnoho ľudí s rakovinou kostí.

Možnosti liečby závisia od typu, veľkosti, umiestnenia, a štádia rakoviny, rovnako ako od veku osoby a jej celkového zdravotného stavu. Možnosti liečby pri rakovine kostí zahŕňajú chirurgiu, chemoterapiu, rádioterapiu, a kryoterapiu.

Chirurgia je obvyklá liečba rakoviny kostí. Chirurg odstráni celý nádor s negatívnymi okrajmi. Chirurg môže taktiež použiť špeciálne chirurgické techniky, aby minimalizoval množstvo zdravého tkaniva odstráneného spolu s nádorom.

Významné zlepšenie chirurgických techník a predoperačné liečenie nádoru umožnilo väčšine pacientov s rakovinou kostí v hornej alebo dolnej končatine, aby sa zabránilo radikálnemu chirurgickému zákroku (odstráneniu celej končatiny). Avšak väčšina pacientov, ktorí podstúpili operáciu rakoviny kosti nachádzajúcej sa v končatine, pričom končatina bola ušetrená od jej celkového odstránenie, následne potrebuje rekonštrukčnú operácii s cieľom maximalizovať funkciu končatiny.

Chemoterapia je použitie protinádorových liečiv s cieľom zabiť rakovinové bunky. Pacienti, ktorí majú rakovinu kostí zvyčajne dostávajú kombináciu takýchto protinádorových liečiv. V súčasnej dobe nie je chemoterapia zvyčajne používaná na liečbu chondrosarkomu.

Radiačná liečba, tiež nazývaná rádioterapia, zahŕňa použitie x-lúčov na zabitie rakovinových buniek. Tento postup je možné použiť v kombinácii s operáciou. Často sa to používa na liečbu chondrosarkomu, ktorý nemôže byť liečený chemoterapiou, rovnako ako u Ewingovho sarkomu. Radiačná liečba môže byť tiež použitá u pacientov, ktorí odmietajú operáciu.

Kryoliečba používa tekutý dusíka na zmrazenie a zabitie rakovinových buniek. Túto techniku je niekedy možné použiť namiesto konvenčnej chirurgie za účelom zničenia nádoru.

Čo obnáša následné liečenie

Následné liečenie je nutné. Rakovina kostí niekedy metastázuje, najmä do pľúc, alebo sa môže opakovať (vrátiť) a to buď v rovnakom mieste alebo v iných kostiach v tele. Ľudia, ktorí mali rakovinu kostí by mal navštevovať pravidelne lekára a mal by mu hneď hlásiť akékoľvek nezvyčajné príznaky. Starostlivosť po vyliečení sa líši u rôznych typov a fáz rakoviny kostí.

Všeobecne platí, že pacienti často chodia na kontroly k lekárom, podstupujú pravidelné krvné testy a röntgenové vyšetrenia. Ľudia, ktorí mali rakovinu kostí, najmä deti a dospievajúci, majú zvýšenú pravdepodobnosť vzniku iného typu rakoviny, ako je napríklad leukémia. Pravidelná následná starostlivosti zabezpečuje, že zmeny v zdraví vyliečeného pacienta sú sledované a že problémy sú riešené čo možno najrýchlejšie.

Klinické štúdie pre ľudí s rakovinou kostí

Účasť v klinických štúdiách je dôležitou možnosťou liečby pre mnoho ľudí s rakovinou kostí. Klinické štúdie sú dôležitým krokom vo vývoji nových liečebných metód. Predtým, než nová liečba môže byť odporúčaná pre všeobecné použitie, lekári vykonávajú klinické skúšky, aby zistili či je liečba bezpečná pre pacientov a účinná v boji proti tejto chorobe.

  • Zdroj informácií: National Cancer Institute.: Bone Cancer. Dostupné z [http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Sites-Types/bone] Disclaimer: "The U.S. National Cancer Institute does not currently endorse any foreign-language translations of NCI information by other organizations or individuals, and no such endorsement should be inferred."
Možnosti liečby rakoviny kostí - 4.8 out of 5 based on 5 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.