MENU

Opýtali sme sa za Vás renomovaných onkológov! - Infúzna terapia vitamínom C v onkológii

medicc
Prinášame Vám ďalší príspevok na tému podpornej liečby rakoviny infúznou terapiou vitamínom C. Na pre pacienta veľmi praktické otázky odpovedali Prof. MUDr. Joseph J. Cullen, Cancer Center Univerzity of Iowa, MUDr. Jeanne A. Drisko, Medical Center – Cancer Research Institute University of Kansas. Ak Vás táto téma zaujíma, článok Vám dá v krátkosti reálny obraz o tom "čo a ako".

Akým mechanizmom pôsobí infúzny vitamín C na nádorové bunky?

Infúzny vitamín C sa používa vo vysokých dávkach v kombinácii s chemoterapiou a rádioterapiou, pričom pôsobí na nádorové bunky prooxidačne, pretože výhradne v ich okolí vytvára peroxid vodíka, ktorý je schopný zničiť nádorové bunky. Napriek tomu na zdravé bunky pôsobí antioxidačne, má ochranný vplyv.

Ako poznám, že infúzny vitamín C je vhodný pre môj typ nádoru?

Každý jedinec reaguje individuálne a nie je možné stopercentne predpovedať, ako rôzne typy nádorov budú reagovať, čo platí pre akúkoľvek liečbu. Jednako rozhodujúcim medzníkom je obvykle pozitrónová emisná tomografia (PET scan). V prípade, keď je PET scan pozitívna, nádor takzvane svieti a reaguje na infúzny vitamín C veľmi dobre. Ak je PET scan negatívna, ale v organizme sa preukazuje aktívny nádor, vitamín C býva menej účinný.

Kedy je vhodné nasadiť infúzny vitamín C?

Infúzny vitamín C pôsobí najlepšie v ranných štádiách rakoviny pri použití v kombinácii s chemoteraiou alebo rádioterapiou. U onkologických pacientov v pokročilom štádiu ochorenia aplikácia infúzneho vitamínu C zlepšuje prognózu prežitia a kvalitu života. MUDr. Drisko z Kansas Univerzity a ďalší spolupracujúci onkológovia odporúčajú podávať infúzny vitamín C v rovnaký deň ako chemoterapiu alebo rádioterapiu.

S akou monoterapiou by sa nemal infúzny vitamín C kombinovať?

Onkológovia z Kansas a Iowa Univerzity nezistili žiadne nežiaduce interakcie pri podávaní vysokých dávok intravenózneho vitamínu C s akoukoľvek chemoterapiou (s výnimkou methotrexátu, kde sa kombinácia neodporúča). Infúzny vitamín C znižuje nežiaduce účinky chemoterapie a zvyšuje kvalitu života onkologických pacientov. Toto vyplýva z vyššie uvedeného mechanizmu účinku, z našich skúseností a tiež z aktuálneho vyhlásenia svetovo renomovaného National Cancer Institute.

Prečo niektorí českí a slovenskí onkológovia neodporúčajú infúzny vitamín C?

V USA bola situácia podobná, ale čím ďalej viac onkológov mení názor, pretože z výsledkov posledných štúdií možno vyvodiť preukázanie vysokej bezpečnosti a silný protinádorový potenciál. Napríklad v jednej z aktuálnych štúdií, hoci sa udáva u pacientov s karcinómom pankreasu medián prežitia 6 mesiacov, stále sú tu pacienti vo veľmi dobrej kondícii a prežívajú už 25. mesiac. Vzhľadom na tieto výsledky, onkológovia na univerzitných klinikách v USA zaradili vitamín C do protinádorovej terapie, aj keď pred niekoľkými rokmi bol ich postoj veľmi skeptický a odmietavý.

Môže infúzny vitamín C prekysliť organizmus, narušiť chemoterapiu? Prečo nestačí tabletka vitamínu C denne?

Ako sme už uviedli, použitím infúzneho vitamínu C súčasne s chemoterapiou alebo rádioterapiou sa nezníži účinnosť tejto liečby, avšak znížia sa jej nežiaduce účinky! Prekyslenie nie je možné, pretože roztok infúzie je nastavený titráciou bikarbonátom sodným na pH 6 – 7, takže je neutrálny, neobsahuje konzervanty. A tabletka určite nestačí. Pri podaní vitamínu C ústami možno dosiahnuť v krvi len nízku koncentráciu vitamínu C, ktorá postačuje na zabezpečenie len nutričných, nie však preventívnych a liečivých účinkov (protiinfekčných, protizápalových, protinádorových).

Keď onkológ odmietne infúziu vitamínu C podať, čo radíte?

Nezmieriť sa s odmietnutím a vyhľadať lekára, ktorý tejto terapii rozumie a realizuje ju v praxi. A v SR takí onkológovia existujú.

Kde možno dostať infúznu terapiu?

Infúzna terapia vitamínom C sa viaže na lekársky predpis.

 

Na otázky odpovedali: Prof. MUDr. Joseph J. Cullen, Cancer Center Univerzity of Iowa, USA, MUDr. Jeanne A. Drisko, Medical Center – Cancer Research Institute University of Kansas, USA. Tento rok zavítajú aj na Slovensko a zúčastnia sa na prednáške k vyššie rozoberanej téme.

V prípade záujmu môžete kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo iného špecialistu, pretože túto terapiu môže predpísať každý lekár. Kontakt na lekára, ktorý sa zaoberá touto terapiou, môžete nájsť na internetovej adrese: www.vitamin-c-infuzia.sk a v prípade konzultácie sa môžete obrátiť na Ambulanciu klinickej onkológie, AVIMED, MUDr. Vincent Alakša, Rimavská Sobota, tel.: 0905 274 268, MUDr. Adela Englerová 0905 416 063, alebo na MUDr. Jána Popaďáka, Vranov nad Topľou, tel.: 0918 561 867.

Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.