medicc logo

MENU

Znižuje konzumácie sóje vznik rakoviny?

medicc
V mnohých štúdiách sa ukázalo, že pravidelná konzumácia sójových bôbov a výrobkov z nich môže byť pre ľudské zdravie značne prospešná. 

Dôkazom tohto tvrdenia sú epidemiologické štúdie, v ktorých bolo preukázané, že v krajinách, kde je vysoká spotreba sójových výrobkov, je nižší výskyt niektorých závažných ochorení. Medzi krajiny s najvyššou spotrebou sójových výrobkov na osobu patrí Čína a Japonsko.

 

Konzumácia sóje

 

Vyššia spotreba potravín obsahujúcich sóju súvisí s nižším výskytom chronických ochorení, ako je kardiovaskulárne ochorenie, diabetes mellitus 2. typu, rakovina a osteoporóza. Doteraz však nie sú presne objasnené mechanizmy, ktorými niektoré z bioaktívnych zložiek sóje ovplyvňujú zdravotný stav človeka.

 

Sója vďaka fytoestrogénom a ich štruktúrnej podobnosti so ženskými pohlavnými hormónmi estrogénmi má taktiež schopnosť zmierniť symptómy menopauzy, napr. nočné návaly tepla, potenie, nervozitu, únavu a podráždenosť.

 

V októbri roku 1999 FDA schválila zdravotné tvrdenia týkajúce sa spotreby sójových bielkovín. Pre zníženie rizika kardiovaskulárnych chorôb by mal byť príjem sójových bielkovín aspoň 25 g denne, pričom v strave by mal byť zároveň nízky obsah nasýtených mastných kyselín. Na prijatie sóje ako funkčnej potraviny pomohli práve správy a tvrdenia o význame zložiek v nej obsiahnutých, u ktorých boli preukázané priaznivé zdravotné účinky na organizmus. Zvýšenie povedomia o zdravotných prínosoch súvisiacich s konzumáciou sóje viedlo k zvýšeniu využívania sójových produktov (ako je napríklad Sójová múka) do rôznych potravinárskych výrobkov

Sojove mlieko

 

Sója a rakovina

 

Vznik a vývoj rakovinového ochorenia (karcinogenézy) je zložitý niekoľkostupňový proces, ktorý je vyvolaný mnohými faktormi, z ktorých rad je stále neobjasnených. Proces karcinogenézy prebieha v troch fázach: iniciácia (mutácia spôsobujúca transformáciu bunky), promócia (delenie transformovanej nádorové bunky) a progresia (nekontrolovateľné šírenie nádoru, vznik metastáz).

 

V epidemiologických štúdiách sa ukázalo, že v Číne a Japonsku je oproti západným krajinám ďaleko nižší výskyt rakoviny, najmä rakoviny prsníka a prostaty. Príčinou sú zrejme rozdiely v spôsobe životného štýlu a v spôsobe stravovania. Keďže je v týchto krajinách vysoká spotreba sóje, tak sa vedci už dlhú dobu domnievajú, že práve sója, respektíve v nej obsiahnuté látky majú antikarcinogénne účinky.

 

V sóje je obsiahnuté niekoľko látok, u ktorých boli zistené antikarcinogénne účinky, patria medzi ne izoflavóny, saponíny, kyselina fytová a biologicky aktívne proteíny a peptidy (inhibítory proteázy, lektíny a lunasin).

 

V niektorých štúdiách in vitro boli za pomoci extraktu sójových izoflavónov preukázané inhibičné účinky na rast nádorových buniek krčka maternice. Izoflavóny pôsobia antikarcinogénne prostredníctvom niekoľkých mechanizmov, medzi ktoré patria antioxidačné účinky, schopnosť navodiť apoptózu (programovaná budnková smrť) a tiež schopnosť inhibovať bunkovú proliferáciu u nádorových buniek.

 

Vďaka obsahu fytoestrogénov je sója často spájaná s prevenciou hormonálne závislých nádorov. Chemopreventivné vlastnosti však vykazujú aj ďalšie látky obsiahnuté v sóji. V štúdiách in vivo sa ukázalo, že inhibítory Bowmanova-Birkova typu majú schopnosť potláčať karcinogénne procesy v ústnej dutine, pažeráku a hrubom čreve.

Soyabeans

Sója vo svete

 

V súčasnej dobe je sója, čo sa plochy týka, štvrtú najrozšírenejšou plodinou na svete, a to po kukurici, pšenici a ryžy. Najväčšími svetovými producentmi sóje sú USA, Brazília, Argentína a Čína

Sója je v Ázii konzumovaná ako tradičné potravina. Naproti tomu v západných krajinách sa vo výžive ľudí objavuje v oveľa menšej miere, aj keď je dobrým zdrojom bielkovín, vlákniny a rôznych biologicky aktívnych látok, z ktorých mnohé majú pozitívne zdravotné účinky

Konzumácia sóje a potravín z nej vyrobených je spojená s mnohými zdravotnými prínosy. Rôzne štúdie preukázali spojitosť medzi spotrebou sójových bôbov a znížením rizika kardiovaskulárnych ochorení, rakoviny, cukrovky, osteoporózy a symptómov menopauzy.

Reklama
Znižuje konzumácie sóje vznik rakoviny? - 5.0 out of 5 based on 1 review
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.