MENU

Vnútorné faktory ovplyvňujúce onkologické ochorenia

medicc
Vlastnosti vnútorných činiteľov sú často určené genetickou informáciou, ktorá vzniká pri splynutí dvoch pohlavných buniek. Do tejto skupiny faktorov vzhľadom k ochoreniu zhubného nádora patri genetický základ, pohlavie a rasa.

Tieto ukazovatele nemožno ovplyvniť vlastnou vôľu, takže k ním môžeme priradiť aj ďalšiu premennú a tou je vek.

 

Genetický základ

 

Aj keď je percentuálna hodnota tohto determinantu vzhľadom k vzniku onkologického ochorenia najmenšia, nemožno naň pozerať ako na zanedbateľný fakt. Celkovo sa odhaduje, že zo všetkých prejavov rakoviny môže genetický základ, dedičná forma, za približne 10% .

 

Genetické riziko dosahuje vyššie percentuálne hodnoty u istých typov rakovín, ako je napríklad nádor prsníka, vaječníkov a kolorekta. Genetická predispozícia je charakteristická taktiež aj pre vzácne nádory (retinoblastom, detský nádor obličiek a ďalši). Gény BRCA1 a BRCA2 sú spojené s určitými typmi nádorov, ktorých riziko ochorenia je až desaťnásobne zvýšené oproti ostatnej populácii. Genetický faktor sa premieta vo dvoch typoch výskytu onkologického ochorenia, a to familiárna a hereditárna (dedičná).

 

Forma dedičného nádoru je preukázateľne spájaná s mutáciou génu predispozičného. Onkologické ochorenie je diagnostikované aspoň dvom členom rodiny 1. a 2. stupňa. U týchto rodinných príslušníkov je riziko oveľa vyššie, než u ostatnej populácie. Výskyt nádoru heraditného je už v časnom ranom veku.

 

V prípade familiárneho nádoru je dedičnosť nejasná. Dôležitú rolu tu hrá spolupôsobenie vonkajších rizikových faktora (napríklad podobný štýl života).

 

Diagnostika onkologického ochorenia v rodine je podobná, ako v prípade heraditného nádoru. Hlavným rozdielom je časový výskyt familiárneho nádoru, ktorý prevláda až v neskoršom veku. Vzhľadom ku genetickým predispozíciám je u rizikového jedinca nutné riadiť sa a využívať možností primárnej a sekundárnej prevencie.

 

 heritage-family

Pohlavie

 

Výskyt určitých typu onkologických ochorení jednoznačne podmieňujú primárne pohlavné znaky jedinca. U ženského pohlavia sa nevyskytuje onkologické ochorenie penisu, semenníkov, nadsemenníkov a prostaty. Naopak u mužského pohlavie sa nenachádzajú gynekologické onkologické ochorenia. Aj keď je rakovina prsníka spájaná so ženským pohlavím, týka sa táto problematika aj mužského pohlavia.

 

U mužov sa najčastejšie vyskytuje rakovina hrubého čreva a konečníka, rakovina pľúc a rakovina prostaty. U žien je najčastejší výskyt rakoviny prsníka, gynekologické nádory a rakovina pľúc.

 

Pri porovnaní onkologických ochorení u oboch pohlavie prevažujú vyššie hodnoty incidencie aj mortality u mužského pohlavie nad ženským.

 

Rasa

 

Celosvetovo rozdielny výskyt onkologického ochorenia ovplyvňuje aj rasová štruktúra obyvateľstva spojená s kultúrou a jej tradíciami. U černošiek sa vyskytuje rakoviny krčka maternice 2x častejšie ako u belošiek. U japonských žien je zas zriedkavé onkologické ochorenie prsníka. Naopak v západnej Európe sa rakovina prsníka nachádza na popredných priečkach onkologických ochorení. Rakovina kože sa zasa veľmi ojedinele vyskytuje u černochov. Diskutabilné témou je obriezka u mužov, ktorá sa preukazuje ako prevencia onkologických ochorení mužských pohlavných orgánov.

 

Vek

 

Je preukázané, že výskyt malígneho onkologického ochorenia stúpa s pribúdajúcim vekom. Rizikové vekové skupiny sa líšia typom onkologického ochorenia. Určitým vekovým medzníkom možno označiť 45 rok. Napríklad pre rakovinu semenníkov je určená riziková skupina u mužov v rozmedzí medzi 15 - 35 (niekedy 40) rokmi. Možnosť ochorenia rakoviny hrubého čreva a konečníka, rakoviny obličiek sa rakoviny prsníka sa zvyšuje dosiahnutím 40tého (45tého) roku života. 

  • Zdroj informácií: ADAM Zdeněk a kol., Obecná onkologie, Praha: Galén, 2011, 394 s., ISBN 978-80-7262-715-8 Kolorektální karcinom [online]. ©2013. Dostupné z: http://www.kolorektalni-karcinom.cz/novinky-laik/predejdete-kolorektalnimukarcinomu- 102 RUNKASOVÁ, Alena., Problematika prevence onkologického onemocnění ve výchově ke zdraví: 2015, Brno Vitalion: Lepší informace, lepší zdraví [online]. ©2015 Dostupné z: http://nemoci.vitalion.cz/
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.