MENU

Typy nádorov v detskom veku I.

medicc
Rakovina sa prejavuje taktiež aj u detí. Aké typy nádorov sú časté v detskom veku sa dočítate v tomto článku. 

Akútna leukémia 

Je to najčastejší druh zhubného nádorového ochorenia v detskom veku (tvorí cca jednu tretinu nádorov). Vzniká poruchou vyzrievanie krvných buniek, z ktorých sa tvoria tzv. blasty, ktoré prenikajú do kostnej drene a lymfatického systému a následne do ďalších orgánov, najčastejšie mozgu, miechy, pečene, sleziny, uzlín a obličiek.

 

Rozlišujeme dve najčastejšie formy, a to akútnu lymfoblastickú leukémiu (ALL). Je častejšie, typický výskyt je v rozmedzí 2 - 5 rokov veku, je asi dvadsaťkrát vyššie riziko vzniku u ľudí s Downovým syndrómom). Druhá forma je a akútna myleoidná leukémia (AML), ktorá je závažnejšia a horšie liečiteľná. Pacientom sa indikuje náročná a dlhodobá kombinovaná chemoterapia.

 

Nádory centrálnej nervovej sústavy

Tumory CNS - mozgu a miechy, tvoria podstatnú časť nádorových ochorení v detskom veku (cca 20%). Vzhľadom na rôznorodosť nervových buniek má táto skupina niekoľko podkategórií; medzi najčastejšie typy patrí gliómami, meduloblastómy a ependymómy. Zďaleka nie všetky sú malígne, ale vzhľadom na umiestnenie môže aj benígny nádor predstavovať veľké ohrozenie.

Viac ako na povahe tumoru teda závisí na jeho umiestnenie v mozgu (blízko dôležitých centier, v neoperovateľných oblasti). Ak teda umiestnenie nádorov dovolí, je prvou voľbou onkológov chirurgické odstránenie tumoru, v prípade potreby nasledované chemoterapiou, ožarovaním a u rizikových pacientov autológnou transplantáciou kmeňových buniek.

Dieta2

Malígne lymfómy

 

Malígne lymfómy sú treťou najčastejšou nádorovú chorobou v detskom veku (10-13% nádorových ochorení). Ide o skupinu ochorení vznikajúcich malígnou deformáciou lymfómov v rôznych štádiách vývoja. Patrí sem non-Hodgkinov lymfóm (55%) a Hodgkinova choroba (45%). Tieto lymfómy sa častejšie vyskytujú u chlapcov a najčastejšie napádajú najprv lymfatické uzliny.

Môžu veľmi rýchlo progredovať (aj v rámci 12 hodín) a napádať ďalšie orgány, predovšetkým kostnú dreň a mozgové meningy, ďalej pečeň, obličky, slezinu, atď. Zvýšené riziko ochorenia sa spája s niektorými vrodenými syndrómy (syndróm ataxia) a so získanými predispozíciami ( AIDS, prekonaná transplantácia kostnej drene, alebo orgánu). Liečia je primárne chemoterapeutická, rádioterapeutická, transplantácia kostnej drene a v prípade potreby aplikácií kortikoidov.

 

Neuroblastómy

Neuroblastómy sú nádory vychádzajúce zo tkaniva sympatikového nervového systému. najčastejšie sa jedná o solídne mozgové nádory. Tento typ nádorov tvorí 8-10% nádorových ochorení v detskom veku. V priebehu prvého roka života sa jedná o vôbec najčastejší solídny nádor.

Najčastejšie neuroblastóm vychádza z nadobličiek a z nervových pletencov nachádzajúcich sa pozdĺž chrbtice, najmä v oblasti panvovej a krčnej. Tieto nádory sú veľmi variabilné, čo sa týka rýchlosti rastu aj stupňa vývoja buniek v ňom obsiahnutých. Liečba je vzhľadom k lokalizácii a rozmanitosti tumorov neľahká. Zvyčajne zahŕňa razantnú chemoterapiu, autológnu transplantáciu kmeňových buniek či imunoterapiu. Niektoré typy nádorov sa však nelieči vôbec a môžu spontánne vymiznúť počas vývoja.

 

Wilmsov nádor

Nefroblastóm čiže Wilmsov nádor je tumor vychádzajúci z obličky. Tvorí asi 5-6% nádorových ochorení detí a je spojený s niektorými vrodenými vývojovými chybami (Beckwith-Wiedemannov syndróm, Denys - Drashov syndróm). K liečbe sa zvyčajne využíva kombinácia chirurgického zásahu s chemoterapiou, v akútnych prípadoch aj rádioterapia.

 

  • Zdroj informácií: Boráňová, S., & Ţáčik, M. (2012). Neuroblastom. Pediatrie pro praxi, 13 (5), Černá, A., (2014) Depresivní symptomatologie u dětí a dospívajících po léčbe nádorového onemocnění. Brno
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.