medicc logo

MENU

Kostná dreň v sieti - myelofibróza, chronická choroba krvotvorby

medicc
Myelofibróza je chronická choroba krvotvorby. Charakterizuje ju zmnoženie väziva v kostnej dreni a postupne zanikajúci priestor pre zdravú krvotvorbu. Príčinou myelofibrózy je poškodenie kmeňovej krvotvornej bunky. Pre pacientov s týmto ochorením je od roku 2012 k dispozícii cielená liečba.

Príčinou myelofibrózy je poškodenie kmeňovej krvotvornej bunky. Tá produkuje zvýšený počet zrelých buniek s následnou fibrózou a vznikom chronických zápalových zmien. Hustá sieť väziva v dreni spôsobuje postupný zánik normálnej krvotvorby. Obnovuje sa mimodreňová krvotvorba v slezine a v pečeni.

Primárna myelofibróza

Myelofibróza je klasický podtyp myeloproliferatívnych neoplázií (MPN). O primárnej myelofi bróze (PMF) hovoríme, ak myelofi bróza vzniká bez predchádzajúceho iného myeloproliferatívneho ochorenia (napr. polycytémia vera). Ide o zriedkavé ochorenie; priemerný vek pacientov v čase diagnostikovania je približne 65 rokov.

Spúšťače ochorenia

V patogenéze ochorenia je rozhodujúca mutácia génu pre Jánusovú kinázu (JAK2+), ktorá je vedcom známa od roku 2005. Mutácia sa však nezistí u všetkých pacientov s primárnou myelofibrózou, ale len u približne 60 % chorých.

Preto sa predpokladá, že sama mutácia chorobu nespúšťa. Za spúšťač celého procesu sa najnovšie považuje chronický zápalový proces.

Pocit plnosti, svrbenie a anémia

Len malá časť pacientov je bez príznakov. Dve tretiny chorých majú v čase diagnózy už rozvinuté príznaky. Klinický obraz myelofibrózy je veľmi variabilný. Medzi zvyčajné príznaky patrí chudokrvnosť, porucha zrážania krvi, časté infekty a zápalové zmeny. Zväčšená slezina spôsobuje bolesti a pocit plnosti.

Typickým príznakom je i svrbenie tela. Obávanú komplikáciu predstavuje krvácanie alebo trombóza, a to najmä v oblasti brušnej dutiny.

Diagnostika v histopatologickom centre

Základom diagnostiky je mikroskopické vyšetrenie náteru periférnej krvi. Na posúdenie krvotvorby a podielu väziva je potrebné bioptické vyšetrenie KD. Na Slovensku máme špičkové histopatologické centrum v Martine. Jeho interpretácia morfologických nálezov má v diagnostike rozhodujúci význam.

Klonalita ochorenia (JAK2 mutácia) sa dokazuje zo vzorky drene alebo z periférnej krvi. Veľkosť sleziny posudzujeme fyzikálnym vyšetrením a zobrazovacími metódami.

 

Prognóza myelofibrózy

Podobne ako klinický obraz, aj prognóza ochorenia je rozdielna u každého pacienta či pacientky. Postihnutí môžu žiť mnoho rokov bez príznakov, no v niektorých prípadoch je progresia ochorenia veľmi rýchla.

Všeobecne najdôležitejšími faktormi určujúcimi prognózu sú vek, počet bielych krviniek, počet „blastov“ (nezrelých buniek) v krvnom obraze, príznaky ochorenia, anémia, potreba transfúzie, nízky počet krvných doštičiek a abnormality chromozómov.

 

Výber liečby

Postup pri výbere liečby sa dá zhrnúť slovami „správny druh liečby správnemu jedincovi v správny čas“. Transplantácia krvotvorných buniek od súrodenca či nepríbuzenského darcu je jediná liečebná metóda, ktorá vedie k vyliečeniu. Odporúča sa u všetkých mladých pacientov s nepriaznivými prognostickými znakmi.

Z iných najdôležitejších hráčov v liečbe myelofibrózy je potrebné spomenúť lieky cielene blokujúce patologickú aktiváciu JAK2. Od roku 2012 sú k dispozícii pre dospelých pacientov so zväčšenou slezinou alebo s ďalšími príznakmi spojenými s myelofi brózou.

Sú mimoriadne efektívne pri redukovaní veľkosti sleziny a navodzujú rýchly ústup príznakov (horúčka, nočné potenie, svrbenie tela, bolesti kostí, strata hmotnosti). Priaznivo ovplyvňujú kvalitu života a priebeh ochorenia, a v poslednej dobe sa stali tiež úspešnou súčasťou transplantačnej prípravy. Liečba prebieha v centrách v Bratislave, Košiciach, Martine a v Banskej Bystrici.

hatalovaInterferón alfa je biologická liečba mladých pacientov a žien s plánovanou graviditou. Jeho včasné nasadenie môže zvrátiť nepriaznivý vývoj ochorenia. Pacienti s anémiou a typickými chromozómovými zmenami môžu profi tovať z biologickej liečby. V experimentálnej liečbe je dnes mnoho nových medicínskych prípravkov. Veríme, že v budúcnosti sa u pacientov s myelofibrózou výsledky liečby zlepšia.

 

MUDr. Antónia Hatalová
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Za poskytnutie článku ďakujeme spoločnosti Mediaplanet

Kostná dreň v sieti - myelofibróza, chronická choroba krvotvorby - 2.5 out of 5 based on 6 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.