MENU

Protinádorová terapia a sfingolipidy (odborný článok)

medicc
Zásadnú úlohu, ktorú zohrávajú sfingolipidy v regulácii bunkového osudu v kombinácii s genetickými zmenami metabolických dráh sfingolipidov pozorovaných vo vzorkách rakoviny a v rezistentných bunkách viedli k dohadom, ako využiť signalizáciu sfingolipidov pre protinádorovú terapiu.

Možnosti protinádorovej terapie zhrnuli do štyroch skupín:

 

  1. analógy ceramidov (synteticky podobné zlúčeniny),
  2. inhibítory enzýmov, ktoré katalyzujú katabolizmus ceramidu alebo pretvárajú ceramid na iné molekuly,
  3. inhibítory SK (sfingozínkinázy)
  4. S1P antagonistické receptory

 

Je však dôležité poznamenať, že ceramidové analógy môžu interagovať s mnohými bunkovými a biochemickými metabolitmi v metabolickej dráhy sfingolipidov. Analógy ceramidu môžu vyvíjať účinky, ktoré by neboli špecifické pre nádorové bunky a zameriavali by sa na gény, ktoré sú nadmerne exprimované u rakoviny, a tým by mohli poskytnúť selektivitu.

cells-1872

Je zaujímavé, že farmakologická inhibícia glukozylceramidsyntázy pomocou „miglustatu“ a podobných látok sa používajú už mnoho rokov. Tieto látky pôsobia tým, že bránia vytvoreniu prvého medziproduktu pri syntéze zložitejších sfingolipidov, vrátane glukozylceramidu. Aj keď tieto lieky neboli testované ako protinádorové činidlá, určitá účinnosť bola preukázaná v modeloch rakoviny. Napríklad, imino sacharid OGT2378, inhibítor glukozylceramidsyntázy, inhibuje rast nádorových melanómov.

 

K zaujímavým výsledkom sa dospelo pri sledovaní účinku oxidu arzenitého, používaného ako liečba promyelocytovej leukémie. Zistili, že indukuje apoptózu prostredníctvom kombinácie inhibície glukozylceramidsyntázy a indukcia de novo syntézy ceramidu 

 

Napríklad liek proti rakovine daunorubicín indukuje apoptózu v P388 a U937 leukémiových bunkách so zvýšením hladiny ceramidov. Hladina ceramidu a apoptóza môže byť inhibovaná pridaním fumonizínu B1, inhibítora ceramidsyntázy. Apoptóza môže byť čiastočne potlačená myriocinom, inhibítorom SPT. 

 

Ako Resveratrol bojuje proti vzniku rakoviny

 

Resveratrol je prírodný antioxidant, ktorý sa nachádza v hrozne a víne, ktoré môžu potenciálne pôsobiť ako protirakovinové činidlá. Napríklad, bunky DU145 odolné proti žiareniu sa stali citlivé po ošetrení resveratrolom. Senzibilizačný účinok resveratrolu bol spôsobený indukciou de novo syntézy ceramid. 

 

Ďalším sľubným chemoterapeutickým činidlom je retinimid alebo fenretinid (4-HPR). Je to syntetický retinoid N- (4-hydroxyfenyl), ktorý je cytotoxický pre rôzne rakoviny. Zaujímavé je, že tento liek nie je závislý na retinoidných receptoroch, pre ktoré má veľmi nízku väzbovú afinitu. V poslednej dobe, bolo zistené, že fenretinid zvyšuje hladinu ceramidov generáciou cez de novo dráhy aktiváciou SPT aj ceramidsyntázy.

 alcoholic-1845716 1920

 

Kurkumín a jeho účinky na bunkovú smrť 

 

Kurkumín (diferuloylmetán) je polyfenolová zlúčenina. Vo viacerých štúdiách bolo ukázané, že kurkumín ako antioxidačné činidlo, má protizápalové a protirakovinové vlastnosti. Protirakovinová aktivita kurkumínu bola preukázaná na rôznych modeloch rakoviny, vrátane leukémie.


Dávnejšia štúdia sa zaoberala mechanizmom účinku kurkumínu v nádorových bunkách a zistila, že kurkumín spôsobuje akumuláciu ceramidu v bunkách. Akumulácia ceramidu v bunkách má za následok rýchlu aktiváciu neutrálnej sfingomyelinázy, ktorá prispieva k indukcii apoptózy.

pepper-1080675 1920

 

3-ketón-4,6-dién ceramidové analógy

 

V ďalších štúdiách sa sledovali niektoré analógy ceramidu (zlúčeniny s podobnou štruktúrou ako ceramid) a dospeli k záveru, že tieto zlúčeniny majú schopnosť selektívne zabíjať rezistentné rakovinové bunky. Výsledkom zo štúdií bol návrh piatich  nových analógov ceramidu a vyhodnotili ich aktivitu na rôznych citlivých aj rezistentných nádorových bunkách. Štúdium mechanizmu ich účinku ukázalo, že tieto analógy ceramidu môžu indukovať vnútornú dráhu apoptózy. Testy zamerané na sledovanie aktivity GCS ukázali, že tieto analógy nezasahujú do aktivity glukozylceramidsyntázy v použitom modely chemorezistentných buniek.

  • Zdroj informácií: Abo Bakr Abdel Shakor , Mona Atia , Ismail Ahmed Ismail , Ali Alshehri , Hesham El-Refaey ,Katarzyna Kwiatkowska , Andrzej Sobota: Curcumin induces apoptosis of multidrug-resistant human leukemia 2 HL60 cells by complex pathways leading to ceramide accumulation. In:BBAMCB-57685, 2014, str.11 Babak Oskouian and Julie D. Saba. : Cancer Treatment Strategies Targeting Sphingolipid Metabolism. In: Adv Exp Med Biol. , roč. 688, 2010: str.185–205. Adharsh P. Ponnapakam , Jiawang Liu , Kaustubh N. Bhinge , Barbara A. Drew , Tony L. Wang James W. Antoon , Thong T. Nguyen , Patrick S. Dupart , Yuji Wang , Ming Zhao , Yong-Yu Liu ,Maryam Foroozesh , Barbara S. Beckman:3-Ketone-4,6 diene ceramide analogs exclusively induce apoptosis in chemo-resistant cancer cells. In: Bioorganic & Medicinal Chemistry, roč. 22, 2014, str.1412–1420. Ivančíková, D. Glukozylceramidsyntáza ako terapeutický cieľ pri liečbe nádorových ochorení. 2015. Bratislava. 39 s.
Protinádorová terapia a sfingolipidy (odborný článok) - 5.0 out of 5 based on 1 review
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.