medicc logo

MENU

Typy nádorov v detskom veku II.

medicc
Sarkómy mäkkých tkanív, osteosarkóm, retinoblastóm, Ewingov sarkóm, germinálne nádory, hepatoblastómy,  hemangiómy a histiocytóza z Langerhansových buniek.   

Sarkómy mäkkých tkanív

 

Sarkómy mäkkých tkanív sú skupina nádorov, ktoré majú pôvod v bunkách mäkkých spojivových tkanív a svalov. Ide o pomerne časté nádorové ochorenie (cca 6% nádorov v detskom veku). Vo väčšine prípadov sa jedná o agresívne, rýchlo rastúce lézie, ktoré metastázujú do pľúc, kostnej drene, lymfatických uzlín a okolitých tkanív. V liečbe hrajú úlohu tri základné terapie, teda podávanie cytostatík, ožarovanie a aj chirurgické zákroky.

 

Osteosarkóm

 

Osteosarkóm čiže nádor kostí sa najčastejšie vyskytuje u mladistvých medzi 10. a 20. rokom života. Ako už napovedá názov, ide o zhubný nádor kosti. Ten je najčastejšie lokalizovaný v dlhej kosti dolnej končatiny v blízkosti kolenného kĺbu. Takýto nádor často metastázuje do pľúc a ďalších kostí. Jadrom liečby býva radikálna operácia (amputácia alebo kostná náhrada), ktorá je v prípade snahy o zmenšenie nádoru doplnená chemoterapiou. V prípadoch, keď nie je operácia možná (napríklad, keď sa nádor nachádza v panvovej kosti) sa pristupuje k chemoterapii.

xray ruky

 

Retinoblastóm

 

Retinoblastóm je nádor oka s pôvodom v sietnici. Väčšina retinoblastómov je diagnostikovaná v prvých troch rokoch života. Liečba prebieha v spolupráci s oftalmológom, zvyčajne sa kombinuje chemoterapia s chirurgickým vnútroočným zákrokom. Rádioterapia sa vzhľadom k lokalizácii v tvárovej časti používa len veľmi zriedkavo. V závažnejších prípadoch je nutné oko odstrániť a nahradiť ho protézou.

 

Ewingov sarkóm

 

Tvorí cca 4% nádorových ochorení detí a dospievajúcich. Len výnimočne sa objavuje u detí mladších ako päť rokov, častejšie je vo vekovej skupine 10-15 rokov. Jedná sa o bujnenie vychádzajúce z buniek parasympatického nervového systému. Najväčším rizikom je skoré metastázovanie do pľúc. Lieči sa operatívne, chemoterapeuticky a v prípade potreby aj rádioterapeuticky.

 

Germinálne nádory

 

Predstavujú 3% nádorov v detskom veku. Nádor vzniká z rôznych typov zárodočných buniek a býva spojený s vrodeným genetickým syndrómom (Klinefelterov syndróm, syndróm gonadálnej dysgenézy). Najčastejšie bývajú lokalizované v pohlavných orgánoch, ale aj v centrálnej nervovej sústave. Benígne nádory sa rieši chirurgicky, u malígnych je obvykle indikovaná chemoterapia, prípadne transplantácia kmeňových buniek; rádioterapia sa používa výnimočne.

brain-0011

 

 

Hepatoblastómy

 

 

Hepatoblastómy sú nádory pečene - sú pomerne zriedkavé (cca 0,5-2% nádorových ochorení) a vyskytujú sa vo veľmi nízkom veku (priemerný vek diagnózy je 1 rok). Bývajú spojené s vrodenými vývojovými chybami (napr. s anomáliou obličiek, Beckwith-Wiedemannovým syndrómom, ...). Liečia sa predovšetkým operatívne.

 

Hemangiómy

 

nezhubné nádory vznikajúce z ciev typicky v novorodeneckom a dojčenskom veku. Hoci sú samy o sebe nezhubné, môžu vážnym spôsobom poškodiť vyvíjajúci sa organizmus dieťaťa. Často sa vyskytuje v tvári, ale môže súčasne vznikať aj vo vnútorných orgánoch.

Hemangiómy, ktoré neohrozujú funkciu žiadneho orgánu sa obvykle neliečia a v priebehu vývoja spontánne zmiznú. V prípade ohrozenia orgánu či možnosti výrazného kozmetického defektu sa nasadzujú kortikoidy. Ak nezaberajú, prikročí sa k aplikácii cytostatík. Na odstránenie zvyškov nádorov sa používajú chirurgické a laserové zákroky.

 

Histiocytóza z Langerhansových buniek

 

Ide o pomerne vzácne a ťažko uchopiteľné ochorenie. Pri tomto type bujnenie Langerhansové bunky vznikajúce v kostnej dreni prestupujú do orgánov, kde sa nekontrolovateľne množia a tým poškodzujú orgány. Táto choroba pravdepodobne úzko súvisí s imunitou, pretože v niektorých prípadoch bujnenie odznie samo bez akýchkoľvek liečebných intervencií.

V iných prípadoch však môže spôsobiť smrť pacienta. Často postihuje kožu a kosti. Drobné ložisko na koži sa rieši operatívne, v prípade rozsiahlejšieho postihnutí chemoterapeuticky, transplantáciou kostnej drene a imunosupresiou. V mnohých prípadoch sa pristupuje aj k chemoterapii (či už za účelom predoperačného zmenšenia nádoru, alebo pooperačnej zaisťovacie liečbe). 

Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.