medicc logo

MENU

Riziká alternatívnych liečebných metód rakoviny prsníka

medicc
Karcinóm prsníka predstavuje hrozbu nevyliečiteľného ochorenia. Je preto pochopiteľné, že chorí aj ich rodiny venujú značné úsilie na získavanie informácií o všetkých dostupných metódach liečby, ktoré by nepriaznivú prognózu ochorenia zvrátili. 

V záplave informácií, ktoré sú dnes ohľadom alternatívnych metód liečby onkologických ochorení z rôznych zdrojov dostupné, nemôže často pacientka posúdiť, do akej miery sa jedná o informácie seriózne.

Dôležitá úloha tu pripadá lekárovi, aby pacientku informoval podrobne o spôsoboch liečby. Voľba liečby napriek tomu spočíva výhradne na rozhodnutí pacientky. Keď pacientka podstúpi niektorú z alternatívnych metód liečby v období, keď štandardná terapia prestala byť účinná, a ak sa bude jednať o liečbu netoxickú, nemožno mať proti jej aplikácii námietky.

91

Voľba pacientky

Taktiež, ak sa takáto liečba využíva súbežne s liečbou klasickou. Problém nastáva, ak sa chorá rozhodne začať s alternatívnou liečbou v počiatočnom štádiu choroby a ku klasickej liečbe ochorenia zaujme úplne odmietavý postoj. V takejto situácii netestovaná alternatívna liečba pacientku významne ohrozuje.

 

Cez možnú počiatočné úľavu, ktorú so sebou môže prinášať placebo efekt, ochorenie napreduje. Po opadnutí počiatočného optimizmu sa potom žena vracia späť k svojmu lekárovi v období, keď sa šanca na vyliečenie značne zmenšili.

 

Existuje viac ako 200 popísaných alternatívnych liečebných metód pri diagnóze rakovina. Uvádzame najrozšírenejšie metódy, ktoré sú v SR dostupné a prezentujú sa ako vhodné pre liečbu onkologických ochorení, ako aj pri rakovine prsníka.

 

Akupunktúra

 

Táto metóda je jednou z najvýznamnejších zložiek tradičnej čínskej medicíny. V západnom svete sa akupunktúra praktizuje obvykle ako samostatná metóda alebo doplnok štandardnej konvenčnej liečby.

 

 

93

Akupunktúra je metóda, ktorá vo všeobecnosti lieči chorobu chorého dráždením určitých bodov na povrchu kože pomocou vpichovania jemných ihiel, ktoré sú zavádzané do špecifických miest. Ide o metódu značne rozšírenú. Tejto metóde je potrebné priznať pozitívny dopad napr. pri zmierňovaní nádorovej bolestiAko doplnok konvenčnej liečby karcinómu prsníka ju možno využiť.

Počas tisícročí bola akupunktúra rozpracované do obsiahleho a zložitého systému, ktorý má základ v čínskej filozofii. Je založená na existenciu sily čchi (qi) udržujúcej rovnováhu medzi základnými princípmi - jinom a jangom..

 

 Spirituálna a psychologické metódy

 

Tieto metódy zahŕňajú pôsobenie rôznych senzibilov, sugesciu, hypnózu. Patrí sem aj biotronika a psychotronika. Pretože stav psychiky má v liečebnom procese dôležité miesto, nemožno poprieť, že využitie niektorej z týchto metód pacientovi môže uľaviť. Spirituálna a psychologické metódy pôsobí na psychiku pacientky, preukázaný účinok týchto metód na samotné nádorové ochorenie nebol spoľahlivo preukázaný.

 

Psychotronika sa opiera o predpokladanú možnosť transmisie psychických impulzov na chorého človeka. Biotronika sa zaoberá schopnosťou vysielať "bioenergiu", ktorá má mať liečebné účinky.

Všetky spomínané metódy predpokladajú existenciu nadzmyslových kontaktov medzi liečiteľom a pacientom. Register liečebných metód, ktoré liečitelia používajú, je veľmi pestrý.

 

92

Nutričné ​​metódy

 

Nutričné metódy využívajú na liečbu rôzne diéty, alebo vychádzajú z predstavy, že nádor možno "vyhladovať" obmedzením príjmu potravy.

 

Kým nutričné faktory môžu hrať v prevencii onkologických ochorení istú úlohu, pri liečbe už vzniknutých ochorení je podiel diétnych opatrení sporný. Malnutrícia (podvýživa) dnes predstavuje u pacientov s onkologickým ochorením nepriaznivý prognostický faktor, pretože oslabuje imunitu, spomaľuje hojenie a tiež reparačné reakcie po liečbe. Jej zabráneniu pri liečbe je kľúčové.

 

Strava by mala byť vyvážená, nie striktne obmedzovaná diétami. Pre príklad spomeniem niekoľko diét, ktoré samy seba prezentujú ako vhodné pre liečbu karcinómov rôznych pováh.

 

Makrobiotická diéta

 

Makrobiotická diéta je alternatívny spôsob výživy, ktorý sa prezentuje ako návrat k prirodzenému spôsobu života. Skladá sa z potravy založenej na celozrnnom obilí, ktoré je doplnené zeleninou a strukovinami. V malom množstve povoľuje ryby či hydinu. Makrobiotická diéta vychádza z princípu energie JIN a JANG, ktoré majú opačný charakter, vzájomne sa dopĺňajú a sú na sebe závislé. Obe energie sú podľa diéty ukryté vo veciach okolo nás, teda aj v jedle.

 

 94

Každá potravina má iné hodnoty týchto energií, a preto podľa priaznivcov je potreba tieto energie držať v rovnováhe. Ako liek na nádorové ochorenia uvádza táto diéta napr. Iscador či Ovosan, ktoré sa radia medzi potravinové doplnky

 

Breussova diéta

 

Breussová diéta, teda prírodná protirakovinová kúra, je založená na pití čajov a zeleninových štiav. Túto diétu zostavil prírodný liečiteľ Rudolf Breuss ako liek proti rakovine, pretože sa domnieval, že vylúčením bielkovín z potravy dôjde k odstráneniu nádorových ložísk.

Pacientka sa má počas 42 dní živí iba zeleninovými šťavami z repy, mrkvy, zeleru či zemiakov. Tuhú stravu má úplne vyradiť, na pitie táto diéta odporúča len bylinné čaje.

O homeopatii a alternatívnej farmakológii si povieme v ďalšom článku. 

Reklama
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.