MENU

Ochranné faktory pre zníženie rizika rakoviny prsníka

medicc
Cvičenie štyri alebo viac hodín týždenne môže znížiť hladinu hormónov a pomáhať tak k znižovaniu rizika rakoviny prsníka. Zníženie doby, počas ktorej je ženské prsné tkanivo vystavené estrogénu môže pomôcť predísť rakovine prsníka. Inhibítory aromatázy znižujú riziko novej rakoviny prsníka u žien, ktoré majú zvýšené riziko rakoviny prsníka. Niektoré ženy, ktoré majú vysoké riziko vzniku rakoviny prsníka sa môžu rozhodnúť mať preventívnu mastektómiu alebo profylaktickú ooforektómiu. Cvičenie štyri alebo viac hodín týždenne môže znížiť hladinu hormónov a pomáhať tak k znižovaniu rizika rakoviny prsníka. Zníženie doby, počas ktorej je ženské prsné tkanivo vystavené estrogénu môže pomôcť predísť rakovine prsníka. Inhibítory aromatázy znižujú riziko novej rakoviny prsníka u žien, ktoré majú zvýšené riziko rakoviny prsníka. Niektoré ženy, ktoré majú vysoké riziko vzniku rakoviny prsníka sa môžu rozhodnúť mať preventívnu mastektómiu (odstránenie oboch prsníkov, aj keď nie sú žiadne príznaky rakoviny). Niektoré ženy, ktoré majú vysoké riziko vzniku rakoviny prsníka sa môže rozhodnúť podstúpiť profylaktickú ooforektómiu (odstránenie oboch vaječníkov, ak neexistujú žiadne známky rakoviny).

Cvičenie

Cvičenie štyri alebo viac hodín týždenne môže znížiť hladinu hormónov a pomáhať tak k znižovaniu rizika rakoviny prsníka. Vplyv cvičenia na riziko rakoviny prsníka môže byť najväčší u premenopauzálnych žien s normálnou alebo nízkou hmotnosťou. Je potrebné dbať na bezpečné vykonávanie cvikov, pretože cvičenie so sebou nesie riziko poranenia kostí a svalov.

Estrogén (znížená expozícia)

Zníženie doby počas ktorej je ženské prsné tkanivo vystavené estrogénu môže pomôcť predísť rakovine prsníka. Vystavenie estrogénu sa znižuje v nasledujúcich prípadoch:

  • Tehotenstvo: Úroveň estrogénu je nižšia v priebehu tehotenstva. Riziko rakoviny prsníka sa zdá byť nižšie, ak je žena prvý krát tehotná skôr, ako má 20 rokov.
  • Kojenie: úroveň estrogénu môžu zostať nižšie, zatiaľ čo žena kojí.
  • Ovariálna ablácia: Množstvo estrogénu produkovaného v tele možno výrazne znížiť tým, že sa odstráni jeden alebo oba vaječníky, ktoré tvoria estrogén. Taktiež lieky môžu znížiť množstvo estrogénu vyrobeného vo vaječníkoch.
  • Neskoršia menštruácia: Ak začiatok menštruácie je vo veku 14 alebo staršom, znižuje sa počet rokov počas ktorých je prsné tkanivo vystavené estrogénu.
  • Skorá menopauza: Čím menej rokov žena menštruuje, tým je kratšia doba počas ktorej je jej prsné tkanivo vystavené estrogénu.

Selektívne modulátory estrogénových receptorov

Selektívne modulátory estrogénových receptorov (SERM), sú lieky, ktoré fungujú ako estrogén v niektorých tkanivách v tele, ale blokujú účinok estrogénu na ďalšie tkanivá. Tamoxifén je SERM, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných antiestrogény. Antiestrogény blokujú účinky hormónu estrogénu v tele. Tamoxifén znižuje riziko rakoviny prsníka u žien, ktoré sú vo vysokom nebezpečenstve vzniku tejto choroby. Tento efekt trvá i niekoľko rokov po zastavený medikamentóznej liečby.

Užívanie Tamoxifénu však zvyšuje riziko vzniku ďalších závažných zdravotných problémov, vrátane rakoviny endometria, mŕtvice, šedého zákalu a krvných zrazenín, najmä v pľúcach a nohách. Riziko vzniku týchto ochorení sa zvyšuje s vekom. Ženy mladšie ako 50 rokov, ktoré majú vysoké riziko vzniku rakoviny prsníka môžu mať najväčší prospech z užívania Tamoxifénu. Porozprávajte sa so svojím lekárom o rizikách a prínosoch užívania tohto lieku.

Raloxifén je ďalšie SERM, ktorý pomáha predchádzať rakovine prsníka. U postmenopauzálnych žien s osteoporózou (zníženie hustoty kostí), Raloxifén znižuje riziko rakoviny prsníka u žien aj s vysokým rizikom aj nízkym rizikom vzniku ochorenia. Nie je známe, či Raloxifén by mohol mať rovnaký účinok u žien, ktoré nemajú osteoporózu. Rovnako ako Tamoxifén aj Raloxifén môže zvýšiť riziko vzniku krvných zrazenín, a to najmä v pľúcach a nohách, ale nezdá sa, že zvyšuje riziko karcinómu endometria.

Inhibítory aromatázy

Inhibítory aromatázy znižujú riziko novej rakoviny prsníka u žien, ktoré majú zvýšené riziko rakoviny prsníka.

Medzi ženy so zvýšeným rizikom rakoviny prsníka patria:

  • Postmenopauzálne ženy s osobnou históriou rakoviny prsníka.
  • Ženy s žiadnou osobnou históriou rakoviny prsníka, ktoré majú 60 rokov alebo sú staršie, majú históriu duktálneho karcinómu in situ (DCIS) s mastektómiou, alebo majú vysoké riziko rakoviny prsníka na základe modelu Gail ( tento model zohľadňuje veľa rizikových faktorov pri rakovine prsníka).

U žien so zvýšeným rizikom rakoviny prsníka, prijímanie inhibítorov aromatázy znižuje množstvo estrogénu vytváraného telom. Pred menopauzou je estrogén vyrábaný vo vaječníkoch a v iných tkanivách v ženskom tele, vrátane mozgu, tukového tkaniva a kože. Po menopauze prestávajú vaječníky produkovať estrogén, ale ostatné tkanivá neprestávajú. Inhibítory aromatázy blokujú činnosť enzýmu nazývaného aromatáza, ktorá sa používa na vytvorenie estrogénu.

Medzi možné poškodenia pri prijímaní ihibítorov aromatázy patrí bolesť svalov a kĺbov, osteoporóza, návaly tepla a pocit veľkej únavy.

Profylaktická mastektómia

Niektoré ženy, ktoré majú vysoké riziko vzniku rakoviny prsníka sa môže rozhodnúť mať preventívnu mastektómiu (odstránenie oboch prsníkov, aj keď nie sú žiadne príznaky rakoviny). Riziko rakoviny prsníka sa znižuje u týchto žien. Avšak je veľmi dôležité analyzovať posúdenie všetkých rizík vzniku rakoviny a všetkých možností pre prípadnú prevenciu pred nimi, pred tým, ako sa prijme toto rozhodnutie. U niektorých žien môže profylaktická mastektómia spôsobiť úzkosť, depresiu a obavy o vzhľad tela.

Profylaktická ooforektómia

Niektoré ženy, ktoré majú vysoké riziko vzniku rakoviny prsníka sa môže rozhodnúť podstúpiť profylaktickú ooforektómiu (odstránenie oboch vaječníkov, ak neexistujú žiadne známky rakoviny). Tým sa znižuje množstvo estrogénu vytváraného telom a znižuje sa riziko rakoviny prsníka. Je veľmi dôležité posúdiť všetky rizíká vzniku rakoviny a všetkých možností pre prípadnú prevenciu pred nimi. Náhly pokles hladiny estrogénov môže spôsobiť nástup príznakov menopauzy, vrátane návalov horúčavy, porúch spánku, úzkosti a depresie. Dlhodobé účinky zahŕňajú zníženie sexuálnej túžby, vaginálnu suchosť a znížená denzity kostí. Tieto príznaky sa značne líšia u jednotlivých žien.

Fenretinide

Fenretinide je druh vitamínu A nazývaný retinoid. Pri podávaní u premenopauzálnych žien, ktoré majú v anamnéze rakovinu prsníka, môže Fenretinide znížiť riziko vytvorenia novej rakoviny prsníka. Pri dlhšom užívaní môže Fenretinide spôsobiť šeroslepotu a kožné ochorenia. Ženy sa musia vyhnúť otehotneniu počas užívania tohto lieku, pretože by to mohlo poškodiť vyvíjajúci sa plod.

  • Zdroj informácií: National Cancer Institute.: Breast Cancer Prevention. Dostupné z [http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/prevention/breast/Patient/page3] Disclaimer: "The U.S. National Cancer Institute does not currently endorse any foreign-language translations of NCI information by other organizations or individuals, and no such endorsement should be inferred.".
Ochranné faktory pre zníženie rizika rakoviny prsníka - 4.6 out of 5 based on 5 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.