MENU

Štúdia: Modifikovaný citrusový pektín umožňuje použitie nižších dávok chemoterapie

Tomas Sieber
Je to významná novinka, pretože keď ide o prevenciu a liečbu rakoviny, strategická kombinácia odlišných prístupov môže znamenať rozdiel medzi životom a smrťou. Nový výskum publikovaný v časopise Cell Biology International v skutočnosti poukazuje práve na toto. Táto štúdia analyzovala kombináciu modifikovaného citrusového pektínu a chemoterapeutika doxorubicínu a zistila, že použitím týchto dvoch zlúčenín spoločne sa dramaticky zvýšili ich antikancerogénne účinky, v tomto prípade proti karcinómu prostaty.

Hodnota kombinovanej synergie

Ako integratívny lekár sa spolieham na strategické kombinácie najlepších terapií prispôsobených jedinečným potrebám a požiadavkám jednotlivca. V niektorých prípadoch to zahŕňa použitie určitých farmaceutických zlúčenín, ktoré môžu byť účinnejšie a menej toxické, ak sa kombinujú so špecifickými prírodnými terapiami.

Táto publikovaná štúdia je výborným príkladom takejto synergie a zdôrazňuje kľúčovú stratégiu pre úspešnú integratívnu liečbu rakoviny.

 

Doxorubicín: Červený démon

Doxorubicín (Dox) je účinný liek proti rakovine, je však zároveň jeden z najtoxickejších. Prezývku „Červený démon“ alebo „Červená smrť“ získal pre svoje závažné vedľajšie účinky. Dox môže okrem iných komplikácií spôsobiť závažné poškodenie srdca a imunitného systému. Pacienti netolerujú veľmi dobre dávky potrebné na ovplyvnenie tumoru; je však možné, že výskumníci v tejto najnovšej štúdii našli riešenie.

Výsledky ukázali, že kombinácia Dox s modifikovaným citrusovým pektínom (MCP) zvýšila antikancerogénnu aktivitu Dox. Toto zistenie je dobrým znamením pre pacientov
s karcinómom prostaty, najmä pre tých, ktorí sú príliš slabí na zvládnutie bežných režimov chemoterapie. Kombinovaná terapia s použitím MCP môže umožniť nižšie dávky Dox
s väčším klinickým účinkom a zníženou toxicitou.

 

Dox s modifikovaným citrusovým pektínom

V štúdii sa testovalo, či by kombinácia Dox s MCP zvyšovala efektivitu proti bunkám karcinómu prostaty in vitro. Preukázalo sa, že významne zvyšuje. Výskumný tím pracoval
s dvomi formami karcinómu prostaty: Androgén-dependentným (LNCaP) a androgén-independentným (DU-145).

Výsledky boli impozantné, keďže kombinovaná liečba znižovala životaschopnosť buniek karcinómu obidvoch typov o viac ako 67 percent. Výskumníci sa konkrétne zameriavali na bunkový cyklus, proces delenia buniek a apoptózu - mechanizmy programovanej bunkovej smrti, ktoré ničia abnormálne bunky a pri karcinómoch sú často narušené.

 

Dôležité novinky pre karcinóm prostaty

Táto štúdia preukazuje, že MCP zosilňuje cytotoxický účinok doxorubicínu pri androgén-dependentnom, ale čo je dôležitejšie aj pri androgén-independentnom karcinóme prostaty. Je to mimoriadne dôležité preto, lebo pacienti s karcinómom prostaty, ktorí nereagujú na hormonálnu liečbu a vyžadujú chemoterapiu, často najviac potrebujú pokročilé liečby.

Androgén-dependentný karcinóm prostaty sa často lieči hormónovou depriváciou nádoru. Androgén-independentné karcinómy prostaty už viac nereagujú na hormonálnu liečbu, pretože si vyvinuli nové mechanizmy rastu a prospievania. Kombinovaná liečba účinkovala proti androgén-dependentným formám prostredníctvom zastavenia bunkového cyklu. Liečba zničila androgén-dependentné bunky prostredníctvom podporovania apoptózy.

 

Pokračujúci výskum MCP pri rakovine

Je to jedna z najnovších v sérii štúdií, ktoré potvrdili schopnosť MCP bojovať proti rakovine. Už v roku 1995 štúdia realizovaná výskumníkmi v Štátnej univerzite vo Wayne odhalila, že MCP inhiboval metastázovanie do pľúc u zvierat s karcinómom prostaty. Klinické skúšanie fázy I z roku 1997 a klinické skúšanie fázy II publikované v roku 2003 preukázali, že MCP spomaľoval rast rakoviny u ľudí.

Štúdia realizovaná v roku 2007 na Univerzite Alberta Ludwigsa v Nemecku zistila klinický prínos liečby MCP pre pacientov s pokročilými štádiami rakoviny. A štúdia realizovaná v roku 2010 na Kolumbijskej univerzite preukázala, že MCP indukuje apoptózu a zmierňuje proliferáciu agresívnych karcinómov.

 

MCP: Jediný potvrdený blokátor galektínu-3

Účinné schopnosti MCP v boji proti rakovine upútali pozornosť výskumníkov a lekárov na celom svete. Najvýznamnejšia antikancerogénna funkcia MCP vychádza z jeho jedinečnej schopnosti odzbrojovať nebezpečnú molekulu galektínu-3. Desaťročia výskumu ukazujú, že nadbytok galektínu-3 v tele poháňa rast a metastázovanie rakoviny a spôsobuje vyššiu agresivitu ochorenia.

MCP si takto získal prestížnu reputáciu ako jediná prírodná zlúčenina, ktorá dokázateľne vstupuje do krvného obehu a viaže nadbytočné molekuly galektínu-3, čím blokuje ich účinky spôsobujúce ochorenie. MCP okrem toho ako všestranná prírodná terapia podporuje ďalšie aspekty prevencie a liečby rakoviny. Je dokázané, že MCP zabezpečuje dramatický prínos pre správnu funkciu imunitného systému; zmierňuje chronický zápal a bezpečne odstraňuje z organizmu ťažké kovy.

 

Úspešná integratívna medicína

Schopnosť takéhoto bezpečného doplnku znížiť potrebnú dávku doxorubicínu je veľmi významná. Kombinovaná terapia využívajúca MCP umožňuje použitie nižších hladín doxorubicínu s väčším efektom na indukciu rýchlej bunkovej smrti pri ťažko liečiteľnom androgén-independentnom karcinóme prostaty a na zastavenie životaschopnosti androgén-dependentného karcinómu prostaty.

Nižšie dávky a zvýšená účinnosť sú obojstrannou výhrou. Tento typ synergickej stratégie je vynikajúcim príkladom toho, ako môže úspešná integratívna medicína usilovne bojovať proti chorobe a zároveň podporovať zdravie pacienta pomocou cielených, vedecky potvrdených prírodných riešení.

 

Viac o modifikovanom citrus pektine najdete na: www.pectasol.sk

Odkaz na štúdiu: Combination effect of PectaSol and Doxorubicin on viability, cell cycle arrest and apoptosis in DU-145 and LNCaP prostate cancer cell lines. Cell Biol Int. 2012 Jan 4. [Epub ahead of print].

  • Zdroj informácií: www.dreliaz.org , Isaac Eliaz, MD, MS, LAc
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.