medicc logo

MENU

Nové poznatky v liečení rakoviny prsníka typu HER2-negatívny

medicc
Nový výskum z University of Michigan Comprehensive Cancer Center zistili, že proteín HER2 (Receptor ľudského epidermálneho rastového faktora 2) hrá úlohu aj pri vzniku rakoviny prsníka, ktorá by sa zvyčajne zaradila do kategórie HER2-negatívny. Taktiež zistili, že liek Herceptin, ktorý sa zameriava na liečenie HER2, môže mať ešte väčšiu úlohu v liečbe rakoviny prsníka a prevencii jej šírenia.

Rakovina prsníka s označením HER2-pozitívna

Asi 20 percent žien s rakovinou prsníka má nádory označené ako HER2-pozitívne. Odkedy sa liek Herceptin začal používať, mal a má tento liek obrovský vplyv na prežitie u týchto žien, najmä v prípade, aj je podávaný adjuvantne (hneď po) po chirurgickom odstránení primárnej rakoviny. Nové poznatky majú veľký význam pre ženy s rakovinou prsníka.

Nedávna štúdia na základe nových analýz starých dát objavila, že niektoré nádory boli nesprávne kvalifikované ako HER2-pozitívne a ako výsledok boli tieto ženy adjuvantne liečené Herceptinom. Ukazuje sa, že tieto ženy mali rovnaký prospech z liečby týmto liekom, ako mali ženy s aktuálnym HER2-pozitívnym karcinómom.

„My sa v súčasnosti snažíme poskytnúť molekulárne vysvetlenie pre toto prekvapivé zistenie, že adjuvantná liečba Herceptinom je prospešná aj pre niektoré ženy s HER2-negatívnym karcinómom prsníka. Ak sa toto potvrdí v klinických štúdiách, mohlo by to zmeniť náš prístup k liečbe rakoviny prsníka, "hovorí autor štúdie Max S. Wich, MD, prominentný profesor onkológie a riaditeľ U-M Comprehensive Cancer Center. V tomto bode sa pacientom s HER2-negatívnym karcinómom prsníka neodporúča, aby sa liečili Herceptinom.

Aká je to HER2-pozitívna rakovina prsníka

Vysvetlenie je, že HER2 je selektívne vyjadrené v nádorových kmeňových bunkách mnohých HER2-negatívnych nádorov prsníka. Vzhľadom k tomu, že kmeňové bunky predstavujú tak malý počet buniek v nádore, množstvo HER2 nie je dostatočne vysoké, aby splnilo hranicu pre HER2-pozitívny karcinóm.

Vedci už skôr dokázali, že HER2 hrá dôležitú úlohu v nádoroch kmeňových bunkách - malý počet buniek v nádore, ktoré podporujú jeho rast a šírenie. Tieto bunky predstavujú 1 percento až 5 percent všetkých buniek v nádore. Sú odolné proti chemoterapii a radiačnej liečbe - ale pretože sú HER2, sú účinne napádané práve liekom Herceptin.

Výskumníci v tejto novej štúdii zistil, že u nádorov klasifikovaných ako HER2-negatívnych, HER2 úrovne boli vyššie v metastázach v kostiach v porovnaní s primárnym nádorom prsníka. Kosti sú najčastejšie miesto, do ktorého sa šíri rakovina prsníka.

Vedci podávali Herceptin myšiam s týmito poškodením kostí a zistil, že najviac efektívne to bolo pri liečený v skorom štádiu, keď tumory boli malé alebo tiež označované ako "mikrometastázy." V týchto prípadoch, Herceptin takmer úplne zablokovala rast nádorov. Keď bol liek bol podaný neskôr, po tom čo nádory už boli normálnej veľkosti, malo to len malý účinok.

Nové poznatky v liečení rakoviny prsníka typu HER2-negatívny - 4.5 out of 5 based on 2 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.