medicc logo

MENU

Možnosti biologickej liečby rakoviny a jej nežiadúce účinky

medicc
Podanie biologickej liečby pri rakovine sa zvyčajne realizuje iba v komplexných onkologických centrách. Cielená biologická liečba je podávaná ako doplnok chemoterapie alebo rádioterapie, a (alebo) po vyčerpaní všetkých terapeutických možností. Je to liečba dlhodobá, preto aj finančne náročná. Biologická liečba zabraňuje zhoršeniu choroby a pacient nemusí do invalidného dôchodku, vzhľadom k minimu nežiaducich účinkov, ktoré sú navyše prechodné.

Aké sú základné možnosti biologickej liečby?

 • umelo vytvorené protilátky pôsobia iba proti jednému antigénu
 • látky, ktoré sú z väčšej časti tvorené ľudskými protilátkami (60-70%)
 • látky, ktoré svojou stavbou vedú k zániku nádorovej bunky. Najviac sa používajú u hematologických malígnych ochoreniach, ako je napríklad mnohopočetný myelóm
 • látky brániace prenosu signálu do bunky a jeho ďalšiemu spracovaniu. Nádorová bunka prestáva rásť alebo úplne zaniká
 • podaný liek obmedzí vznik nových ciev, ktoré vedú k nádoru, tým nádor nemá dostatok živín a jeho rast sa spomaľuje

 

Všeobecné kritériá pre indikáciu biologickej liečby

Pre svoje riziká aj finančnú náročnosť sa biologická liečba indikuje v len presne definovaných situáciách. Zvyčajne platia nasledovné všeobecné kritériá:

 1. pacient má histologicky stanovený typ nádoru, u ktorého vieme, že na konkrétnu biologickú liečbu bude reagovať
 2. vyčerpanie iných dostupných možností liečby
 3. prejavy nežiaducich účinkov predchádzajúcej liečby, ktoré oprávňujú biologickú liečbu použiť

Cielenú biologickú liečbu podávame ako doplnok chemoterapie alebo rádioterapie, a (alebo) po vyčerpaní všetkých terapeutických možností. Je to liečba dlhodobá, preto aj finančne náročná.

U ktorých pacientov sa biologická liečba neodporúča:

 • roztrúsená skleróza
 • lymfóm alebo leukémia
 • opakovaná kardiálna dekompenzácia
 • u pacientov s častými infekciami

Podanie biologickej liečby pre liečenie rakoviny sa zvyčajne realizuje iba v komplexných onkologických centrách.

 

injekciaVýhody biologickej liečby rakoviny

 • možno ju podávať ambulantne vo forme infúzií, podkožných injekcií alebo v tabletách
 • pacienti môžu pracovať
 • tento typ liečby výrazne zlepšuje psychiku chorých
 • zabraňuje zhoršeniu choroby a pacient nemusí do invalidného dôchodku, vzhľadom k minimu nežiaducich účinkov, ktoré sú navyše prechodné

 

Nežiaduce účinky biologickej liečby

Nežiaduce účinky sú z veľkej časti krátkodobej, reverzibilné (vratné) a klinicky nezávažné. Sú však aj vážne komplikácie, ktoré sa ale týkajú malého percenta pacientov.

Zoznam možných vedľajších účinkov:

1) postinfúzne reakcie

 • bolesti brucha a chrbta
 • sťažené dýchanie
 • návaly horúčavy
 • búšenie srdca
 • zvýšenie krvného tlaku
 • zvýšenie teploty a únava

2) Kardiovaskulárne a neurologické komplikácie

Môže dôjsť k prechodnému zvýšeniu alebo zníženiu krvného tlaku, poruchy srdcového rytmu, neurologické ťažkosti môžu pripomínať sklerózu multiplex.

3) Niektoré prípravky biologickej liečby môžu zvyšovať riziko zhubných nádorov, predovšetkým leukémie. Riziko je však veľmi malé.

4) Infekčné ochorenie

Najčastejšie sú virózy s bolesťou hlavy, zimnicou a triaškou alebo infekcia horných ciest dýchacích.

5) alergická reakcia

Vidíme ju najčastejšie v mieste vpichu a následnom podaní preparátu, prejavuje sa:

 • opuchom
 • vyrážkou
 • začervenaním
 • veľmi zriedkavo celkovú ťažkú ​​alergickou reakciou

6) nechutenstvo, nauzea a vracanie

Možnosti biologickej liečby rakoviny a jej nežiadúce účinky - 4.2 out of 5 based on 12 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.