MENU

Komplikácie po hormonálnej liečbe a chemoterapii pri rakovine prsníka

medicc
U hormonálnej liečby sa vedľajšie účinky prejavujú v závislosti na spôsobe, akým došlo k zablokovaniu vplyvu pohlavných hormónov na rast nádoru. Pri aplikácii chemoterapie sa vedľajšie účinky prejavujú veľmi často. Cytostatiká majú za následok potlačenie rastu nielen nádorových buniek, ale aj buniek zdravých tkanív, čo predstavuje problém najmä u tých buniek, ktoré sa rýchlo množia a rastú.

Vedľajšie účinky hormonálnej liečby

U hormonálnej liečby sa vedľajšie účinky prejavujú v závislosti na spôsobe, akým došlo k zablokovaniu vplyvu pohlavných hormónov na rast nádoru. Medzi najčastejšie vedľajšie účinky je možné zaradiť:

Príznaky klimaktéria po ablatívnej liečbe - pri vyradení vaječníkov, či už ich odstránením alebo ožiarením dôjde v tele ženy k zmenám, ktoré sú charakteristické pre nástup menopauzy. Pacientka môže preto pociťovať návaly tepla, zmeny nálady, depresie, nadmerné potenie, nezáujem o sex, zvýšenie svojej hmotnosti a podobné príznaky, ktoré súvisia s menopoauzou.

Problémy z nadbytku pohlavných hormónov - v prípade, že pacientke fungujú vaječníky, môžu sa u nej vplyvom liečby tamoxifenom objaviť komplikácie, ktoré sú spôsobené nadmerným množstvom estrogénov. To má za následok krvácanie zo sliznice maternice a zápal žíl, ktorý môže viesť až k tvorbe krvných zrazenín, ktoré zužujú a upchávajú cievy. V prípade výskytu týchto nežiaducich účinkov je nutné okamžite navštíviť lekára a indikovať inú hormonálnu liečbu.

(tamoxifen je syntetický nesteroidný antagonista estrogénov. Antiestrogénna účinnosť tamoxifenu spočíva v kompetícii s cirkulujúcimi estrogénmi pri väzbe na cytoplazmatický estrogénny receptor. Vytvorený komplex inhibuje po translokácii do bunkového jadra proliferujúce bunky, v závislosti na estrogénnej regulácii)

Vedľajšie účinky chemoterapie

Pri aplikácii chemoterapie sa vedľajšie účinky prejavujú veľmi často. Cytostatiká majú za následok potlačenie rastu nielen nádorových buniek, ale aj buniek zdravých tkanív, čo predstavuje problém najmä u tých buniek, ktoré sa rýchlo množia a rastú. Sem patrí napríklad kostná dreň, pohlavné bunky, vlasové folikuly, sliznice zažívacieho traktu a mnohé iné.

Okrem toho sa môžu objaviť aj nežiaduce účinky, ktoré sú charakteristické pre určité cytostatiká s určitým chemickým zložením. Tu môže byť spôsobená toxicita niektorého z orgánov. Rad komplikácií spojených s aplikáciou chemoterapie sa dostavuje bezprostredne po aplikácii, iné komplikácie sa objavia až po niekoľkých dňoch, týždňoch či dokonca rokoch.

Nežiaduce účinky, ktoré sú spoločné prakticky pre všetky cytostatiká:

  • nevoľnosť a vracanie
  • reakcia v mieste vpichu pri vnútrožilnom podaní
  • alergická reakcia
  • horúčka, triaška a zimnica
  • Zdroj informácií: PĚČONKOVÁ, Vladimíra.: Prevence rakoviny prsu u žen
Komplikácie po hormonálnej liečbe a chemoterapii pri rakovine prsníka - 5.0 out of 5 based on 3 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.