MENU

Typy sexuálnej disfunkcie pri rakovinovom ochorení

medicc
Mnoho typov rakoviny a terapie súvisiacej s rakovinou sú často spojené so sexuálnou dysfunkciou. Sexuálna dysfunkcia po rôznych liečeniach rakoviny sa pohybuje v rozmedzí od 40% do 100%. Väčšina získaných informácií sa týka žien, ktoré majú (mali) rakovinu prsníka alebo gynekologické nádory a mužov, ktorí majú (mali) rakovinu prostaty.

Sexualita je zložitý, viacrozmerný fenomén, ktorý zahŕňa biologické, psychologické, interpersonálne a behaviorálne rozmery. Je dôležité si uvedomiť, že existuje celá rada normálneho sexuálneho fungovania – je veľa rozdielnych názorov na to, čo je to normálne sexuálne fungovanie. Nakoniec sexualita je definovaná každým pacientom a jeho / jej partnerov v súvislosti s faktormi, ako je pohlavie, vek, osobné postoje, náboženské a kultúrne hodnoty.

Výskyt sexuálnej disfunkcie

Mnoho typov rakoviny a terapie súvisiacej s rakovinou sú často spojené so sexuálnou dysfunkciou. Existujú odhady, že sexuálna dysfunkcia po rôznych liečeniach rakoviny sa pohybuje v rozmedzí od 40% do 100%. Väčšina získaných informácií sa týka žien, ktoré majú rakovinu prsníka alebo gynekologické nádory a mužov, ktorí majú rakovinu prostaty.

Menej je známe to, ako iné druhy rakoviny môžu ovplyvniť sexualitu. Výskumy naznačujú, že asi 50% žien, ktoré mali rakovinu prsníka majú skúsenosti s dlhodobou sexuálnou dysfunkciou. Približne rovnaké percento žien, ktoré mali gynekologické nádory má skúsenosti s dlhodobou sexuálnou dysfunkciou.

Problémy u mužov

U mužov s rakovinou prostaty a erektilnou dysfunkciou (erekcia nedostatočná pre styk) bola skúmaná primárna forma sexuálnej dysfunkcie. Výskyt erektilnej dysfunkcie sa menili. Všeobecne platí, že štúdie, ktoré využívajú správy od samotných pacientov naznačujú vyššie hodnoty erektilnej dysfunkcie v rozmedzí od 60% do 90% po radikálnej prostatektómii a medzi 67% a 85% po externej rádioterapii.

Erektilná dysfunkcia sa zdá byť najmenej vyskytujúca sa pri použití brachyterapie a najviac vyskytujúca sa pri použití kryoterapie na liečbu lokalizovaného karcinómu prostaty. Pre Hodgkinov lymfóm a rakovinu semenníkov, 25% ľudí, ktorí mali tieto nádory majú dlhodobé sexuálne problémy.

Typy sexuálnej disfunkcie

Niekoľko článkov o sexualite a rakovine dáva osobitný dôraz na stránky rakoviny, ktoré majú priamy vplyv na sexuálne fungovanie. Sexuálne odozva u jednotlivca môže byť ovplyvnená mnohými rôznymi spôsobmi a príčiny sexuálnej dysfunkcie sú často tak fyziologické ako aj psychologické.

Medzi najčastejšie sexuálne problémy pre ľudí s rakovinou patrí:

  • strata túžby po sexuálnej aktivite u mužov a žien
  • erektilná dysfunkcia u mužov
  • dyspareunia (bolesť súvisiaca s pohlavným stykom) u žien

Muži môžu tiež zažiť anejakulácie (absencia ejakulácie), retrográdna ejakulácia (ejakulácia smerujúca spätne do močového mechúra), alebo neschopnosť dosiahnuť orgazmus. Ženy môžu zaznamenať zmeny v genitálnej oblasti kvôli bolesti alebo straty citlivosti, znecitlivenie, rovnako ako zníženú schopnosť dosiahnuť orgazmus.

Strata pocitu môže byť strasujúci aj bolestiví pocit pre niektorých jednotlivcov. U žien, predčasné ovariálne zlyhanie v dôsledku chemoterapie alebo rádioterapie panvy je často predchodcom sexuálnej dysfunkcie, najmä keď hormonálna substitúcia je kontraindikovaná.

Na rozdiel od mnohých iných fyziologických vedľajších účinkov liečby rakoviny, sexuálne problémy nemajú tendenciu sa vyriešiť počas prvého roka alebo dvoch rokoch prežitia bez známok ochorenia. Môžu skôr zostať konštantné a relatívne závažné, alebo sa dokonca zväčšujú. Aj keď nie je úplne jasné, ako veľmi sexuálne problémy ovplyvňujú hodnotenie vyliečeného pacienta celkovej kvality zdravia a života, je zrejmé, že tieto problémy sú nepríjemné pre mnoho pacientov a značne prekážajú k návratu k normálnemu životu po vyliečení.

V tomto článku sa informácie vzťahujú na dospelých. Aplikácie do praxe vzťahujúce sa k deťom a mladistvým sa môžu významne líšiť od dospelých.

V kvalitatívnej štúdii 48 mužov s erektilnou dysfunkciou po liečbe začínajúcej rakoviny prostaty, bola kvalita života podstatne zasiahnutá v nasledujúcich oblastiach:

  • Kvalita sexuálnej intimity.
  • Každodenná interakcia so ženami.
  • Sexuálne fantázie .
  • Vnímanie ich mužstva.

Pacienti, ktorí sa zúčastnili štúdii, ktorá porovnávala pacientov s radikálnou prostatektómiou s pacientmi, ktorí mali rakovinu prostaty a boli pod lekárskym dohľadom boli požiadaní o vyplnenie dotazníka týkajúceho sa príznakov, psychického fungovanie a kvality života. Hoci frekvencia sexuálnych myšlienok bola podobná v oboch skupinách, prevalencia erektilnej dysfunkcie (zmeny v náhodnej erekcii v sexuálnych situáciách, erekcia po prebudení a spontánne erekcie) bola vyššia u skupiny s radikálnou prostatektómiou (80%) než u druhej skupiny (45%). Medzi mužmi, ktorí podstúpili radikálnu prostatektómiu, 56% bolo stredne alebo veľmi zúfalých vzhľadom na pokles sexuálnej funkcie, v porovnaní s 40% mužmi z druhej skupiny.

  • Zdroj informácií: National Cancer Institute.: The Prevalence and Types of Sexual Dysfunction in People With Cancer. Dostupné z [http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/supportivecare/sexuality/HealthProfessional] Disclaimer: "The U.S. National Cancer Institute does not currently endorse any foreign-language translations of NCI information by other organizations or individuals, and no such endorsement should be inferred."
Typy sexuálnej disfunkcie pri rakovinovom ochorení - 4.8 out of 5 based on 5 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.