medicc logo

MENU

Pankreas a rakovina IV. (diagnostika)

medicc
Prejavy jednotlivých symptómov závisia od lokalizácie nádoru v rámci žľazy. Prvé prejavy karcinómu pankreasu sú nešpecifické - bolesti v epigastriu, flatulencia, nekľud, hnačky, vracanie, zápcha. Práve preto je potrebná včasná a presná diagnostika.

Hematologické a biochemické testy

 

Tieto testy sú nešpecifické a majú len druhotný význam. Anémia, hypoalbuminémiazvýšená sedimentácia Ery, vyššie hodnoty sérového albumínu, značná elevácia alkalickej fosfatázy. Neúmerné zvýšenie transamináz je spájané s pečeňovými metastázami.

 

Nádorové markery

 

Onkogén CA 19-9 má vysokú citlivosť a vysokú špecificitu a je najviac využívaným nádorovým markerom pri rakovine pankreasu. Jeho zvýšené hodnoty indikujú nádory o veľkosti ≥ 3 cm. Môže byť zvýšený aj v benígnych podmienkach (pankreatitída, hepatitídacirhóza) ale aj pri nádoroch žalúdka, hrubého čreva, žlčových ciest.

 

Zobrazovacie metódy

 

Transabdominálny ultrazvuk je neinvazívnym, iniciálnym screeningovým vyšetrením u pacientov so žltačkou. Je prvým vyšetrením, ktoré môže odhaliť nádorové postihnutie pankreasu, dilatáciu žlčových ciest a prítomnosť pečeňových metastáz a ascites.

 

Vysokokontrastné CT (vysokokontrastná počítačová tomografia) je zobrazovacou motódou voľby, ktorá poskytuje presné informácie o štádiu nádora pankreasu. Tenké skeny špirálového CT pri i.v. podaní kontrastnej látky dovolí posúdiť nielen rozsah nádorového ložiska, dilatáciu pankreatického vývodu alebo atrofiu žľazy, ale aj topické vzťahy nádoru k jednotlivým cievam a ďalším peripankreatickým štruktúram. Zobrazuje metastázy pečene, lymfatických uzlín s úspešnosťou viac ako 80%. Zobrazovanie nádorov menších ako 2 cm s 1/3 úspešnosťou. Význam hlavne v diferenciálnej diagnostike, predovšetkým na rozlíšenie malígnej od benígnej lézie.

ct  neuviz 16 cropped

ERCP (Endoskopická Retrográdna CholangioPankreatikografia)– predoperačné zobrazovanie kanálikov, nevyhnutné pre potvrdenie presného  miesta obštrukcie a schopnosť zobraziť aj tumory menšie ako 2 cm.

 

MRI (Magnetická Reoznancia) nevykazuje vačšie výhody oproti používaniu vysokokontrastného CT. Magnetická rezonancia s vykonaním cholangiopankreatogramu (MRCP) nahrádza diagnostické prevedenie ERCP.

 

Stenty – ERCP a PTC (Perkutánna transhepatálna cholangiografia) umožňujú vkladanie stentov do žlčovodu. Zavádzanie stentov je prospešné pre pacientov s nereskabilným nádorom alebo metastatickým ochorením, ktoré nie sú vhodné na resekciu.

 

PET (Pozitrónová Emisná Tomografia) – neinvazívna zobrazovacia metóda, ktorá poskytuje metabolické informácie o nádore, ktorý vykazuje vyšší príjem fludrodeoxyglukózy ako okolité tkanivo. Vhodné na diagnostiku malých nádorov (< 2 cm).

 

EUS (Endoskopická sonografia / Endosonografia)  – Poskytuje obrazy vo vysokom rozlíšení využívajúc vysoko frekvenčnú ultrazvukovú sondu umiestnenú na konci endoskopu, umiestneného v žalúdku a duodenu, v blízkosti pankreasu. V porovnaní s CT, má vyššiu citlivosť a špecificitu, hlavne vo vyhodnocovaní nádorov < 3 cm.Toto vyšetrenie možno využiť na odber biopsie z pankreatického tkaniva

.

Laparoskopia – používa sa pred operáciou v prípade, že ostatné metódy neposkytujú požadované zobrazenie.

 

Diagnostika

 

Diagnostika spočíva v rýchlom vykonaní rozboru anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia a súboru základných vyšetrovacích metód: biochemické vyšetrenie krvi a moču, perorálne glykemické krivky, transabdominálna sonografia a endoskopia hornej časti tráviacej trubice. Pokiaľ pretrváva podozrenie na nádorové ochorenie pankreasu postupuje sa podľa nasledovného algoritmu:

 

  1. Abdominálne ultrazvukové vyšetrenie (USG)
  2. CT
  3. Ak je CT negatívne, tak EUS (endoskopická sonografia)
  4. Ak je negatívna, je možné doplniť funkčné vyšetrenie pankreasu k vylúčeniu chronickej pankreatitídy
  5. ERCP


Tento postup správne vylúči ochorenie pankreasu v 88% a odhalí karcinóm pankreasu v 89%.

Pankreas a rakovina IV. (diagnostika) - 4.5 out of 5 based on 2 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.