MENU

Mnohopočetný myelóm - prejavy

medicc
Mnohopočetný myelóm sa najčastejšie prejavuje bolesťami kostí, zhoršením funkcie obličiek, anémiou, častými a závažnými infekciami. Na myelóm by mal človek myslieť hlavne ak má neočakávané bolesti v chrbtovej oblasti, ktoré spontánne neustupujú, pri znižovaní telesnej výšky a ďalších prejavoch osteoporózi. Vzácnejšími príznakmi je hyberviskozita, alebo poruchy koagulácie – hypokoagulácia a hyperkoagulácia.

Prejavy mnohopočetného myelómu sú rôznorodé

Mnohopočetný myelóm sa môže prejavovať ďalšími, menej obvyklými príznakmi. Niektorí chorí pacienti sú bez dlhodobého prejavu choroby a diagnóza býva odhalená pri náhodnom vyšetrení krvi, alebo RTG vyšetrení.

Uvádzame body, pri ktorých sa odporúča podstúpiť vyšetrenie s cieľom potvrdiť, alebo nepotvrdiť ochorenie:

 1. Príznaky deštrukcie kostí
  • Dlhšie trvajúce, nevysvetliteľné bolesti chrbtice, obzvlášť ak sú spojené so zmenšením telesnej výšky, alebo bolesťou iných kostí
  • Osteoporóza, obzvlášť u mužov alebo u premenopauzálnych ženách
  • Symptómy, ktoré odpovedajú kompresii miechy, alebo kompresii koreňov miechových nervov
 2. Prejavy oslabenia imunity a (alebo) zhoršenie funkcie kostnej drene
  • Opakované, alebo dlhodobé infekcie
  • Anémia, typicky normochrómna, prípadne spojená s leukopéniou a trombocytopéniou
 3. Trvalo vysoká hodnota sedimentácie erytrocytov, zvýšená viskozita plazmy, prípadne zvýšená koncentrácia celkovej bielkoviny v plazme
 4. Zhoršená funkcia obličiek
 5. Hyperkalciemia – tá pri nádorových ochoreniach patrí medzi najčastejšie život ohrozujúce metabolické poruchy. Zvyčajne je dôsledkom osteolýzy priamym pôsobením kostných metastáz. 

 

Postup u chorých s podozrením na mnohopočetný myelóm

 1. Röntgenové vyšetrenie skeletu cielené na bolestivú lokalizáciu (vždy pred odoslaním chorého k rehabilitácii, či aplikáciou obstrekov, či inej empirickej liečby). Ak röntgenová snímka neobjasní bolesť a príznaky trvajú dlhšie ako mesiac, treba zvážiť podľa ďalších okolností odoslanie pacienta na pracovisko, ktoré môže indikovať vyšetrenie MR či CT skeletu.
 2. Rýchla sedimentácia erytrocytov (veľmi vysoká hodnota FW) u chorých s mnohopočetným myelómom môže súvisieť s prítomnosťou monoklonálneho imunoglobulínu.
 3. Kompletný krvný obraz (anémia, prípadne trombocytopénia ale i neutropénia môžu byť prejavom melanómu).
 4. Zistiť koncentráciu celkovej bielkoviny a albuminu v sére. Pričom vysoká koncentrácia celkovej bielkoviny signalizuje myelóm, nízky albumin signalizuje vo všeobecnosti patologický proces.
 5. Zistiť koncentráciu kreatinínu a elektrolytov, vrátane kalcia v sére. Zhoršená funkcia obličiek signalizuje mimo iného myelómovu obličku (poškodenie obličky, môže viesť až k renálnej insuficiencii), hyperkalcémia signalizuje zvyčajne vysoko agresívny myelóm.
 6. Vykonať bežnú elektroferézu bielkovýn séra.
 7. Kvantitatívne vyšetriť imunoglobín v sére (izolované zvýšenie jedného typu imunoglobulínu so súčasným znížením ostatných typov signalizuje myelóm).
 8. Vyšetrenie prítomných ľahkých reťazcov v moč.

A existujú príznaky a niektoré vyšetrenia potvrdia podozrenie, mal by byť pacient poslaný na špecializované pracovisko, kde majú možnosť toto podozrenie potvrdiť. Aké vyšetrenia sa pre správnu diagnostiku vykonávajú, si môžete prečitať po kliknutí na tento odkaz - Vyšetrenia pre správnu diagnostiku mnohopočetného myelómu

 

Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.