medicc logo

MENU

Rakovina vs. vápnik, vitamín D, kyselina listová a selén

medicc
Vitamíny zohrávajú dôležitú úlohou v pôvode alebo v príčinách rakoviny. Taktiež existuje veľa overených údajov a štúdií týkajúcich sa užívania vitamínov a vitamínových doplnkov za účelom prevencie proti rakovine. Štúdie podporujú súvislosť medzi vyššou spotrebou vápnika a zníženým riziko rakoviny prsníka. Suplementácia kyselinou listovou nepreukázala zníženie rizika u rakoviny hrubého čreva a prostaty.

Existujú dôkazy, ktoré naznačujú že vitamíny zohrávajú dôležitú úlohou v pôvode alebo v príčinách rakoviny. Taktiež existuje veľa overených údajov a štúdií týkajúcich sa užívania vitamínov a vitamínových doplnkov za účelom prevencie proti rakovine.

Napriek množstvu uskutočnených štúdií ktoré boli publikované v tejto oblasti, množstvo presvedčivých dôkazov je limitovaných a veľa uskutočnených štúdií nebolo schopné preukázať vplyv užívania vitamínov na výskyt rakoviny a úmrtnosť na rakovinu.

Nedávno publikovaný článok vo významnom vedeckom časopise „Journal of the American Medical Association (JAMA)“ patrí k výnimkám. Štúdia, ktorá bola publikovaná v tomto časopise hodnotila dlhodobé účinky užívania multivitamínov u mužov. Výsledkom bolo 8% celkové zníženie výskytu rakoviny.

Tieto údaje pochádzajú zo štúdie s označením „Physicians’ Health Study II“ , ktorá zahŕňala viac ako 14 000 lekárov pôsobiacich v USA - mužov vo veku 50 a viac rokov. Táto štúdia skúmala účinky užívania multivitamínov od roku 1997 až do roku 2011.

Hoci výsledok tejto štúdie je pozitívny, niektoré otázky zostávajú stále nezodpovedané. Sú rovnaké účinky pozorované aj u žien? Má mať táto štúdia vplyv na zavedenie ďalších preventívnych opatrení, ako je odvykanie od fajčenia, cvičenie a podobne? Výsledky štúdie sú zaujímavé a majú v súčasnosti priniesť trochu svetla v oblasti výskumu, ktorý nepriniesol veľa pozitívnych výsledkov v minulosti.

Prečítajte si stručné zhrnutie niektorých vitamínov, ktoré boli testované v oblasti prevencie rakoviny:

Vápnik a vitamín D

Pozorovacie štúdie podporujú súvislosť medzi vyššou spotrebou vápnika a zníženým rizikom rakoviny prsníka. Taktiež je preukázané zníženie výskytu polypov vďaka suplementácii vápnikom a preto môže byť vápnik užitočný pri prevencii proti kolorektálnemu karcinómu.

V súčasnosti sú nezhody týkajúce sa výsledkov prevencie rakoviny a užívania vitamínu D.

Kyselina listová

Suplementácia kyselinou listovou nepreukázala zníženie rizika u kolorektálneho karcinómu a prostaty.

Pozorovacie štúdie spájajú užívanie vyššej dávky kyseliny listovej s vyšším rizikom rakoviny prostaty a prsníka.

Selén

Preskúmanie „Cochrane Database“ 49 prospektívnych pozorovacích štúdií a 6 randomizovaných kontrolovaných štúdií nepreukázalo žiadne spoľahlivé závery. Okrem toho, výsledky „Nutritional Prevention of Cancer Trial (NPCT)“ a „SELECT“ štúdie vzbudzujú obavy ohľadom suplementácie selénom.

 

Ďalšie štúdie dlhodobého charakteru sú potrebné pre zistenie skutočného významu jednotlivých vitamínov a ich vplyvu na prevenciu proti rakovine a jej liečenie.

Rakovina vs. vápnik, vitamín D, kyselina listová a selén - 4.6 out of 5 based on 8 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.