MENU

Rakovina a plodnosť u mužov a žien

medicc
U pacientov s diagnózou rakoviny, rovnako ako u pacientov uvažujúcich nad preventívnou operáciou, je dôležité vedieť, že môžu existovať spôsoby, ako si zachovať plodnosť. Liečba, ktorá pomáha predĺžiť život pacientky môže zároveň znamenať, že v budúcnosti nebude schopná mať deti. Táto situácia môže nastať taktiež aj u mužov liečených na rakovinu.

Príčiny spôsobujúce neplodnosť

Pre mladé ženy trpiace rakovinou môže byť situácia v ktorej sa nachádzajú priam ochromujúca. Musia čeliť rozhodnutiu o liečbe vrátane chirurgie, chemoterapie či rádioterapie. K tomuto bremenu sa ešte pridáva aj skutočnosť, že rovnaká liečba ktorá pomáha predĺžiť život pacientky môže zároveň znamenať, že v budúcnosti nebude schopná mať deti. Táto situácia môže nastať taktiež aj u mužov liečených na rakovinu.

U mužov niektoré postupy pri liečení môžu viesť k poškodeniu semenníkov čo môže mať za následok problémy s produkciou spermií. U žien môžu niektoré procedúry viesť k:

 • predčasnému zlyhaniu vaječníkov
 • predčasnej menopauze
 • genetickému poškodeniu vajíčok
 • ťažkostiam pri tehotenstve

Nie všetky liečby rakoviny budú mať vplyv na plodnosť a u každého človeka je situácia odlišná. K niektorým rozhodujúcim faktorom patrí:

 • druh rakoviny
 • odporúčané terapie
 • lokalizácia a fáza diagnostikovanej rakoviny
 • typy a dávky chemoterapie
 • dávky a umiestnenie rádioterapie

Faktory ovplyvňujúce plodnosť

Ďalšie faktory sú závislé na každom pacientovi osobitne, a to aký je stav plodnosti pred liečbou. Rovnako svoju úlohu zohráva aj vek pacienta, pretože riziko neplodnosti sa zvyšuje s vekom u mužov aj žien.

Problémy s plodnosťou môžu tiež nastať u mladých pacientov, ktorí nemali diagnózu rakovina, ale majú vysoké riziko na ochorenie rakovinou a to na základe známej dedičného syndrómu rakoviny rodine, ako napríklad:

 • Dedičný syndróm rakoviny prsníka a rakoviny vaječníkov (vzťahujúce sa k BRCA1 a BRCA2 mutácii)
 • Lynchov syndróm (vysoké riziko pre rakoviny reprodukčných orgánov)

Pacienti čelia možnosti, ako je preventívne odstránenie vaječníkov a maternice skôr, než sa rakovina vyvinie. Majú taktiež možnosť predimplantačnej genetickej diagnostiky (PGD). PGD ​​využíva pokročilú technológiu reprodukčnej a in-vitro fertilizácie, aby sa zabránilo prenosu geneticky rizikových faktorov na budúce deti.

U pacientov s diagnózou rakoviny, rovnako ako u pacientov uvažujúcich nad preventívnou operáciou, je dôležité vedieť, že môžu existovať spôsoby, ako si zachovať plodnosť. Tieto možnosti by mali byť prediskutované s vašimi lekármi.

 • Zdroj informácií: Everett, Jessica.: Cancer and Fertility. 25.08.2012. University of Michigan Comprehensive Cancer Center.
Rakovina a plodnosť u mužov a žien - 5.0 out of 5 based on 6 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.