MENU

Rakovina a štádiá jej prijatia pacientom

medicc
Prvé štádium je reakciou na príchod choroby. Pacient prežíva šok a všetky oznámenia popiera. Ako bežná obranná stratégia psychiky nastupujú po vyslovení diagnózy typické vety odmietania skutočnosti. Po prekonaní prvej fázy, kedy už nie je možné popierať danú skutočnosť, prichádza obdobie veľmi náročné pre rodinu a priateľov chorého a zdravotnícky personál. Celú osobu človeka ovládajú pocity krivdy, nespravodlivosti, závisti a hnevu.

Pokus o opis fáz prežívania závažného, život ohrozujúceho ochorenia akým rakovina je, bol realizovaný už niekoľkokrát s podobnými výsledkami. Najznámejšou odborníčkou v tejto oblasti je Elizabeth Kübler-Rossová, ktorá už v roku 1969 vydala knihu s názvom On Death and Dying. Na základe rozhovorov s nevyliečiteľne chorými pacientmi vytvorila krivku vyrovnávania sa s chorobou. V tejto knihe sú uvedené štádia psychického procesu, ktorými človek reaguje na príchod a rozvoj obávaného zhubného nádoru vedúceho k smrti.

Hoci lekársky pokrok posunul rakovinu do kategórie chronických ochorení a výrazne zvýšil dĺžku a kvalitu života a pravdepodobnosť uzdravenia, ľudia prežívajú fázy podobne ako pred mnohými rokmi, predovšetkým preto, že onkologické ochorenia stále ovplyvňujú mýty a nesprávne interpretácie. Znalosť týchto fáz je veľmi dôležitá predovšetkým pre samotného pacienta, ktorý môže lepšie pochopiť svoje vlastné reakcie a má možnosť ich ovplyvniť. Jednotlivé fázy Elizabeth Kübler-Rossová pomenovala nasledujúcim spôsobom: fáza negácie, agresie, vyjednávania, depresia a zmierenia.

Prvé štádium – negácia

Prvé štádium je reakciou na príchod choroby. Pacient prežíva šok a všetky oznámenia popiera. Ako bežná obranná stratégia psychiky nastupujú po vyslovení diagnózy typické vety ako: "Nie, to nemôže byť pravda, to nie je možné.", "Neverím tomu". Človek sa uchyľuje k negácii choroby, k popieraniu, zatváraniu očí pred skutočnosťou a sťahuje sa do svojho izolovaného sveta. Touto prvotnou fázou prechádzajú takmer všetci chorí, pretože získavajú čas na vysporiadanie sa s chorobou, zvolenie ďalších postupov a vyrovnanie sa s novou situáciou.

V tejto fáze je dôležité nadviazať vzájomný kontakt a vytvoriť prostredie dôvery medzi pacientom a zdravotníckym personálom. Fáza by mala byť len dočasná, sú však popísané prípady, kedy človek zotrvá v tejto fáze až do smrti. S popieraním skutočnosti sa môžeme stretnúť aj viackrát v priebehu choroby, predovšetkým v spojení s neúspechom liečby.

Druhé štádium – agresia

Po prekonaní prvej fázy, kedy už nie je možné popierať danú skutočnosť, prichádza obdobie veľmi náročné pre rodinu a priateľov chorého a zdravotnícky personál. Celú osobu človeka ovládajú pocity krivdy, nespravodlivosti, závisti a hnevu. Tento hnev môže vyrastať zo strachu zo smrti a z bolesti. Chorý človek reaguje podráždene, vybíja si svoju zlosť a zlobu na okolie, predkladá nezmyselné sťažnosti a požiadavky. Neexistuje nič s čím by bol pacient spokojný.

Všetky zainteresované osoby je nutné oboznámiť s koncepciou prežívania choroby, pretože práve v tejto fáze potrebuje chorý pochopenie a prijatie druhých, aby sa vo svojom vývoji v prijatí choroby posunul ďalej. Je nutné nebrať slovné útoky osobne, ale uvedomiť si, že sú dôsledkom životnej krízy. Ak je chorému venovaná náležitá pozornosť a predovšetkým čas, začne byť pokojnejší.

Tretie štádium – vyjednávanie

Táto fáza väčšinou trvá pomerne krátke obdobie, napriek tomu je pre chorého človeka dôležitá, pretože má motivujúci charakter. Chorý sa zameriava na individuálny cieľ v budúcnosti, ktorého by chcel dosiahnuť. Cieľom môže byť predĺženie života, zbavenie sa bolesti, rýchle vybavenie určitých záležitostí. Pacienti sa zvyčajne dohodnú v tajnosti s bohom, sľubujú konanie dobra, skromnosť a pokoru.

Ide o obdobie hľadania nových lekárskych prístupov. Hoci ústami lekára nebolo nič podstatného oznámené, pacient tuší, že jeho choroba bude dlhodobá alebo dokonca trvalá. V tomto období sa stretávame s výrokmi ako: "Hlavne, aby som sa dožil vnúčat" alebo "Kiež by som sa dočkal promócie svojej dcéry". Ak však sľuby vychádzajú z pocitu viny je nutné sa nimi zaoberať a oslobodiť chorého od zväzujúcich a nepríjemných pocitov.

Štvrté štádium – depresia

V tejto fáze pacient prežíva hlboký smútok, ľútosť, pocit veľkej straty, rezignuje na liečbu. Človek už nedokáže svoje ochorenie ďalej popierať, plne si uvedomuje vážnosť situácie. Depresia vychádza z neschopnosti plniť svoju spoločenskú úlohu (rolu matky, živiteľa rodiny, zamestnancov), zo zhoršenia choroby a konca života - očakávania toho čo bude. V týchto chvíľach je pre chorého neoceniteľná prítomnosť blízkych, podpora chorého vo vyjadrení jeho obáv a emócií a trpezlivé načúvanie. Nie je vhodné smútok zľahčovať prehnaným optimizmom, ktorým si chorého skôr vzdialime.

Piate štádium - zmierenie

Konečné prijatie pravdy môže mať podobu dôstojného pokoja a vyrovnanosti, ale aj rezignácie alebo zúfalstva. Ak sa pacient vyrovná so svojím stavom, dôjde k vnútorného mieru a pokoju. Zníži sa potreba komunikácie a záujmu o okolité dianie. Tichá prítomnosť či stisk ruky však môžu ešte chorého uistiť, že nezostal opustený.

Toto štádium nepredstavuje však predčasné vzdanie sa, ale prijatie skutočnosti. Veľmi často sa objavuje pokora k životu. Podobne ako v detstve sa aj v závere života objavuje rastúca potreba spánku. V tejto fáze potrebuje viac pomoc rodina ako sám pacient. Rozdiel medzi prijatím a rezignáciou výstižne popisuje Elizabeth Kübler-Rossová: "Pacienti, ktorí svoj osud prijali, získavajú veľmi osobitý výraz vyrovnanosti a mieru. V ich tvárach sa odráža stav vnútornej dôstojnosti. Ľudia, ktorí len na svoj ​​osud rezignovali tento výraz chýba, naopak v ich tvárach môžeme vidieť zatrpknutosť a duševné trápenie ako výraz pocitu márnosti, zbytočného usilovania a chýbajúceho zmieru. Tento výraz je veľmi ľahko odlíšiteľný od výrazu ľudí, ktorí dosiahli naozajstného štádia prijatie pravdy. "

  • Zdroj informácií: SVATOŠOVÁ, M. Hospice a umění doprovázet, CALLANANOVÁ, M., KELLEYOVÁ, P. Poslední dary, VODVÁŘKA, P. Poznámky k bio-psychosociální problematice onkologie, VODVÁŘKA, P. Poznámky k bio-psychosociální problematice onkologie, KŘUPÁLOVÁ, H.: Důsledky rakoviny tlustého střeva a konečníku aneb základní změny ve fyzické, psychické, sociální a spirituální stránce onkologicky nemocného člověka, VODVÁŘKA, P. Křížová cesta nemocného rakovinou, RUCKI, Š. Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení, ŽALOUDEK, P. Myšlenky během ozařovací terapie, http://www.mou.cz/cz/psychologicky-pruvodce-pro-onkologicky-nemocne/article.html?id=63
Rakovina a štádiá jej prijatia pacientom - 4.5 out of 5 based on 2 reviews
Páči sa?
Komentáre  
0 # Viktor 2016-05-24 11:09
Dobrý deň,

chcem Vás poprosiť o poslanie ebooku o antioxidantoch na vyššie uvedenú adresu.

Ďakujem Vám.
Odpovedať
0 # zita 2017-06-25 15:23
chcela som sa opitat druh je vo 4, stadiu,chodime na chemoterapie kazde trib tydne boli ho uz aj jedna noha nemoze mocit dobre boli sme vcera na pohotovosti dali mu injekciu a mam v pondelok ist snim na neurogologicke vy setrenie ci nema prostatu nesuvisi to ze je uz v pokrocilom stadiu dik
Odpovedať
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.