MENU

Rakovina pečene a vírusové hepatitídy (Hepatitída B)

medicc
Medzi kancerogénne vírusy patria aj niektoré hepatotropné vírusy – vírus hepatitídy B a C. Odhad výskytu je 500 miliónov prípadov celosvetovo a ročne sa pripisuje okolo 1,5 milióna úmrtí spojených s hepatitídou typu B. Pri hepatitíde dochádza k poškodzovaniu buniek pečene v snahe zlikvidovať vírusové častice, ktoré ich napadli.

Hepatitída B

K spôsobom infikovania patrí prenos krvou, sexuálnym stykom a z matky na dieťa. Vírus HBV je veľmi odolný. Odoláva mydlám aj niekoľko minútovému varu. Infekčnosť si dokáže uchovať až pol roka pri izbovej teplote a vydrží najmenej týždeň v krvi zaschnutej striekačky.

Prenáša sa všetkými telesnými tekutinami: krvou, semenom, vaginálnymi sekrétmi, močom, materským mliekom, slinami aj slzami. V tele sa množí nielen v pečeni, ale aj v kostnej dreni, v bielych krvinkách a jeho stopy sa našli aj v pankrease.

Inkubačná lehota je veľmi dlhá. Trvá od 30 do 180 dní, väčšinou 3 mesiace. Prejavy infekcie sú rôzne. V prodromálnom (začiatočné, nešpecifické) štádiu prevládajú kožné reakcie alergického typu, bolesti kĺbov a svalov, príp. neurologické ťažkosti. U novorodencov a u malých detí prebieha infekcia väčšinou asymptomaticky. So zvyšujúcim sa vekom pribúdajú prejavy infekcie.

 

Priebeh ochorenia

Hepatitída typu B môže prebehnúť akútne, ale na rozdiel od hepatitídy A prechádza do chronic­kosti. Po infekcii hepatitídou B je imunitný systém akoby paralyzovaný a umožňuje množenie vírusu až do dosiahnutia extrémnych hodnôt v krvi.

Aktivácia imunitného systému prebieha v rozmedzí 7 týždňov a 6 mesiacov. Imunokompetentný (schopný efektívnej imunitnej odpovede) jedinec sa s infekciou vyrovná, ale u oslabených môže infekcia v tele perzistovať. Samotné poškodenie tkaniva pečene je spôsobené z väčšej časti imunitným systémom hostiteľa, ktorý v snahe zneškodniť vírusové častice likviduje vlastné bunky. V 10 % prípadov u dospelých a až v 90 % prípadov u novorodencov dochádza k vývinu chronickej hepatitídy.

 

Rakovina pečene a hepatitída

O chronickej hepatitíde hovoríme vtedy, keď hepatitída trvá dlhšie ako 6 mesiacov. Zvýšené riziko prechodu do chronickosti majú muži a deti. S rastúcou dĺžkou chronickej infekcie stúpa riziko cirhózy pečene. Cirhóza je prekancerózou hepatocelulárneho karcinómu (rakovina pečene). Až 80 % hepatocelulárnych karcinómov je vyvolaných chronickou infekciu HBV. V 75 % prípadov u dospelých a až v 90 % prípadov u detí prebieha infekcia asymptomaticky.

Jednu časť tvoria takzvaní zdraví nosiči, u ktorých sa nenájdu žiadne známky poškodenia pečene alebo iných orgánov, ale dá sa u nich dokázať prítomnosť vírusu. Takzvaní asymptomatickí nosiči sú klinicky zdraví, ale histologicky či funkčne sa dá u nich dokázať poškodenie pečene.

Symptomatických pa­cientov môžeme rozdeliť na 3 skupiny.

  • V prvej je anikterická (bez žltačky) forma hepatitídy, ktorá sa zo začiatku môže prejaviť infektom dýchacích ciest, teplotou, tráviacimi ťažkosťami, bolesťami svalov a hlavy. Neskôr sa môže pridať aj pnutie pod zvýšenie hepatálnych enzýmov.
  • Ďalšia je ikterická forma, kde je prítomná žltačka a sú výrazne zvýšené pečeňové enzýmy.
  • Poslednou možnosťou je forma, kde dochádza k zlyhaniu pečeňových funkcií a je vysoká úmrtnosť.

 

Diagnostika hepatitídy B

Diagnóza hepatitídy B sa stanovuje na základe prítomnosti HBV antigénov a ich protilátok v krvi. Po prekonaní infekcie je imunita doživotná.

Terapia akútnej hepatitídy spočíva v úprave stravovania a v znížení telesnej aktivity. Odporúča sa vynechať mastné jedlá, alkohol, veľké množstvá liekov a ostatných látok, ktoré zaťažujú pečeň. Pri chronickej infekcii sa ordinuje interferón alfa a antivirotiká (lamivudin). Táto liečba však zazna­menáva úspech len v 33 % prípadov.

V našich podmienkach sú ohrození najmä intravenózni narkomani, osoby s mnohými homo- aj heterosexuálnymi kontaktmi, hemodialyzovaní a príjemcovia krvi (hemofilici–porucha zrážanlivosti krvi) či krvných derivátov a transplantátov, zdravotnícky personál, chovanci a personál v ústavoch pre duševne chorých a deti matiek s chronickou infekciou. Ohrození sú aj ľudia s piercingom, s tetovaním alebo jedinci žijúci s infikovaným v jednej domácnosti.

Nakaziť sa dá zle vydezinfikovanými nástrojmi u zubára, na akupunktúre, u holiča, kaderníka či na pedikúre. Takisto spoločným používaním predmetov osobnej hygieny, ako je holiaci strojček, zubná kefka alebo hrebeň, s infikovanou osobou. V rozvinutých krajinách sa očkovaním rizikových skupín pacientov, vyšetrovaním darcov krvi podarilo znížiť množstvo nakazených. Nevyhnutná je sebareflexia a zmena správania v mnohých situáciách.

 

Očkovanie proti hepatitíde typu B

Proti hepatitíde B sa očkuje rekombinantnou DNA vakcínou. Vyrába sa vložením časti genómu HBV do genómu kvasinky. Kvasinky potom produkujú časti vírusu s jeho povrchovými antigénmi, ktoré rozoznáva imunitný systém. Očkovať možno už deti po narodení. Očkovacia látka sa aplikuje do svalu a podáva sa v 3 dávkach. Druhá dávka sa podáva mesiac po prvej a tretia šesť až desať mesiacov po druhej (0-1-6).

Ochranný účinok očkovania sa odhaduje na 5 až 25 rokov, pričom najdlhší je u pacientov, ktorým sa už po 1 dávke vytvorili vysoké koncentrácie protilátok v krvi, a u pacientov, ktorí boli počas svojho života vystavení infekcii. Za 1 – 4 mesiace po poslednej dávke sa dostaví úplný ochranný účinok u 85 až 90 % očkovaných. V prípade, že dôjde k vystaveniu organizmu infekcii, telo očkovaného si vytvorí protilátky oveľa rýchlejšie.

Nežiaduce účinky vakcinácie sú bolesť v mieste vpichu, horúčka, ospalosť či bolesti hlavy. Kontraindikáciou sú alergie na zložky vakcíny či kvasinky a práve prebiehajúce ťažké ochorenie.

Zdroje: MUDr. Marian Oltman, PhD.:Vírusové hepatitídy a možnosť vzniku rakoviny pečene. 2009. Liga proti rakovine SR , ISBN 978-80-89201-44-0. Publikované so súhlasom LPR

Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.