MENU

Prevencia rakoviny prsníka pomocou hormonálnej terapie a vedľajšie účinky

medicc
Vedľajšie účinky hormonálnej liečby závisia do značnej miery na konkrétnom lieku a typu liečby. Výhody a riziká užívanie hormonálnej terapie je potrebné starostlivo zvážiť pre každú ženu. Návaly horúčavy, nočné potenie, suchosť pošvovej sliznice a sú časté nežiaduce účinky hormonálnej liečby. Hormonálna terapia tiež narúša menštruačný cyklus u žien pred menopauzou.

Môže byť hormonálna terapia použitá na prevenciu rakoviny prsníka?

Áno. Väčšina skoro zachytených rakovin prsníka je ER-pozitívnych, klinické štúdie skúmali, či hormonálna terapia môže byť použitá na predídeniu rakoviny prsníka u žien, ktoré majú zvýšené riziko vzniku tohto ochorenia.

Veľká klinická štúdia “Breast Cancer Prevention Trial“ zistila, že Tamoxifén užívaný po dobu 5 rokov, znižuje riziko vzniku invazívneho karcinómu prsníka o 50 percent u žien po menopauze, ktoré mali zvýšené rizikom vzniku ochorenia. Ďalšia veľká štúdia týkajúca sa Tamoxifenu a Raloxifénu zistila, že 5 rokov užívania Raloxifénu znižuje riziko rakoviny prsníka u takých žien približne o 38 percent.

V dôsledku týchto výskumov boli obe liek (Tamoxifen a Raloxifén ) schválené FDA (Food and Drug Administration – v USA) ako lieky znižujúce riziko vzniku rakoviny prsníka u žien s vysokým rizikom ochorenia. Tamoxifén je schválený pre použitie bez ohľadu na menopauzálny stav. Raloxifén je schválený pre použitie iba u žien po menopauze.

Pri inhibítore aromatázy Exemestane sa tiež zistilo, že znižuje riziko rakoviny prsníka u žien po menopauze so zvýšeným rizikom ochorenia. Po 3 rokoch sledovania v inej štúdii, u žien, ktoré užívali Exemestan bolo 65 percentná menšia pravdepodobnosť vzniku rakoviny prsníka ako u žien, ktoré užívali placebo. Dlhšie nadväzujúce štúdie budú potrebné na určenie, či zníženie rizika vývoja rakoviny prsníka pri užívaní Exemestanu zostanú platné aj v priebehu času, rovnako ako pochopenie všetkých rizik spojených s liečbou Exemestanom. Hoci Exemestan bol schválený FDA pre liečbu žien s ER-pozitívnym karcinómom prsníka, nebol schválený pre prevenciu rakoviny prsníka.

Vedľajšie účinky hormonálnej liečby

Vedľajšie účinky hormonálnej liečby závisia do značnej miery na konkrétnom lieku a typu liečby. Výhody a riziká užívanie hormonálnej terapie je potrebné starostlivo zvážiť pre každú ženu.

Návaly horúčavy, nočné potenie, suchosť pošvovej sliznice a sú časté nežiaduce účinky hormonálnej liečby. Hormonálna terapia tiež narúša menštruačný cyklus u žien pred menopauzou. Menej časté, ale závažné nežiaduce účinky liekov pri hormonálnej terapii sú uvedené nižšie.

Tamoxifén

Riziko vzniku krvných zrazenín, a to najmä v pľúcach a nohách, mŕtvica , šedý zákal, endometria a maternicové nádory, úbytkok kostnej hmoty u premenopauzálnych žien, zmeny nálady, depresie a strata libida

U mužov: bolesti hlavy, nevoľnosť, vracanie, kožná vyrážka, impotencia, a pokles sexuálnej túžby

Raloxifén

Riziko vzniku krvných zrazenín, a to najmä v pľúcach a nohách, mŕtvica u niektorých podskupin pacientov, ovariálne potlačenie, úbytku kostnej hmoty, zmeny nálady, depresie a strata libida

Inhibítory aromatázy

Riziko srdcového infarktu, angíny pectoris, srdcového zlyhania, a hypercholesterolémie, úbytku kostnej hmoty, bolesť kĺbov, zmeny nálady a depresie, fulvestrant, gastrointestinálne príznaky, strata sily, bolesť

Kombinovaná stratégia striedania, v ktorej pacient užíva Tamoxifén po dobu 2 až 3 rokov a následne užíva inhibítor aromatázy po dobu 2 až 3 rokov, môžu viesť k najlepšiemu pomeru výhod a poškodenia týchto dvoch typov hormonálnej terapie.

Môžu iné lieky ovplyvniť hormonálnu terapiu?

Niektoré lieky, vrátane niekoľkých bežne predpisovaných antidepresív inhibujú enzým CYP2D6. Tento enzým hrá dôležitú úlohu pri využití Tamoxifénu organizmom, pretože metabolizuje, alebo zapríčiní rozpad Tamoxifénu do molekúl, alebo metabolitov, ktoré sú oveľa aktívnejší ako Tamoxifén sám.

Možnosť, že antidepresíva môžu kvôli inhibícii CYP2D6 spomalia metabolizmus tamoxifénu a znížia jeho účinnosť je značná. Jedna štvrtina pacientov s rakovinou prsníka zažila klinickú depresiu a môžu byť liečení práve týmto typom antidepresív. Okrem toho sa tento typ liekov niekedy používa na liečbu návalu horúčavy, ktorá je spôsobená hormonálnou terapiou.

Práve kvôli týmto skutočnostiam veľa odborníkov naznačujú, že pacienti, ktorí užívajú antidepresíva spolu s Tamoxifénom by mali konzultovať možnosti liečby so svojím lekárom.

  • Zdroj informácií: National Cancer Institute.: Hormone Therapy for Breast Cancer Dostupné z [http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Therapy/hormone-therapy-breast] Disclaimer: "The U.S. National Cancer Institute does not currently endorse any foreign-language translations of NCI information by other organizations or individuals, and no such endorsement should be inferred."
Prevencia rakoviny prsníka pomocou hormonálnej terapie a vedľajšie účinky - 5.0 out of 5 based on 3 reviews
Páči sa?
Komentáre  
0 # Helena 2016-06-22 17:47
Mám záujem o e-knihu.
Odpovedať
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.