MENU

Liečba komplementárnou a alternatívnou medicínou + Malígny melanóm kože

medicc
Ďalšie dva kratšie príspevky špecializovanej prílohy spoločnosti Media Planet, uverenejné v denníku Pravda. Pozrieme sa na porovanie a odporučenie konvenčnej medicíny ohľadom komplementárnej a alternatívnej medicíny pri liečbe rakoviny. Obozretnosť a otázky sú namieste u akéhokoľvek typu liečby. Nakoniec si môžete prečítať zopár typov ohľadom nádorov kože.

Liečba komplementárnou a alternatívnou medicínou

Ak hovoríme o problémoch, ktoré sa týkajú rakoviny, nedá sa vyhnúť dvom pojmom, ktoré sa v diskusiách a správach objavujú čoraz častejšie – komplementárna a alternatívna medicína.

Čo sa skrýva pod týmito pojmami?

Základom dnešnej liečby nádorových chorôb sú metódy, ktoré sa prednášajú na lekárskych fakultách, a postupne sa dopĺňajú v doškoľovacích kurzoch. Do komplementárnej a alternatívnej liečby patrí napríklad aj akupunktúra, homeopatia, aromaterapia, bylinková či megavitamínová liečba.

Komplementárna a alternatívna – aký je rozdiel?

Kým komplementárna liečba je doplňujúcou formou bežne používanej terapie, alternatívna medicína má nahradiť tradičnú, školskú medicínu. V súčasnosti sa na onkologických oddeleniach používajú overené liečebné metódy. Každá liečebná metóda, ktorá sa dostala do klinického používania, prešla náročným, a často aj dlhotrvajúcim overovacím procesom v laboratóriách a klinických testoch. Pri takomto testovaní sa overuje účinnosť, optimálne dávkovanie, ale aj nežiaduce účinky lieku.

Bezpečné používanie alternatívnej liečby

Najväčším nebezpečenstvom alternatívnej medicíny je, že sa popri nej zanedbajú spôsoby liečenia, ktoré pacientovi dokázateľne poskytujú možnosť podstatného zlepšenia jeho stavu, prípadne aj vyliečenia.

Nemožno však povedať, že by sa súčasná lekárska veda stavala ku komplementárnej a alternatívnej medicíne jednoznačne zamietavo. Na niektorých novovznikajúcich lekárskych fakultách sa prednášajú aj metódy patriace do týchto oblastí.

Dôležitosť bezpečnej a overenej liečby

Povinnosťou školskej medicíny je presviedčať zástancov týchto metód, aby bez overovacích testov do liečby rakoviny nové metódy nezavádzali. Pacientov by tak mohli poškodiť – finančne (v prípade komplementárnej liečby) alebo dokonca aj na živote (pri alternatívnej liečbe). „Potrebu zavádzať do liečby rakoviny iba overené metódy zdôrazňuje aj nedávno publikované vyhlásenie Európskej ligy proti rakovine.“

Dr. Viliam Ujházy, DrSc., Onkológ

 

Malígny melanóm kože

Počet kožných nádorov na celom svete dramaticky narastá. Väčšina nádorov je dobre liečiteľná. Malígny melanóm, ktorý vzniká predovšetkým pôsobením ultrafialového žiarenia, je však extrémne nebezpečný.

trioderm

  • Používajte opaľovacie krémy
  • Pri každom pobyte na slnku sa natierajte prípravkom s UVA a UVB ochranou.
  • Používajte ochranný faktor minimálne 20 pre dospelých, 30 pre deti.
  • Krém nanášajte každé dve hodiny.
  • Minimalizujte pobyt na slnku
  • Nevystavujte sa slnečnému žiareniu medzi 11. – 14. hodinou.
  • Pozor na opaľovanie pri veternom počasí, ktoré organizmus ochladzuje.
  • Pozor na pobyt pri vode alebo snehu (zintenzívňujú silu lúčov).
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.