medicc logo

MENU

Onkologický ústav svätej Alžbety

Onkologický ústav svätej Alžbety, s.r.o. patrí po 265 rokoch, ktoré zhruba uplynuli od založenia rovnomennej nemocnice, podľa viacerých ukazovateľov, ale tiež hodnotení pacientov a poisťovní, nielen medzi vedúce špičkové onkologické, ale tiež preventívne, stomatologické, všeobecné i fakultné (pripravujúce lekárov) zdravotnícke zariadenia na Slovensku.

Ústav poskytuje špeciálnu zdravotnú starostlivosť na medzinárodnej úrovni kvality podľa certifikátu ISO 9001. Laboratóriá ústavu majú ako jedno z mála pracovísk v SR akreditáciu pre celú Európsku úniu. Ústav je zároveň jediným zariadením s lôžkovým oddelením nukleárnej medicíny. Pripravený je pre jadrové elektrárne v západoslovenskom regióne ošetrovať i kontaminované osoby.

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. je dnes moderným neštátnym zdravotníckym zariadením, ktoré slúži potrebám onkologických pacientov z celého územia Slovenska. Ústav je začlenený do siete zdravotníckych zariadení a má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami pôsobiacimi v SR

V Onkologickom ústave sv. Alžbety, s.r.o. je 7 posteľových oddelení s kapacitou 203 postelí (chirurgické, onkogynekologické, maxilo–faciálnej chirurgie, intenzívnej medicíny, interné, rádioterapeutické a nukleárnej medicíny). Ďalej v ňom funguje 25 bezposteľových oddelení, 74 odborných ambulancií a Lekáreň sv. Alžbety, slúžiaca potrebám ústavu aj verejnosti.

Po odbornej stránke je Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. jediným centrom v SR, kde sa vykonáva liečba malígnych ochorení otvorenými rádionuklidmi, stereorádiochirurgiou, intenzitu modulovanou rádioterapiou, liečba laserom a fotodynamickými postupmi. Je tiež jediným pracoviskom, kde sa realizuje diagnostika nádorov pomocou pozitrónového emisného tomografu ako aj pomocou viacerých špeciálnych laboratórnych vyšetrení.

V rámci 15 kliník sa v OÚSA v širokom merítku vykonáva pregraduálna a postgraduálna výchova študentov pre potreby LFUK, SZU, TU a VŠZaSP sv. Alžbety.

V Ústave sa kladie veľký dôraz aj na psychologické aspekty, na pozitívny a citlivý prístup personálu k neraz ťažko chorým pacientom vychádzajúci z kresťanských princípov, pre ktoré bola pred vyše 200 rokmi nemocnica sv. Alžbety zriadená. Cieľom poskytovania duševného zdravia slúži pacientom aj ústavná kaplnka, kde sú každodenne vykonávané bohoslužby.

Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.