MENU

Bolesť chrbta môže signalizovať zriedkavé národové ochorenie

medicc
Mnohopočetný myelóm je zriedkavé nádorové ochorenie krvi, ktoré pripomína leukémiu. Ešte nedávno ho nebolo možné liečiť účinne. Nová liečba je menej toxická a výskyt relapsov je nižší.

Na otázky odpovedá prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.

 

Akým ochorením je mnohopočetný myelóm?

Mnohopočetný myelóm patrí medzi nádorové ochorenia krvi. Vzniká v kostnej dreni transformáciou a nahromadením B-lymfocytov do ich vývojových foriem – plazmocytov. Nazývame ich aj myelómové bunky.

Tieto nádorové bunky sa nekontrolovane množia a potláčajú zdravú krvotvorbu. Produkujú látky (cytokíny), ktoré zvýšene odbúravajú kosti a vytvárajú v nich ložiská, ktoré na röntgenových snímkach vyzerajú ako otvory.

Akými príznakmi sa prejavuje mnohopočetný myelóm?

Symptomatický alebo rozvinutý myelóm sa manifestuje únavovým syndrómom s celkovou slabosťou, poklesom hmotnosti, bolesťami rôznych častí skeletu, prejavmi anémie, zhoršením funkcie obličiek a opakovanými, rôzne závažnými infekciami.

Ktorú skupinu obyvateľstva ochorenie najčastejšie postihuje?

Mnohopočetný myelóm je ochorením ľudí vo vyššom veku. Najčastejšie sa diagnostikuje vo vekovej kategórii 60 – 70 rokov. O niečo viac ako ženy ochorenie postihuje mužov.

Na základe čoho pacient či lekár zistí, že niečo „nie je v poriadku“, a že by mohlo ísť o mnohopočetný myelóm?

Na myelóm je nutné myslieť, ak sa objaví nová, neočakávaná a neustupujúca bolesť chrbta, znižuje sa telesná výška, vzniká patologická zlomenina a ďalšie prejavy osteoporózy. Ochorenie sa však môže prejavovať aj ďalšími, menej obvyklými príznakmi. Tie sa veľakrát prehliadajú, alebo sa pripisujú veku.

Mnohokrát sa stáva, že pacient s bolesťami kostí je poslaný na vyšetrenie k reumatológovi, neurológovi, ortopédovi, prípadne na rehabilitáciu, a až po dlhšom období sa dostane k hematológovi, ktorý sa liečbou tohto ochorenia zaoberá. Preto sú mnohí pacienti diagnostikovaní v neskorých štádiách, keď už došlo k nezvratnému postihnutiu dôležitých orgánov.

Ako prebieha diagnostika mnohopočetného myelómu?

Keďže je optimálne, aby bolo ochorenie diagnostikované skôr, ako príde k nezvratnému poškodeniu orgánov, akým sú napríklad kompresívne fraktúry stavcov, poškodenie miechy a závažné poškodenie obličiek, zaviedli sme spolu s kolegami z Českej republiky program s názvom CRAB.

C indikuje vysokú hladinu kalcia, ktoré je uvoľňované z poškodených kostí, R – renálne postihnutie, A – anémiu a B značí „Bone“, postihnutie kostí. V tomto programe edukujeme lekárov prvého kontaktu, ale aj ortopédov, neurológov, reumatológov a nefrológov, ku ktorým pacienti s komplikáciami myelómu často prichádzajú.

V ostatných rokoch priniesla moderná liečba pri mnohých ochoreniach výrazný pokrok. Do akej miery je v súčasnosti možné mnohopočetný myelóm kontrolovať?

Donedávna sa toto ochorenie považovalo za nevyliečiteľné. Dnes dokážeme vďaka modernej liečbe časť pacientov s touto diagnózou vyliečiť. U niektorých chorých môžeme myelóm prirovnať k chronickému ochoreniu.

Ak majú vhodne zvolenú kombinovanú liečbu doplnenú udržiavacou liečbou s nižšími dávkami cytostatík, môžu kvalitne prežívať desaťročia. Kombinovaná liečba vedie nielen k zlepšeniu kvality života, znamená aj nižšiu návratnosť ochorenia v podobe relapsov.

Aké sú výhody, a naopak nevýhody novej liečby?

Nové lieky sú menej toxické. Cielia na nádorovú bunku, ale aj na mikroprostredie kostnej drene, ktoré ju udržuje pri živote a zabezpečuje jej funkčnosť. Vďaka novým liekom majú možnosť sa kvalitne liečiť aj starší pacienti, pre ktorých je vysokodávková chemoterapia riziková.

Najzávažnejšou komplikáciou, ktorá sprevádza aj novú liečbu, je polyneuropatia. Prejavuje sa pocitom mravenčenia, pálenia, bolesťami končatín, a môže viesť i k obmedzeniu pohyblivosti pacienta. Správna liečba neuropatie je podstatnou súčasťou terapie aj pri tomto ochorení.

V súvislosti so zriedkavými ochoreniami sa mnoho diskutuje o dostupnosti liečby. Je pre slovenských pacientov nová liečba dobre dostupná? Preplácajú ju poisťovne?

tothovaLieky schválené v Európskej únii sú dostupné aj našim pacientom. Vzhľadom na to, že ide o nádorové ochorenie, zdravotné poisťovne predpísanú liečbu plne hradia.

V zahraničí však majú pacienti častejšie možnosť dostávať ešte modernejšie lieky, v rámci klinických štúdií, najmä v období relapsu ochorenia, ak boli vyčerpané možnosti doposiaľ dostupnej liečby. Ich zavedenie očakávame v blízkej budúcnosti aj na Slovensku.

 

prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
ÚLKB, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice

Za poskytnutie článku ďakujeme spoločnosti Mediaplanet

Bolesť chrbta môže signalizovať zriedkavé národové ochorenie - 5.0 out of 5 based on 1 review
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.