medicc logo

MENU

Vývoj nových liekov proti rakovine

medicc
Predklinický proces je pomerne komplikovaný. V prvom rade sa zameriame najprv na biológiu, aby sme boli schopní zobraziť úplne sekvencie udalostí spojených s chorobou, ktoré prebiehajú v tele. Následne sa zapoja do procesu farmaceutické spoločnosti.

Ako prebieha výskum a vývoj nových liekov, ktoré majú pomôcť v boji s rakovinou? Na túto tému sa vyjadril odborník doktor Moshe Talpaz, ktorý je zástupca riaditeľa nadnárodného onkologického strediska U-M. (U-M Comprehensive Cancer Center).

Na otázku čo je prvou časťou procesu vývoja nového lieku a kedy sa výskum začne na pacientoch sa vyjadril nasledovne:

„Predklinický proces je pomerne komplikovaný. Akademické zdravotné strediská majú za úlohu objaviť všetko to, čo sa spája s ochorením, ako je napríklad mutácia, vďaka ktorej vznikajú choroby, napríklad aj rakovina. V prvom rade sa zameriame najprv na biológiu, aby sme boli schopní zobraziť úplne sekvencie udalostí spojených s chorobou, ktoré prebiehajú v tele."

„Následne sa zapoja do procesu farmaceutické spoločnosti. Tieto spoločnosti študujú veľa rozdielnych molekúl v snahe identifikovať tie, ktoré majú vlastnosti potrebné na to, aby sa z nich mohli potenciálne stať liečivá. Tie sa následne stávajú predmetom rozsiahleho testovania na zvieratách, aby bolo dokázané že tieto nové liečivá fungujú bezpečne v ľudskom organizme."

„Fáza (I.) testovania na ľuďoch si kladie za cieľ nájsť maximálnu tolerantnú dávku. Zvyčajne sa začína s veľmi nízkymi dávkami kvôli kontrole toxicity. Pri nájdení optimálnej odporúčanej dávky sa začína ďalšia fáza (II.)."

„Táto fáza zahŕňa rozsiahlejšie testovanie kde sa snažíme dokázať, či je táto nová látka účinná a ktoré nádory na ňu reagujú."

„Fáza III. je štúdia na veľkej skupine náhodne vybratých pacientov, v ktorej sa porovnáva táto nová látka so súčasnými liečivami. Ak táto nová látka dosiahne výrazné pokroky a splní stanovené ciele, je prijateľná pre vládne orgány a tie ju schvália."

"Od začiatku až do konca trvá vývin typického klinického liečiva približne 7 až 10 rokov. Ak liek počas vývoja preukazuje pozoruhodné vlastnosti a jeho využitie by malo okamžitý veľký význam, môže prebehnúť zrýchlený proces pri ktorom by mohla byť táto nová látka schválená 3 roky po začatí klinických štúdií."

Vývoj nových liekov proti rakovine - 4.9 out of 5 based on 8 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.