MENU

Alkohol, červené víno a rakovina žalúdka

medicc
V našej spoločnosti prevláda názor, že alkohol povzbudzuje chuť k jedlu a zároveň aj zlepšuje trávenie. Môže však spôsobiť konzumácia alkoholu rakovinu žalúdka? A ako je to s červeným vínom?

Žalúdok (Gaster) nadväzuje na pažerák, a je situovaný v ľavej hornej časti dutiny brušnej. Z veľkej časti je ukrytý pod ľavým rebrovým oblúkom. Jeho tvar možno opísať ako vak. Cieľom žalúdka je požitú potravu sceliť a v menších dávkach dopraviť do tenkého čreva. Vnútri žalúdka nastáva absorbovanie niektorých látok (jednoduché sacharidy, alkohol).

 

Žalúdok pod drobnohľadom štúdií

 

V štúdii, ktorá prebiehala v Londýne, bolo cieľom zistiť vplyv konzumácie alkoholu na riziko žalúdočného karcinómu. Rakovina žalúdka (alebo inej časti tráviacej sústavy) patrí medzi jedny z najčastejších príčin úmrtí vo svete. Epidemiologické poznatky o užívaní alkoholu vo vzťahu k žalúdočnému karcinómu zostávajú sporné. Táto štúdia ukazuje prepojeni medzi spotrebou alkoholu (najmä z etanolu) a rozvojom žalúdočného ochorenia rakovinotvorného typu v litovskej populácii. Bola pozorovaná aj spotreba vína u mužov - efekt acetaldehydu na rozvoj žalúdočného karcinómu však nebol potvrdený.

 

Pre prevenciu ochorenia žalúdka bolo preukázané, že konzumácia vínneho likéru z rebarbory ​​možno predísť žalúdočným vredom. Tento prípravok má veľmi dobré účinky pre lepšie trávenie, antibakteriálnu a antivírusovú schopnosť. Chutí dobre a je vhodný aj pre zlepšenie funkciu pečene a posilnenie krvného obehu.

Vino flasa

Zaujímavú štúdiou uskutočnilii vedci Lippincott Williams a Wilkins, ktorí uviedli, že po požití menej ako trinástich pohárov vína za týždeň je možné znížiť riziko spojené s rakovinou žalúdka. Celý pokus bol vykonávaný lineárnou skúškou trend. V závere štúdie bolo naznačené, že denný príjem vína môže zabrániť rozvoju rakoviny žalúdka.

 

Rakovina žalúdka a víno

 

V ďalšej štúdií bolo dokázané že polyfenoly, prítomné v rôznych potravinách a nápojoch, udržali pozornosť vedcov v posledných rokoch – ich účinku na ľudské zdravie sa venovalo viacero výskumov a štúdií.

 

Červené víno je bohatým zdrojom polyfenolov a ich antioxidačné a proti nádorové účinky boli preukázané v rôznych in vitro a in vivo systémoch. Z celkových polyfenolov v červenom víne tvorí viac ako 70% čistený epikatechín, kvercetín a resveratrol. Výsledky štúdií naznačujú, že pri nízkej koncentrácii polyfenolov a následnej konzumácii vína môžu mať látky vo víne priaznivý antiproliferačný účinok na rast buniek.

 

Účinné látky vo víne v boji proti rakovine

 

Kvercetín je prírodná zložka, ktorá je hojne prítomná v hrozne, červenom víne a ďalších potravinárskych výrobkoch. Je všeobecne známe, že má silné antiproliferatívne účinky proti rôznym malígnym bunkám. Skupina vedcov v Oxforde sa zamerala na skúmanie účinku kvercetín apoptózy, v snahe identifikovať účinné liečivo ako potenciálneho kandidáta na liečbu rakoviny žalúdka. Karcinogénne bunky žalúdka boli ošetrené látkou kvercetín a morfológia buniek bola stanovená pomocou svetelnej a transmisnej elektrónové mikroskopie. Boli zistené niektoré morfologické znaky apoptózy ako je napríklad zmrštenie buniek. Tieto výsledky naznačujú, že kvercetín môže indukovať apoptózu (programovanú bunkovú smrť) z BGC-823 buniek.

vinob 

Taníny sú skupinou polyfenolov, ktoré sú dôležité pre karcinogénnu a kardiovaskulárnu ochranu. Prínosy pre zdravie sú spojené s koncentráciou trieslovín. Ďalšia štúdia udáva, že po požití červeného vína sa kondenzujú frakcie tanínov. Tie vyhodnotia stabilitu rozpustných komplexov vytvorených medzi jednotlivými trieslovinami a rôznych slinných proteínov vo vzťahu stimulovať žalúdočnej trávenie.

 

Pre prevenciu a liečbu rakoviny žalúdka vyvinuli vedci kondenzát zložený z katechínu a acetaldehydu v rozpúšťadle v danom molárnom pomere. Tento prípravok je vhodný pre prevenciu a pre poskytovanie antioxidačných účinkov. Metóda je veľmi jednoduchá. Katechín-acetaldehyd kondenzát zlepšil terapeutické účinky viac, ako samotný katechin.

 

Cholestáza, je porucha, pri ktorej sa do dvanástniku nedostáva normálne množstvo žlče. Vedci podnikli experimentálnu štúdiu na stanovenie účinkov resveratrolu na úrovni malondialdehydu, redukovaného glutatiónu a oxidu dusného v žalúdočnej tkanive po ligácii žlčovodu. Pre pokus boli použité švajčiarskej krysy, ktoré boli rozdelené do troch skupín podľa podávaných látok. Krysy v skupine „resveratrol“ boli liečené 10 mg resveratrolu po dobu 28 dní. V tejto skupine bolo zistené, že intraperotineálne podávanie resveratrolu udržuje antioxidačnú obranu a redukuje oxidatívne poškodenie žalúdka. 

  • Zdroj informácií: BARSTAD, B.; SORENSEN, T. I. A.; TJONNELAND, A. et al. 2005. Intake of wine, beer and spirits and risk of gastric cancer. European Journal of Cancer Prevention, 2005, vol. 14, no. 3, p. 239-243. ISSN 0959-8278. CHOI, H. Y.; CHONG, S. A.; NAM, M. J. 2009. Resveratrol Induces Apoptosis in Human SK-HEP-1 Hepatic Cancer Cells. Cancer Genomics & Proteomics, 2009, vol. 6, no. 5, p. 263-268. ISSN 1109-6535. DAMIANAKI, A.; BAKOGEORGOU, E.; KAMPA, M. et al. 2000. Potent inhibitory action of red wine polyphenols on human breast cancer cells. Journal of Cellular Biochemistry, 2000, vol. 78, no. 3, p. 429-441. ISSN 0730-2312. GOU C (GOUC-Individual). Rhubarb wine useful in treating cancers and aiding in digestion. GOU, C. CN1687370-A. KIRIMLIOGLU, V.; ARA, C.; YILMAZ, M. et al. 2006. Resveratrol, a red wine constituent polyphenol, protects gastric tissue against the oxidative stress in cholestatic rats. Digestive Diseases and Sciences, 2006, vol. 51, no. 2, p. 298-302. ISSN 0163-2116. EVERATT, R.; TAMOSIUNAS, A.; KUZMICKIENE, I. et al. 2012. Alcohol consumption and risk of gastric cancer: a cohort study of men in Kaunas, Lithuania, with up to 30 years follow-up. Bmc Cancer, 2012, vol. 12. ISSN 1471-2407. HALMOVÁ, L; 2015; Antioxidační látky obsažené ve víně ve vztahu k trávicímu ústrojí; Lednice PETER, A. 2014. Jak pracuje lidské tělo 2014. SOARES, S.; BRANDAO, E.; MATEUS, N. et al. 2015. Interaction between red wine procyanidins and salivary proteins: effect of stomach digestion on the resulting complexes. Rsc Advances, 2015, vol. 5, no. 17, p. 12664-12670. ISSN 2046-2069. WANG, P.; ZHANG, K.; ZHANG, Q. et al. 2012. Effects of quercetin on the apoptosis of the human gastric carcinoma cells. Toxicology in Vitro, 2012, vol. 26, no. 2, p. 221-228. ISSN 0887-2333.
Alkohol, červené víno a rakovina žalúdka - 3.0 out of 5 based on 1 review
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.